2015. július 11., szombat

15. évközi vasárnap


Hirdetések
Köszönjük a Péter fillérek gyűjtésére felajánlott adományokat. Budakalászon 85 075 Szentistvántelepen 41 915Ft-ot továbbítottunk a pápa javára.
Június, július, augusztus hónapban az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.
Felnőtt megtérő hittanra várunk minden érdeklődőt július 12-én.
Szent István Alapítvány ösztöndíj papírját megtaláljuk a hátsó asztalon. Leadási határidő július 31.
A napközis tábor –kevés érdeklődés miatt- elmarad.
Temetés
Múlt héten temettük Oláh Tibor testvérünket.
Özv Kromüller Károlyné szül. Eschler Erzsébet temetése Backnangban volt június 19-én.
Szentistvántelep
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki a kertrendezésben részt vett.
Készülnek a templomkert tervei. Az udvarba szeretnénk egy kerengő jellegű kertet kialakítani, amihez ajándékba kaptunk földet. A múlt héten kedden kiástuk a szikkasztóhoz szükséges árkot, szombaton ezeket a részeket planíroztuk.
Esküvő
Július 11-én kötött házasságot Somogyi Sára és Pulay Márk.
Július 18-án 16 órakor köt házasságot Czakó Adorján és Farkas Luca a Budakalászi templomban.
25. házassági évfordulót ünnepel Kiss Zoltán és Lászlóffy Ilona július 25-én a Budakalászi templomban.





Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19 óra Hálából 40. születésnapon
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szülőkért
       Budakalász 19 óra élő Bolberitz Pál atyáért
Hétfő Budakalász elmarad
Kedd Szentistvántelep elmarad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek Budakalász elmarad
Szombat Szentistvántelep 19 óra +id. Lebedi Istvánért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Piroskáért
       Budakalász 19 óra Hálából a Húsvéti ünnepen közreműködő valamennyi testvérért
Csendes mise 1 200Ft énekes 2 100 Ft
A héten Szent Henrik, Lellisi Szent Kamil, Szent Bonaventura, Kármel Hegyi boldogasszony, Szent Zoerárd András és Benedek remeték és Boldog Hedvig királyné ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
 


Ferenc pápa: Áldott légy Urunk enciklika záró imádsága


A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima
Áldunk téged, Atyánk,
minden teremtményeddel együtt,
melyek erős kezedből kerültek ki,
a tieid,
telve vannak jelenléteddel és gyengéd szereteteddel.
Áldott légy!
Isten Fia, Jézus,
általad teremtetett minden.
Testet öltöttél Mária anyai méhében,
e föld részévé lettél,
és emberi szemmel nézted a világot.
Ma benne élsz minden teremtményben
feltámadottként, dicsőségben.
Áldott légy!
Szentlélek, te világosságoddal
az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
és kíséred a teremtés fájdalmas sóhajtozását,
de ott élsz a mi szívünkben is,
hogy a jóra ösztönözz minket.
Áldott légy!
Egy és hármas Urunk,
végtelen szeretetű csodálatos közösség,
taníts meg, hogy meglássunk téged
a világmindenség szépségében,
ahol minden rólad beszél!
Indíts minket dicséretre és hálára
minden egyes teremtményedért!
Add meg a kegyelmet,
hogy szoros egységben érezzük magunkat
mindazzal, ami létezik!
Szeretet Istene,
mutasd meg helyünket ebben a világban,
hogy szereteted eszközei legyünk
minden élőlény számára ezen a földön,
hiszen te egyikükről sem feledkezel meg!
Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait,
hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől,
szeressék a közjót, segítsék a gyengéket,
és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk.
A szegények és a föld ezt kiáltják:
Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal,
hogy védjünk minden életet,
hogy egy jobb jövőt készítsünk,
hogy eljöjjön a te országod,
az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa!
Áldott légy!
Ámen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ima földünkért
Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!
Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!
Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!
Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése