2015. augusztus 14., péntek

20. évközi vasárnap


Hirdetések
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony kötelező ünnepe van.
Augusztus 20-át csütörtökön ünnepeljük. Ajánlott ünnep.
Augusztus 19-től a Mária rádió a 94,2 helyett ideiglenes sugárzási jogot kapott a 96,8 FM frekvenciára. Köszönik és kérik a hívek imádságát.
Budakalász
Plébániai nap és templombúcsú megbeszélés lesz vasárnap este.
Szentistvántelep
Augusztus 20-án lesz a Szentistvántelepi templom búcsúja. Ünnepi misét Pákozdi István atya tartja. A Mise után önkormányzati megemlékezés lesz.
16-án a vasárnapi mise után megbeszélés lesz az agapéval kapcsolatban, várjuk a segítőket. Kérem, hogy hozzunk süteményt az ünnepre. Hétfőn templomtakarítás lesz.
Szentistvántelep várjuk a jelentkezőket, akik szívesen felajánlanának virágot a templom díszítésére, vagy segítenének a templom virágdíszítésben
Szeptember 1-től az esti misék 18 órakor kezdődnek.
Esküvő Schifferer András és Halász Anna augusztus 15-én 16 órakor mondják ki az igent egymás életére.
Keresztelés Kovács Csenge Katalin keresztelése augusztus 16-án 11 órakor lesz Szentistvántelepen.
Temetés  Augusztus 17-én 11 órakor lesz Borsodi Csaba temetése a katolikus temetőben. A temetés után szentmisét ajánlunk fel lelkiüdvéért.

Miseszándékok
Nagyboldogasszony ünnepe
       Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 19 óra +Magdolnáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona
       Budakalász 19 óra +Sinka Józsefné Ilonáért
Hétfő Budakalász 19 óra +Ilonáért
Kedd Szentistvántelep 19 óra +Ilonáért az Istvántelepi hívekért
Szerda Budakalász elmarad
Augusztus 20 Szent István Király ünnepe
Csütörtök: Budakalász 8 óra püspök Kovács Lászlóért
       Szentistvántelep 10 óra +Püspök szándékára
Péntek Budakalász 19 óra +Terézia és Julianna
Szombat Szentistvántelep 19 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 19 óra +Mirk Istvánért
 
 
A héten Szent Ilona, Szent Bernát apát, Szent István Király, Szent X. piusz pápa, és Limai Szent Róza ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa beszéde a a Népi Mozgalmak világtalálkozóján. /Teljes szöveg harmadik fele/


Ez a szegénynegyedekben, a földben, a hivatalban, a szakszervezetekben való meggyökerezettség, ez a képesség arra, hogy mások arcában meglássátok önmagatokat, hogy mások problémáit közelről érzékeljétek és meglássátok mindennapi apró hőstetteiket: ezek teszik lehetővé, hogy a szeretet parancsát kövessétek, de nem az ideák és az elmélet alapján, hanem a valódi emberi találkozások által. Nem ideákat vagy elméleteket szeretünk, hanem embereket... Elkötelezettség, valódi elkötelezettség születik a testvéreink, a gyermekek és az idősek, az emberek, illetve a közösségek iránti szeretetből; a szívünket megtöltő nevek és arcok iránti szeretetből. A bolygónk elfeledett, mellőzött területein türelmesen elvetett remény-magvakból nagy fák nőnek. A kirekesztés árnyékából nehezen sarjadnak elő, de a szerető gondoskodás által mégis nagy fákká lesznek. Nagy reményerdők nőnek, hogy oxigént adjanak e világnak!

Repeső örömmel látom, ahogy vállvetve dolgoztok ezeknek a csíráknak a gondozásán, miközben – egy tágabb perspektívából nézve – az egész erdőt is véditek. Munkátok célja a saját területetekre való összpontosítás mellett a szegénység, egyenlőtlenség és kirekesztettség globális problémáinak megoldása is.

Gratulálok nektek ehhez! Lényeges, hogy jogaik védelme mellett a népek és társadalmi szervezeteik képesek legyenek humánus alternatívát teremteni a kirekesztő globalizáció ellenében.

Ti vagytok a változás magvetői. Isten adja meg nektek a bátorságot, az örömet, a kitartást és a szenvedélyt e munka folytatásához. Biztosak lehettek benne, hogy előbb vagy utóbb meglátjátok gyümölcseit is. A vezetőktől ezt kérem: legyetek kreatívak, és sose veszítsétek el gyökereiteket a helyi valóságban.

A hazugság atyja elbitorolja a fennkölt szavakat, hogy azokkal intellektuális divatokat népszerűsítsen, és ideológiai álláspontokat foglaljon el. De ha szilárd alapra építetek, a testvéreitek, az indián gazdálkodók és őslakosok, a kirekesztett munkások és a marginalizált családok valódi igényeire és megélt tapasztalataira, biztosan a helyes úton jártok.

Az egyház nem zárkózhat el e folyamattól az evangélium hirdetése során. Sok pap és pásztori szolgálatot teljesítő személy végez óriási munkát világszerte a kirekesztett emberekkel sorsközösséget vállalva, termelőszövetkezetekkel együtt dolgozva, vállalkozások támogatásával, lakhatás biztosításával, vagy az egészségügy, a sport és az oktatás területén végzett munkával. Meg vagyok győződve róla, hogy a népi mozgalmakkal való, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés friss erőt adhat ezeknek az erőfeszítéseket, és megerősítheti a változás folyamatát.

Mindig legyen a szívünkben Szűz Mária: egy alázatos lány az egyszerű emberek közül a nagy birodalom peremvidékén, egy hajléktalan édesanya, aki az állatok istállóját néhány pólyával és sok szerető gondoskodással Jézus otthonává változtatja. Mária a születésük miatt jogtalanságot szenvedők számára a remény jele. Imádkozom, hogy Kármelhegyi Boldogasszonyunk, Bolívia védőszentje a mostani összejövetelünket a változás kovászává tegye.

3.

Végezetül szeretném, ha mindnyájan számba vennénk e történelmi pillanatból adódó fontos feladatokat, hiszen olyan pozitív változást szeretnénk, amely minden testvérünk javát szolgálja. Ezt mind tudjuk. Változást akarunk a kormányok, népi mozgalmak és más társadalmi erők együttműködése által. Ezt is tudjuk. Ám nem könnyű definiálni e változás tartalmát – azaz egy olyan társadalmi programot, amely megtestesíti ezt az általunk keresett testvériességet és igazságosságot. Tehát ne várjatok receptet a pápától. Sem a pápának, sem pedig az egyháznak nem monopóliuma a társadalmi valóság értelmezése, vagy az, hogy javaslatokat tegyen a jelen problémáinak megoldására. Ki merem mondani, hogy nincs recept. A történelmet generációk alakítják az előző generációk nyomdokain, és ennek során minden generáció a saját útját keresi, és tiszteli az Isten által az emberek szívébe ültetett értékeket.

Mindazonáltal szeretnék három olyan nagy feladatot javasolni, amelyek meghatározó közös részvételt igényelnek a népi mozgalmaktól.

3.1. Az első feladat, hogy a gazdaságot állítsuk az emberek szolgálatába. ..... (következő számban)

3.2. A második feladat az, hogy egyesítsük az embereket a béke és igazságosság útján. ..... (következő számban)

3.3. A harmadik feladat talán ma a legfontosabb számunkra. Ez Föld Anyánk védelme. ..... (következő számban) /folytatjuk/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése