2015. augusztus 23., vasárnap

21. évközi vasárnap


Hirdetések
Augusztus 19-től a Mária Rádió Budapesten megszűnt. Budakalász környékén a 96,8 FM frekvencián sem szól. Kérik a hívek további imádságát.
Szeptember 1-től az esti misék 18 órakor kezdődnek.
Budakalász Plébániai nap és templombúcsú megbeszélés lesz 23-án vasárnap esti mise után lesz.
A Kalászi templom harangja villámcsapás miatt elromlott. A jövő héten javítják meg.
Szentistvántelep várjuk a jelentkezőket, akik szívesen felajánlanának virágot a templom díszítésére, vagy segítenének a díszítésben
Szeretettel várjuk idősebb testvéreinket szeptember 10-én 16 órakor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre.
Esküvő Kovács Enikő és Antal Balázs augusztus 22-én 14 órakor fogadott örök hűséget a Budakalászi templomban.
Keresztelés Kelemen Lilien Júlia keresztelése augusztus 23-án 11.30-kor lesz Budakalászon.
Paskai László bíboros temetése augusztus 22-én volt az Esztergomi Bazilikában. Megemlékező misét mondunk lelkiüdvéért Szentistvántelepen augusztus 29-én Budakalászon 30-án.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19 óra Erdősiné Máriáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 19 óra +Mirk Istvánért
Hétfő Budakalász 19 óra +Haág család ls Sóhegyi családért és Ferencért
Kedd Szentistvántelep 19 óra +Szalai Jánosné Juliskáért
Szerda Budakalász Élő Kovács Lászlóért
Csütörtök: Szentistvántelep elmarad
Péntek Budakalász 19 óra +Sitkovics Béláért
Szombat Szentistvántelep 19 óra +László bíboros atyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra +László bíboros atyáért
       Szentistvántelep 10 óra püspök szándékára
       Budakalász 19 óra +Ilonáért
 
Amai nap Szent Bertalan apostol, Szent Lajos, Kalazanci Szent József, Szent Mónika, Szent Ágoston, és Keresztelő Szent János vértanúságát ünnepli az Egyház. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa beszéde a a Népi Mozgalmak világtalálkozóján. /Teljes szöveg negyedik rész /


Mindazonáltal szeretnék három olyan nagy feladatot javasolni, amelyek meghatározó közös részvételt igényelnek a népi mozgalmaktól.

3.1. Az első feladat, hogy a gazdaságot állítsuk az emberek szolgálatába. ..... (jelen számban)

3.2. A második feladat az, hogy egyesítsük az embereket a béke és igazságosság útján. ..... (következő számban)

3.3. A harmadik feladat talán ma a legfontosabb számunkra. Ez Föld Anyánk védelme. ..... (következő számban) /folytatjuk/

3.1. Az első feladat, hogy a gazdaságot állítsuk az emberek szolgálatába.

Az emberek és a természet nem állhatnak a pénz szolgálatában. Mondjunk nemet egy kirekesztő és egyenlőtlen gazdaságra, ahol a pénz inkább uralkodik, mint szolgál. Ez a gazdaság gyilkol. Ez a gazdaság kirekeszt. Az ilyen gazdaság elpusztítja Föld Anyánkat.

A gazdaságnak nem a javak felhalmozási mechanizmusának, hanem a közös otthonunkkal való gazdálkodásnak kell lennie. Ez azzal az elkötelezettséggel jár, hogy vigyázunk erre az otthonra, és a szükségekhez mérten osztjuk el javait minden ember között. Ez nem csupán az étellel való ellátást, vagy a megfelelő létfenntartás biztosítását jelenti. És – bár ez már egy nagy lépés előre – nem is pusztán a föld, a lakhatás, és a munka biztosítását jelenti, amiért ti is küzdötök. Egy igazán közösségi gazdaságnak – vagy mondhatnánk azt is, hogy egy keresztény inspirációjú gazdaságnak – biztosítania kell az emberek számára a méltóságot és az „általános jólétet és prosperitást” [1].

Ez ugyan magába foglalja a földet, a lakhatást és a munkát, de beletartozik az oktatáshoz, egészségügyhöz, új technológiákhoz, a művészet és a kultúra javaihoz, a kommunikációhoz, a sporthoz és a pihenéshez való hozzáférés is. Egy igazságos gazdaságnak meg kell teremtenie minden ember számára annak feltételeit, hogy nélkülözés nélkül élvezhesse gyermekkorát, hogy fiatalon kibontakoztathassa tehetségét, hogy aktív éveiben teljes joggal dolgozhasson, és méltó nyugdíjat élvezhessen, amikor megöregszik. Ez egy olyan gazdaság, ahol az emberek a természettel összhangban úgy alakítják a termelés és az elosztás egész rendszerét, hogy az egyén képességei és szükségletei megfelelő módon fejeződhetnek ki a társadalmi életben. Ti és mások egy egyszerű és gyönyörű kifejezéssel ezt a vágyat úgy foglaljátok össze, hogy „jól élni”.

Egy ilyen gazdaság létrehozása nem csupán kívánatos és szükséges, de lehetséges is. Ez nem utópia, vagy illúzió. Ez nagyon is valóságos kilátás. Meg tudjuk teremteni! A világunkban elérhető források, a generációk munkájának gyümölcse, és a teremtés ajándékai több mint elegendőek „az egyes ember és az emberek összességének” integráns fejlődéséhez [2]. A probléma más természetű. Van egy más célú rendszer is. Egy olyan rendszer, amely felelőtlenül növeli a termelés ütemét, és a Föld Anyát veszélyeztető ipari és mezőgazdasági módszereket alkalmaz a „termelékenység” nevében, miközben továbbra is megtagadja több millió testvérünktől a legelemibb gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat. Ez a rendszer Jézus terve ellenében működik.

A föld gyümölcseinek és az emberi munkának igazságos elosztásáért folytatott küzdelem nem puszta emberszeretetből fakad. Ez erkölcsi kötelesség. A keresztények felelőssége még ennél is nagyobb: ez számukra parancsolat. Ez arról szól, hogy megadjuk a szegényeknek és az embereknek azt, ami az övék. A javak univerzális célja nem az egyház szociális tanításában rejlő metafora. Ez a magántulajdon kialakulása előtti valóság. A tulajdonnak, különösen amikor az természeti erőforrásokat érint, mindig az embereket kell szolgálnia, és ez nem pusztán a fogyasztásra korlátozódik. Nem elég pár cseppet hullajtani, amikor a szegények megrázzák üres poharukat. Az egyes szükséghelyzetek kezelésére indított jóléti programok csupán átmeneti válaszok. Ezek sosem lesznek képesek helyébe lépni a valódi befogadásnak, az olyan társadalmi összetartozásnak, amely méltó, szabad, kreatív, részvételen és szolidaritáson alapuló munkát biztosít.

A népi mozgalmak fontos szerepet játszanak ezen az úton, nem csupán azzal, hogy hangot adnak a követeléseiknek és tiltakozásokat szerveznek, hanem pusztán a kreativitásuk által. Ti a társadalom költői vagytok: munkahelyteremtők, lakások építői, élelmiszerek termelői; ráadásul mindezeket olyan emberekért teszitek, akikről a globális piac megfeledkezik.

Saját magam láttam, hogy a munkások szövetkezetekbe és más közösségi szervezetekbe társulva munkát tudtak teremteni ott, ahol a bálványimádó gazdaságnak csupán nyomai léteztek. Talpra állított vállalkozásokat, helyi vásárokat és papírgyűjtő szövetkezeteket tudok példaként említeni erre a népi gazdaságra, amely a kirekesztettségben született, és amely lassan, türelmesen és eltökélten teszi magáévá a szolidaritás különféle, méltósággal felruházó formáit. Mennyire más ez, mint a hivatalos piac által elfeledett emberek kizsákmányolása nyomán kialakult helyzetek!

A kormányoknak, amelyek feladatuknak tartják, hogy a gazdaságot az emberek szolgálatába állítsák, tenniük kell a népi gazdaság és a közösségi termelés e formáinak erősítéséért, fejlesztéséért, koordinációjáért és kiterjesztéséért. Ehhez a munkafolyamatok fejlesztése, megfelelő infrastruktúra szolgáltatása, és e alternatív ágazatban dolgozók jogainak biztosítása kell. Amikor az állam és a társadalmi szervezetek összefognak a földért, a lakhatásért és a munkáért, a szolidaritás és szubszidiaritás elvei kezdenek szerepet játszani, és ezek teszik lehetővé, hogy a közjó teljes, részvételi alapú demokráciában valósulhasson meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése