2015. július 25., szombat

17. évközi vasárnap


Hirdetések
A Római Ministránstalálkozó miatt elsőpénteken nem leszek a plébánián, ezért július 31-én fogom felkeresni idős beteg testvéreinket.
Szentistvántelep várjuk a jelentkezőket, akik szívesen felajánlanának virágot a templom díszítésére, vagy segítenének a templom virágdíszítésben
Esküvő
25. házassági évfordulót ünnepel Kiss Zoltán és Lászlóffy Ilona július 25-én 17 órakor a Budakalászi templomban.
Silacher Tamás és Ratkó Anikó július 25-én mondták ki az igent egymás életére Szentendrén a Keresztelő Szent János plébániatemplomban.
Somodi Csaba és Tagscherer Nikoletta augusztus 1-én 15 órakor fogad örök hűséget a Budakalászi templomban.
Török Attila és Vajda Barbara augusztus 1-én 16 órakor kérik Isten áldását közös életükre.
Keresztelés
Farkas Hunor keresztelése augusztus 1-én 17 órakor lesz Budakalászon.
Feka Zoltán László keresztelése augusztus 2-án ½ 12-kor lesz a Budakalászi templomban.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Ránky Botondot, aki július 14-én született.
Temetés
Kutor Ferencné Julianna testvérünk templom búcsúztatása augusztus 1-én 11 órakor lesz Budakalászon.
 


Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19 óra +Morvay Ferenc és felesége +Török Emerenciáért és nagyszülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 19 óra Ruskovics családért
Hétfő Budakalász elmarad
Kedd Szentistvántelep elmarad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek Budakalász 19 óra +Francz Rudolfné, Mária
Szombat Szentistvántelep 19 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Zelei Jánosért
       Budakalász 19 óra +Gáti Lajos, Gáti LAjosné és fiuk Béláért
 
A mai nap Szent Joakim és Szent Anna emléknapja, Szent Márta, Aranyszájú Szent Péter, Szent Ignác, Ligurgi Szent Alfonz ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Szent István Alapítvány ösztöndíj papírját megtaláljuk a hátsó asztalon. Leadási határidő július 31.


Ferenc pápa: Mondjunk nemet a gyarmatosítás régi és új formáira!


Hosszú és részletes beszédben ismertette Ferenc pápa a legfontosabb lépéseket, amelyek a világ életében szükséges pozitív változásokhoz kellenek, amikor a népi mozgalmak II. világtalálkozójának résztvevőivel találkozott július 9-én a bolíviai Santa Cruzban. A Vatikáni Rádió beszámolója.

A pápa szerint a három legfontosabb feladat a következő: Állítsuk a gazdaságot a népek szolgálatába! Egyesítsük a népeket a béke és az igazságosság útján! Védelmezzük a Földanyát!

A nemzetközi tanácskozáson a kirekesztettek által megélt súlyosan igazságtalan helyzetek feloldásának lehetőségeivel foglalkoznak. Az egyház megnyitja kapuit a népi mozgalmak előtt, minden egyházmegyében, minden Justitia et Pax (igazságosság és béke) püspöki bizottságban együttműködést alakít ki velük (Magyarországon az MKPK Caritas in Veritate Bizottságához tartozik ez a feladatkör – a szerk.). A pápa csatlakozott céljukhoz, amely három szóban összegezhető: földet, fedelet és munkát mindenkinek.

Beszéde elején Ferenc pápa kiemelte, hogy pozitív strukturális változásra van szükség, mert a jelenlegi rendszer elviselhetetlen a dolgozók, a népek és a Földanya számára. Fel kell ismerni, hogy a pénz féktelen hajszolása uralkodik, a közjó szolgálata mellőzve van, és lehet, hogy visszafordíthatatlan kárt okoztunk az ökoszisztémának. Az emberiség jövője nagy részben a népi mozgalmak kezében van, amelyek szervezőképességük és kreatív alternatívák keresése, a nemzeti, regionális és globális szintű nagy változási folyamatokban való aktív részvételük által megvalósíthatják a célt: a munka, fedél, föld megteremtését mindenki számára. Ne adjátok fel! A változás magvetői vagytok – biztatta képviselőiket a Szentatya.

A strukturális változások, amelyeket nem kísér az értelem és a szív őszinte megtérése, előbb-utóbb bürokratizálódásba, korrupcióba és kudarcba fulladnak. Ezért helyezzük előtérbe az úgynevezett „folyamat” képét, amelyben elvetjük a magot, öntözzük azt, amely majd kikel. Ezzel ugyanis helyettesíthetjük a minden lehetséges hatalmi pozíció elfoglalásának ambícióját és az azonnali eredmények iránti vágyat. A helyi környezethez, a földhöz, a szakszervezethez való kötődés és a képesség, hogy meglássuk magunkat mások arcában, közel állva hozzájuk és osztozva nehézségeikben, képessé tesz a szeretet parancsának gyakorlására. Ez nem elméleteken és elképzeléseken alapszik, hanem az őszinte emberek közötti kapcsolatokon. Nem koncepciókat szeretünk, hanem embereket. Az igazi elköteleződés az emberek szeretetéből fakad. A világ elfeledett pontjain a remény türelmesen elvetett magvaiból hatalmas fák növekszenek, a remény hatalmas ligetei sarjadnak majd, amelyek oxigént adnak a világnak.

Emberséges alternatívákat kell építeni a kirekesztő globalizációval szemben. A változás érdekében ha szilárd alapokra, valós igényekre és testvéreink által megélt tapasztalatokra építünk, a helyes úton járunk. Az egyház nem maradhat távol ettől a folyamattól az evangélium hirdetése során – fogalmazott a Szentatya. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a népi mozgalmakkal való együttműködés új erővel járhatja át és megerősítheti a változás folyamatait. Nem könnyű meghatározni a változás tartalmát. Nincs rá a pápának sem receptje. Sem a pápa, sem az egyház nem rendelkezik monopóliummal a társadalmi valóság értelmezése terén vagy a jelenlegi kérdések megoldási javaslatait illetően.

Ferenc pápa ezután három feladatot jelölt ki a népi mozgalmak számára. Az első: a gazdaságot a népek szolgálatába kell állítani. Az emberek és a természet ne a pénz szolgálatába álljanak! A gazdaság ne a termékek felhalmozására irányuló mechanizmus legyen, hanem közös otthonunk megfelelő kezelése! Egy igazán közösségi gazdaság – mondhatnánk, keresztény ihletésű gazdaság – biztosítja a népek méltóságát, általános jólétüket és boldogulásukat. Az ilyen gazdaságban az emberek a természettel összhangban az egész termelési és az elosztási rendszert olyan rendszerbe helyezik, amelyben az egyén képességei és szükségletei megfelelő kifejezési formára találnak a társadalmi életben.

A világban elegendő erőforrás van az emberek átfogó fejlődésének biztosításához. A probléma más jellegű. Egy olyan rendszer áll fenn, amelynek mások a céljai: felelőtlenül felgyorsítja a termelés tempóját olyan ipari és mezőgazdasági módszereket alkalmazva, amelyek károsítják a Földanyát a „termelékenység” nevében, míg megtagadja millióktól a legalapvetőbb gazdasági, szociális és kulturális jogokat. Ez a rendszer Jézus tervével ellenkező – nyomatékosította Ferenc pápa. (folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése