2015. május 2., szombat

Húsvét 5. vasárnapja


Hirdetések
Elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Május hónapban Budakalászon minden este 1/2 6-kor litániát imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt.
Elsőáldozás lesz Szentistvántelepen május 10-én.Budakalászon május 17-én reggel 8 órakor.
Jegyesoktatás indul május 3-án vasárnap délután 16 órától.
Felnőtt megtérő hittanra várunk minden érdeklődőt vasárnap este.
Plébániai nap lesz Szentistvántelepen május 16-án szombaton.
Megjelent a Szeressétek egymást c. újság, melyet 350 Ft-ért meg lehet vásárolni.
Élő rózsafűzér zarándoklat lesz május 9-én. Indulás reggel 7 óra Csillaghegy.
Gyalogos zarándoklat Plisszántóra. Május 23-án a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál ½12-től a csíksomlyói szentmisével egy időben ünnepi szentmisét mutat be Dr. Darvas-Kozma Jó-zsef Csíkszeredai plébános. Az eseményre gyalogos zarándoklatot szervezünk Budakalászról. Hívunk mindenkit, aki szívesen gyalo-golna és imádkozna a pünkösd előtti 20 km. Enni-innivalót min-denki hozzon magával. Találkozó reggel ½6-kor a Kálvárián.
Gitáros alkalmak:
Május 12. kedd este gitáros szentségimádás Szentistvántelepen
Május 17. vasárnap este 6 óra gitáros mise Kalászon
Május 24. pünkösdvasasárnap gitáros mise Szentistvántelepen
Keresztelés Szokolay Mártont május 2-án kereszteltük.
Havas Júlia keresztelése május 3-án lesz Szentistvántelepen.
Temetés Csondor Gézáné Piroska testvérünk temetése május 8-án pénteken 14 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét mutatunk be a temetés után.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +Szeretteink
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Mihály és fia
       Budakalász 18 óra Szűzanya tiszteletére
Hétfő Budakalász 18 óra Élő családtagokért
Kedd Szentistvántelep 18 óra Unokákért, különösen Ákosért
Szerda Budakalász 18 óra +Gizelláért
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra +Károlyi Anikóért
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +Tibor és Mária, Rozália édesanyákért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona és Emiliáért
       Budakalász 18 óra +Deutsch szülőkért
Májusban minden este Litániát imádkozunk Budakalászon.
A héten Goretti Szent Mária és Szent Benedek Apát ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
Csörgő Fakanál Minden szerdán 9 és 12 óra között kisgyermekes anyukákat várunk gyermekeikkel együtt a cserkészházba. Gyülekező 9-től. A foglalkozás 10 órától kezdődik. Váltócipőt kérünk. Klubvezető Szép-Magyar Ágnes.Elérhetőség:06303432866szepmagnes@gmail.com


Ferenc pápa: Az Egyház a Lélek újdonságaival halad

Ferenc pápa kedd reggel a Szent Márta Házban tartott szentmise homíliájának témáját az Apostolok Cselekedeteiből vette: az egyház a Szentlélek vezetésével bátran rátalált az új útra.

A tanítványok Antióchiába érkezve előbb a zsidóknak, majd a görögöknek is hirdetik az evangéliumot és sokan hitre jutottak. Többeket nyugtalanság fogott el a pogányok előtti nyitás miatt, de amikor Barnabás Antióchiába érkezett, boldogan látta, hogy a görögök megtérése az Isten műve.

Isten az újdonságok Istene

Ferenc pápa utalt azokra az ószövetségi próféciákra, melyek  Úr eljöttéről szóltak, aki a népek megváltására érkezik. Erről tanúskodik Izajás próféta könyvének 60. fejezete, de sokan nem értették ezeket a szavakat. „Nem értjük, nem értjük Istent, az újdonságok Istenét  – mondogatták, ő pedig azt mondja nekünk: „Íme, én újjáalkotok mindent”. A Szentlélek éppen ezért jött, hogy megújítson minket és továbbra is folytatja a megújításnak ez a munkáját. Ez pedig egy kicsit félelmet kelt – mondta a pápa. Az egyház történetében, kezdettől fogva egészen napjainkig, láthatjuk ezt a félelmet, a Szentlélek újdonságaival szemben”.

A Lélekben ismerjük fel Jézus hangját

„Igaz – ismerte el a pápa – valójában kétféle újdonság van. Vannak  olyanok, melyek az Isten újdonságai, mások nem. Hogyan tudom őket egymástól megkülönböztetni? – tette fel a kérdést. Barnabásról és Péterről azt tartották, hogy a Szentlélek emberei. Mindkettőben a Lélek lakott, aki megláttatja az igazságot. Mi magunk erre képtelenek vagyunk. Értelmünkkel ez nem sikerül nekünk. Tanulmányozhatjuk az üdvösség történetét és a teológiát, ám  a Szentlélek nélkül nem értjük meg azt. Mert éppen Ő az, aki – Jézus szavával élve – megérteti az igazságot, akiben felismerjük Jézus hangját, ahogy ő maga mondja: „Juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket és ők követnek engem.”

 Az Egyház a Lélek újdonságaival halad előre

„Az egyház előrehaladása a Szentlélek műve, akiben felismerjük az Úr hangját – szögezte le a pápa. De hogyan tudok biztos lenni abban, hogy az a hang, amit hallok, valóban az Úr hangja, ahogy a Lélek által felismerjük - tette fel a kérdést. Az imádsággal, mert imádság nélkül nincs hely a Szentlélek számára. Kérjük az Úrtól ezt az adományt, hogy minden időben meg tudjuk különböztetni, mit is kell csinálnunk? Az üzenet ugyanaz: az egyház megy előre, ezekkel a meglepetésekkel, a Szentlélek meglepetéseivel. Különbséget kell tudni tenni, ehhez pedig imádság szükséges.

Kockáztatva, imádsággal és bátran

Kérjük hát ezt a kegyelmet. Barnabás a Lélekkel volt eltelve és rögtön megértette. Péter látta és szólt: „De ki vagyok én, hogy megtagadjam az keresztséget tőlük?”.  Ő az, a Lélek, aki nem engedi, hogy hibázzunk. Ellenvetést lehet tenni: „De hát miért van annyi probléma? Csináljuk továbbra is úgy a dolgokat, ahogyan eddig is tettük!”. De úgy folytatni a dolgokat, ahogy eddig is tettük – figyelmeztetett a pápa – az a halál alternatívája. Éppen ezért kockáztatni kell, imádsággal és alázattal, elfogadni, hogy a Szentlélek kéri azt tőlünk, hogy változtassuk meg ezt az utat.”

Ne csináljunk az életből tárgyi emlékmúzeumot

„Az Úr azt ígérte nekünk – mondta végül a pápa –, hogy ha esszük az ő testét és iszunk az ő véréből, akkor életünk lesz. Most folytassuk a misét ezekkel a szavakkal: Uram, te velünk vagy itt az Eucharisztiában. És belénk jössz a Szentlelkeddel. Add nekünk a kegyelemedet, hogy ne féljünk, amikor a Lélek bizonyossággal mondja nekünk, hogy tegyünk egy lépést előre. Kérjük ezt a bátorságot, apostoli bátorságot, hogy vigyük előre az életet és ne csináljunk a keresztény életünkből tárgyi emlékmúzeumot!” – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése