2015. május 9., szombat

Húsvét 6. vasárnapja


Hirdetések
Május hónapban Budakalászon minden este 1/2 6-kor litániát imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt.
Köszönjük az elsőáldozókat
Borsos Zsófi        Gődény Bogi                      Hoffman Dorina
Horváth Luca       Kovács Szabolcs               Krepárt Lívia
Kun Piroska         Marekkel Botond               Nagy Bence
Pál Szabolcs        Rógán Ákos                       Stankóczi Máté
Takács Balázs      Tomka Dorottya                 Vancsura Szilárd
 
Elsőáldozás május 17-én reggel 8 órakor Budakalászon.
Jegyesoktatás folytatódik május 10-én vasárnap délután 16 órától.
Május 12-én kedd este gitáros szentségimádás Szentistvántelepen.
Felnőtt megtérő hittanra várunk minden érdeklődőt május 17-én vasárnap este.
Szeretettel köszöntjük plébániánk legfiatalabb tagját Farkas Hunort.
Megjelent a Szeressétek egymást c. újság, melyet 350 Ft-ért meg lehet vásárolni.
Szentistvántelep
Plébániai nap lesz Szentistvántelepen május 16-án szombaton.
Utolsó megbeszélése kedden az esti mise után lesz.
Baba-mama klubb lesz kedden 10 órától Szentistvántelepen.
Gyalogos zarándoklat Plisszántóra. Május 23-án a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál ½12-től a csíksomlyói szentmisével egy időben ünnepi szentmisét mutat be Dr. Darvas-Kozma Jó-zsef Csíkszeredai plébános. Az eseményre gyalogos zarándoklatot szervezünk Budakalászról. Hívunk mindenkit, aki szívesen gyalo-golna és imádkozna a pünkösd előtti 20 km. Enni-innivalót min-denki hozzon magával. Találkozó reggel ½6-kor a Kálvárián.
Gitáros alkalmak:
Május 17. vasárnap este 6 óra gitáros mise Kalászon
Május 24. pünkösdvasasárnap gitáros mise Szentistvántelepen
Temetés Szántó Ottóné Éva testvérünk temetése május 15-én 9.45-kor lesz a megyeri temetőben.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +Tibor és Mária, Rozália édesanyákért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona és Emiliáért
       Budakalász 18 óra +Deutsch szülőkért
Hétfő Budakalász 18 óra +Gizelláért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +szülők és hozzátartozók
Szerda Budakalász 18 óra +Janina
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Aranyos és Bukovenszky családért
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +szülőkért és testvérért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért Erzsébet és Lajosért és nagyszülőkért
       Budakalász 18 óra +Szabó Józsefért
Májusban minden este Litániát imádkozunk Budakalászon.
A héten Szervác Pongrác Bonifác és Szent Néreusz és Achilleusz vértanú ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
Csörgő Fakanál Minden szerdán 9 és 12 óra között kisgyermekes anyukákat várunk gyermekeikkel együtt a cserkészházba. Gyülekező 9-től. A foglalkozás 10 órától kezdődik. Váltócipőt kérünk. Klubvezető Szép-Magyar Ágnes.Elérhetőség:06303432866szepmagnes@gmail.com


Ferenc pápa: A hit nem képmutatás  „Megmaradni Jézusban”, valódi és őszinte hittel, nem pedig képmutatással. Erre bátorította Ferenc pápa vasárnap délután a Róma közelében fekvő tengerparti város, Ostia „Szűz Mária, a Béke Király-nője” plébániájának híveit. A szentmise bemutatása előtt a pápa rövid időre megállt a Charles de Foucauld lelkiségét követő Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösségnél, melyet Vidámpark Testvériségnek hívnak, és amelynek tagjai lakókocsikban élnek. Aztán találkozott a betegekkel, az idősekkel, a fiatalokkal és a családokkal, akik az elmúlt évben keresztelték meg gyermekeiket.

Szükségünk van a szenvedők és az idősek tapasztalatára Elsőként a szenvedők és az idősek felé fordult a Szentatya fi-gyelme. A társadalomnak szüksége van gazdag tapasztalatukra és tanúságtételükre, mellyel elviselik a fájdalmat, és amely közelíti őket Krisztushoz: „Az idősek élettapasztalattal rendelkeznek és ők adják nekünk, népünknek, családunknak az emlé-kezetét. Nagyon fontos, hogy az emlékezettel együtt haladjunk előre. A betegek pedig nagyon hasonlítanak Jézushoz: úgy szenvednek, ahogy Jézus és úgy viselik a keresztet, mint Jézus. Ti kiváltságosok vagytok ebből a szempontból. Adjunk hálát az Úrnak, amiért ebben a közösségben gondozzák a betegeket és az időseket. Amikor egy közösségben nem gondoskodnak róluk, akkor az a közösség nem működik, hiányzik belőle valami”.

A fiatalok kérjék az öröm ajándékát az Úrtól Az ifjú cserkészek kérdéseire válaszolva a Szentatya arra buzdított, hogy a hitet örömmel éljék meg és adják tovább. Azzal az őszinte örömmel, amely az Úr ajándéka, amely szívből jön, nem pedig kívülről: „Az örömöt nem lehet megvásárolni a pi-acon; az örömöt nem azért adják, mert nyertél a vidámparkban egy játékon. Nem! Az öröm egy ajándék, a Szentlélek adománya, amelyet kérnünk kell: „Uram, adj nekem örömet!De ne vágj szomorú, bánatos arcot.Ez nem tesz jót. Az öröm kell. Annak az embernek az öröme, aki képes mindig az élet jó oldalát látni és ezt a pozitív szemléletet átadja másoknak.Az öröm, amelyet csak Isten adhat, egy ajándék. És nekünk kérnünk kell az örömet”.

A szőlőtő és a szőlővesszők: megmaradni Jézusban A családokkal és az újonnan megkeresztelt gyermekekkel való találkozó után Ferenc pápa a szentmise homíliájában az utolsó vacsora evangéliumi jelenetéről és Krisztus szavairól elmélkedett: „Maradjatok bennem” (vö. Jn 15, 1-8). Aláhúzta, hogy a keresztény élet lényege éppen a Jézusban való megmaradás; az, hogy bensőségesen egyesülünk vele, mint ahogy a szőlővesszők ráfonódnak a szőlőtőre. „Minden olyan szőlővessző, amelyik nem egyesül a szőlőtővel, a végén meghal, mert nem hoz gyümölcsöt. Jézusban megmaradni azonban azt jelenti, hogy egységben maradunk Vele, hogy életet kapjunk Tőle, megkapjuk szeretetét, Szentlelkét. Igaz, valamennyien bűnösök vagyunk, de ha megmaradunk Jézusban, mint a szőlővesszők a szőlőtőn, akkor az Úr eljön, kicsit megmetsz minket, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Ő mindig gondot visel ránk. Ha viszont elszakadunk a tőtől, nem maradunk meg az Úrban, akkor csak nevünkben vagyunk keresztények, de életünkkel nem tükrözzük azt. Keresztények vagyunk ugyan, de halottak, mert nem hozunk gyümölcsöt, akárcsak a tőről leszakadt vesszők”.

Olyan hitre törekedjünk, amelyben folyamatosan közel vagyunk az Úrhoz, mindig készen bocsánatát kérni – buzdított vasárnap délutáni homíliájában a pápa. „Jézus jó, arra kér, hogy maradjunk Őbenne. Ő adja nekünk az erőt, és ha belecsúszunk a bűnbe – mert hiszen mindnyájan bűnösök vagyunk – megbocsát, mert irgalmas. De két dolgot kér tőlünk: hogy maradjunk meg Őbenne és hogy ne legyünk képmutatók.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése