2015. április 25., szombat

Jó pásztor vasárnapja


Hirdetések
Hivatások vasárnapja van. A mai nap Tóth Imre 3. éves kispap tesz tanúságot a hivatásáról.
Április 27-én este gitáros szentségimádás lesz Budakalászon.
Május hónapban minden este 1/2 6-kor litániát imádkozunk.
A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket utolsó csütörtökön (április 30) és első pénteken (május 1.) fogom felkeresni.
Elsőáldozási oktatás következő alkalma május 2-án 10 órától lesz. Erre az alkalomra az elsőáldozókat és a szülőket is várjuk.
Jegyesoktatás indul május 3-án vasárnap délután 16 órától.
Felnőtt megtérő hittan vasárnap esténként. Első alkalom: április 26.
Plébániai nap lesz Szentistvántelepen május 16-án szombaton. Megbeszélés április 28-án kedden az esti szentmise után Szentistvántelepen lesz. A megbeszélésre minden segíteni kész testvérünket várjuk.
Megjelent a Szeressétek egymást c. újság, melyet 350 Ft-ért meg lehet vásárolni.
Baba-mama klub lesz Szentistvántelepen kedden 10-12-ig.
Gyalogos zarándoklat Plisszántóra. Május 23-án a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál ½12-től a csíksomlyói szentmisével egy időben ünnepi szentmisét mutat be Dr. Darvas-Kozma József atya. Az eseményre gyalogos zarándoklatot szervezünk Budakalászról. Hívunk mindenkit, aki szívesen gyalogolna és imádkozna a pünkösd előtti 20 km. Enni-innivalót mindenki hozzon magával. Találkozó május 23-án reggel ½ 6-kor a Kálvárián.
 
Keresztelés Ónody Odett keresztelése április 26-án ½ 12-kor lesz Budakalászon.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +Gizella édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Tóth Józsefért
       Budakalász 18 óra +Húsvét Mártonért
Hétfő Budakalász 8 óra Élő gyermekekért és családtagjaikért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra +Szászi Mihályért
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Mihály és fia
       Budakalász 18 óra Szűzanya tiszteletére
A héten Chanel Szent Péter áldozópap, Sziénai Szent Katalin, Szent V. Piusz Pápa, Szent József a munkás és Szent Atanáz emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
Csörgő Fakanál Minden szerdán 9 és 12 óra között kisgyermekes anyukákat várunk gyermekeikkel együtt a cserkészházba. Gyülekező 9-től. A foglalkozás 10 órától kezdődik. Váltócipőt kérünk. Klubvezető Szép-Magyar Ágnes.Elérhetőség:06303432866szepmagnes@gmail.com


Ferenc pápa: Az Úr adja meg nekünk a rácsodálkozás kegyelmét!

A vértanúk tanúságtétele segít, hogy ne essünk abba a kísértésbe, hogy a hitet hatalommá alakítsuk át . A pápa a napi evangéliumot (Jn 6,22–29) kommentálta, amelyben a tömeg keresi Jézust a kenyér- és halszaporítás után. A Szentatya figyelmeztetett: nem vallásos rácsodálkozásból keresik Jézust, hanem anyagi érdekből. Pedig a rácsodálkozás Isten imádásához vezet. A vallásosságban ott rejlik az a veszély, hogy nem értjük meg az Úr valódi szándékát. Ez történik azokkal, akik hasznot húznak Jézusból a hatalom felé sodródva.

Ez a viselkedés megismétlődik az evangéliumokban. Sokan követik Jézust érdekből, apostolai közül is. Zebedeus fiai akartak lenni „a miniszterelnök és a gazdasági miniszter”, hogy hatalmuk legyen – emlékeztetett a pápa. – A mi feladatunk azonban az, hogy elvigyük az örömhírt a szegényeknek, hogy kiszabadítsuk az elítélteket, visszaadjuk a vakok látását, felszabadítsuk az elnyomottakat, meghirdessük a kegyelem évét... Mindez beárnyékolódhat, elveszhet, és átalakulhat valamiféle hatalom kifejeződésévé.

Mindig is fennállt a kísértés, hogy a vallásos rácsodálkozás, amelyet Jézus ad nekünk a vele való találkozáskor, átalakuljon az ebből való profitszerzéssé. Ez volt az ördög javaslata is, amikor Jézust megkísértette. Az első kísértés a kenyérhez, a másik a feltűnősködéshez kapcsolódott, mondván: „Csináljunk egy látványos előadást, így aztán minden ember hinni fog benned.” A harmadik kísértés pedig az aposztázia, a hitehagyás, vagyis a bálványok imádása. Ez a keresztények mindennapi kísértése, mindannyiunké, akik az egyházban vannak: nem a Lélek hatalmának, erejének kísértése ez, hanem a világi hatalomé. Így aztán belekerül az ember a vallási langyosságba, amely a világiassághoz vezet. Ha ez a langyosság egyre csak növekszik, az azt a viselkedést eredményezi, amelyet Jézus álszentségnek hív – figyelmeztetett Ferenc pápa.

Így válik az ember névleges kereszténnyé, ami külsődleges viselkedés csupán, de a szívében érdek mozgatja. Ahogy Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jóllaktatok.” (Jn 6,26) Ez a kísértés, hogy belesodródjunk a világiasságba, a hatalomba, így aztán meggyengül a hit, a küldetés, az egyház – mutatott rá a Szentatya.

Az Úr a szentek, a vértanúk tanúságtételével ébreszt fel bennünket, akik mindennap hirdetik nekünk: a küldetésünk az, hogy az Úr útján járjunk, hirdessük a kegyelem évét. Az emberek megértették Jézus dorgálását, és azt kérdezték: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28) Erre Jézus így válaszolt: „Istennek az tetszik, ha hisztek abban, akit küldött.” Tehát a Benne való hit, a Belé vetett bizalom és nem a más dolgokban való hit van kedvére, amelyek végül eltávolítanak minket Tőle. Ez Isten műve, hogy higgyetek abban, akit küldött, Benne higgyetek! – buzdított Ferenc pápa.

Végül pedig azt kérte az Úrtól, adja meg a találkozásból fakadó rácsodálkozás kegyelmét, és segítsen minket, hogy ne essünk a világiasság kísértésébe, vagyis: ne éljünk pogányként a kereszténynek tűnő felszín alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése