2015. június 28., vasárnap

13 évközi vasárnap


Hirdetések
A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket a szokott időben fogom felkeresni.
Engesztelő imaóra lesz Budakalászon pénteken 18 órától.
Június, július, augusztus hónapban az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.
Felnőtt megtérő hittanra várunk minden érdeklődőt június 28-án vasárnap este.
Csörgő Fakanál Minden szerdán 9 és 12 óra között kisgyermekes anyukákat várunk gyermekeikkel együtt a cserkészházba. Gyülekező 9-től. Klubvezető Szép-Magyar Ágnes.
Esküvő
Csóri Éva és Tóth Tamás július 2-án 13 órakor mondják ki az örök igent életükre.
Temetés Ladinek Jánosné Zagyva Erzsébet temetése június 29-én 15 órakor lesz a Katolikus temetőben
Budakalász volt polgármestere Harcsa Lajos életének 65 évében június 21-én meghalt. Temetése július 2-án csütörtökön 15 órakor lesz a csalogány utcai temetőben református szertartás szerint. A temetés előtt iránytaxi működik az önkormányzat és a Csalogány utca közt.
Szent István alapítvány ösztöndíj papírját megtaláljuk a hátsó asztalon

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19 óra Hálából
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vilmos
       Budakalász 19 óra +Mirk Istvánért és leánya Ágnesért
Hétfő Budakalász 19 Huj szülőkért
Kedd Szentistvántelep 19 óra szabad
Szerda Budakalász reggel 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Elsőpéntek
Szentistvántelep 8 óra szabad
Budakalász 19 óra Élő gyermekekért és családtagjaikért
Szombat Szentistvántelep 19 óra
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Hálából
       Budakalász 19 óra +Sinka Józsefért
Csendes mise 1 200Ft énekes 2 100 Ft
A héten Péter és Pál, Római egyház első vértanúi, Sarlós Boldogasszony, és Szent Tamás apostol ünnepe lesz.
 


Ferenc pápa: twitter üzenetei az új enciklikából


Mindenkit arra hívok, gondolkodjon el azon, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk annak érdekében, hogy gondoskodjunk közös otthonunkról.
Sürgősen arra hívok mindenkit, hogy megújult erővel folytassunk párbeszédet arról, hogyan építjük bolygónk jövőjét.
Mély, lényegi összefüggés van a szegények és bolygónk törékenysége között.
Szükség van arra, hogy másféleképpen próbáljuk megérteni a gazdaságot és a fejlődést.
Minden egyes teremtménynek megvan a maga értéke.
Napjaink kiselejtező kultúrája egy új életstílus kialakítását teszi szükségessé.
„A természet ellen elkövetett bűncselekmény nem más, mint önmagunk ellen elkövetett bűntett és Isten ellen való bűn.”
Az éghajlat közös kincs, mindenkié és mindenkiért van. 
Az éghajlatban bekövetkezett változások jelenleg a legsürgetőbb kihívások az emberiség számára.
Úgy tűnik, hogy a Föld, a mi otthonunk, kezd egyre inkább átalakulni egy hatalmas szemétlerakóvá.
A szennyezés által okozott problémák mély összefüggésben állnak a selejtezés kultúrájával.
Egy különösen komoly probléma a szegények számára hozzáférhető víz minőségének problémája. 
Az emberi és a természetes környezet együtt hanyatlik.
A környezet és a társadalom hanyatlása leginkább a bolygó szegényeit érinti.
Meg kell hallanunk a föld kiáltását, ahogyan meg kell hallanunk a szegények kiáltását is!
Amikor a népességnövekedést hibáztatjuk, és nem egyesek túlzott fogyasztását, akkor nem nézünk szembe a problémákkal.
Valóban fönnáll egy "ökológiai tartozás", különösen az északi földrész részéről a déli felé. ‪
A fejlett országoknak ki kell egyenlíteniük ezt az ökológiai tartozást azzal, hogy korlátozzák a nem megújuló energiaforrások használatát.
Nincs hely a közöny globalizációjának.
A gazdasági érdekek nagyon könnyen fölülkerekednek a közjón.
A gazdaság és a technológia szövetsége úgy végződik, hogy mindent figyelmen kívül hagy, ami nem tartozik közvetlenül a felek érdekeihez.
Minden törékeny dolog, mint a környezet is, védtelen marad a bálványozott piac érdekeivel szemben.
Nagyon lassan tanulunk a környezet pusztulásának leckéjéből.
A piac önmagában nem biztosítja, hogy az ember fejlődése kiteljesedjen, az ember a társadalomba illeszkedjen.
Ellenkezik az emberi méltósággal, ha az állatoknak felesleges szenvedést okozunk és válogatás nélkül irtjuk őket.
Egy teljesebb elképzelésre van szükségünk ahhoz, hogy küzdjünk a szegénység ellen és megvédjük a természetet.
A bennszülött közösségek nem árucikknek tekintik a Földet, hanem Isten ajándékának, szent térnek.
Nagyon fontos az emberi méltóság és a családok növekedése szempontjából, hogy az embereknek legyen saját otthonuk.
A Föld, amelyet kaptunk, azoké is, akik utánunk fognak jönni.
Milyen világot szeretnénk azokra hagyni, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekekre?
Saját méltóságunk forog kockán.
Elsősorban a mi érdekünk, hogy egy lakható bolygót hagyjunk az utánunk következő nemzedékekre.
A kölcsönös függés arra kötelez minket, hogy úgy gondoljunk a világra: csak egy van belőle, csak egy közös tervünk lehet vele.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése tisztességet, bátorságot és felelősséget követel meg.
A termelés és a fogyasztás ütemének csökkentése egy más típusú haladást és fejlődést eredményezhet.
Tudjuk, hogy tarthatatlan azoknak az embereknek a viselkedése, akik egyre többet fogyasztanak és pusztítanak.
Felhívást kell intézni a hívőkhöz, hogy legyenek összhangban saját hitükkel.
Sok dolgot kell visszavezetni a helyes útra, de mindenekelőtt arra van szükség, hogy az emberiség megváltozzon.
Minél nagyobb az emberek szívében az üresség, annál több dolgot akarnak megvenni, birtokolni és fogyasztani.
Az evangélium tanításának következményei vannak gondolkodásunkban, érzéseinkben és életünkben.
Keresztény életünknek nem csupán másodlagos jellemzője az, hogy megéljük azt a hivatásunkat, hogy őrzői vagyunk Isten alkotásának.
A keresztény lelkiség másfajta felfogást jelent az élet minőségéről.
Egy átfogó jellegű ökológia azt kéri tőlünk, szánjunk egy kis időt arra, hogy elgondolkodunk életstílusunkról és ideáljainkról.
Énekelve járjuk az utunkat! A bolygóért való küzdelmeink és aggódásunk ne vegyék el tőlünk reménységünk örömét!
Urunk, keríts minket a hatalmadba, vonj minket a fényedbe, hogy megvédjünk minden életet és egy jobb jövő készítésén fáradozzunk.


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése