2015. április 12., vasárnap

Irgalmasság vasárnapja


Hirdetések
Ma gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Jövő héten az Etalon kiadó árul a délelőtti misék után.
Baba mama klub kedden 10 órától a telepi templom hittantermében.
A katolikus temetőben befejeződött a térburkoló kövek lerakása.
Keresztelés Lehoczki-Krsjak Sára keresztelése április 12-én ½12-kor lesz Budakalászon.
Temetés Soltész Pál temetése április 14-én kedden 13 órától lesz A Katolikus temetőben.
Lengyel Vendel temetése április 16-án 13 órakor kezdődik a Szentistvántelepi temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel a temetés után a telepi templomban.
Csörgő Fakanál Április 15. – Kenyérsütés
Minden szerdán 9 és 12 óra között kisgyermekes anyukákat várunk gyermekeikkel együtt. A foglalkozásokon lehetőség lesz rá, hogy a gyermekekre kedves, türelmes pótnagyik vigyázzanak, amíg az anyukák hasznos és érdekes dolgokat tanulhatnak, próbálhatnak ki vagy mozoghatnak.
Fogunk többek között kenyeret sütni, mosószert készíteni és sportolni is. Amíg valamelyikünk tüsténkedik, a többiek trükköket, praktikákat cserélhetnek.  A gyerekekkel mondókázunk, táncolunk, tapsolunk, koruknak megfelelően, szakmai háttérrel foglalkozunk velük.
Gyülekező 9-től. A foglalkozás10 órától kezdődik.Váltócipőt kérünk. Klubvezető Szép-Magyar Ágnes. Elérhetőség: 06-30-343-28-66 szepmagnes@gmail.com

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra élő Tóth Mikáért és Antalért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Betegeinkért
       Budakalász 18 óra +Monostori Györgyért
Hétfő Budakalász 8 óra +Tibor
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Scherer család elhnyt tagjaiért
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +Merő László és szüleiért Hermináért és Lászlóért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Molnár és Tóth szülőkért
       Budakalász 18 óra Hálából
A mai vasárnap van az irgalmasság vasárnapja. A délelőtti szentmiséken a betegek szentségét szolgáltatjuk ki.
A héten De la Salle Szent János és Szent Szaniszló ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 


Ferenc pápa: Engedjük, hogy a feltámadás örömhíre átalakítsa egész lényünket.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Kedves Testvéreim, jó napot kívánok, és még egyszer: boldog húsvétot!

Ma, húsvéthétfőn az evangélium (Mt 28,8–15) azt beszéli el, hogy az asszonyok Jézus sírjához mennek, azt üresen találják, de látnak egy angyalt, aki meghirdeti nekik: Jézus feltámadt. Amikor pedig futásnak erednek, hogy elvigyék az örömhírt a tanítványoknak, magával Jézussal találkoznak, aki ezt mondja nekik: „Menjetek, és mondjátok meg testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott majd viszontlátnak engem” (10. vers). Galilea az a félreeső térség, az a „periféria”, ahol megkezdte Jézus prédikáló tevékenységét, most pedig onnan indul el a feltámadás evangéliuma: hirdetni kell minden embernek, hogy mindenki találkozhasson a történelemben jelenlévő és működő feltámadt Krisztussal. Ő ma is velünk van itt, a téren!

A hír tehát, amelyet az egyház kezdettől fogva hirdet, ez: „Krisztus feltámadt!” A keresztség által mi is feltámadtunk őbenne, átmentünk a halálból az életbe, a bűn szolgaságából a szeretet szabadságába. Ez tehát az az örömhír, amelyet a Szentlélek vezetésével el kell vinnünk mindenkihez, minden környezetben. A Jézus feltámadásában való hit és az általa hozott remény a legszebb ajándék, amelyet a keresztény ember testvéreinek adhat és kell is adnia. Ne fáradjunk bele tehát, hogy mindenkinek ismételten hirdessük: Krisztus feltámadt! Ismételjük meg ezt most együtt mindnyájan, akik itt, a téren vagyunk: Krisztus feltámadt! Újra meg újra hirdessük ezt szavunkkal, de mindenekelőtt életünk tanúságtételével! A feltámadás örömhírének át kellene ragyognia arcunkon, érzelmeinken, magatartásunkon, azon, ahogyan másokkal bánunk.

Krisztus feltámadását akkor hirdetjük, amikor az ő fénye megvilágítja életünk sötét időszakait, és amikor ezt a fényt meg tudjuk osztani másokkal; amikor tudunk együtt örülni az örvendezőkkel és együtt sírni a sírókkal; amikor melléje szegülünk annak, aki szomorú és reményvesztett; amikor elmeséljük hittapasztalatunkat olyasvalakinek, aki keresi élete értelmét és boldogságát. Magatartásunkkal, tanúságtételünkkel, életünkkel mondjuk el: Krisztus feltámadt! Egész lelkünkkel hirdessük!

Húsvét nyolcadában vagyunk, amikor a húsvét örömteli légköre vesz körül minket. Milyen érdekes: a liturgia ezt a nyolcnapos időszakot egyetlen napnak fogja fel, hogy segítsen minket belépni a misztériumba, hogy a feltámadt Krisztus kegyelme bevésődjék a szívünkbe és életünkbe. A húsvét az az esemény, amely a legnagyobb újdonságot hozta el minden embernek, az egész történelemnek és a világnak, ez pedig az élet győzelme a halál felett, az életre támadás, az újjászületés ünnepe. Engedjük, hogy a feltámadás birtokba vegye és átalakítsa egész lényünket!

Kérjük a Szűzanyát, fia halálának és feltámadásának csendes tanúját, hogy növelje bennünk a húsvéti örömet. Ezt most a Mennynek királyné asszonya (Regina Caeli) elimádkozásával fogjuk megtenni, a húsvéti időben ugyanis ez az ima helyettesíti az Úrangyalát (az Angelust). Ezzel az allelujákkal tűzdelt imával örvendezni hívjuk Máriát, mert az, akit ő méhében hordott, ígéretéhez híven feltámadt, és Mária közbenjárására bízzuk magunkat. A mi örömünk voltaképpen Mária örömének visszhangja, hiszen ő az, aki megőrizte és megőrzi szívében Jézus eseményeit. Mondjuk el most tehát ezt az imát azoknak a gyermekeknek a meghatottságával, akik azért boldogok, mert anyjuk boldog.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése