2015. szeptember 12., szombat

24 évközi vasárnap


Hirdetések
Ma van a Budakalászi templom búcsúja.
Jövő héten a szombat esti Szentmise a Kálvárián lesz.
Felnőtt megtérő hittan szeptemberi alkalma 13-án az esti mise után lesz.
Bérmálkozásra felkészítő hittan indul kéthetente vasárnap esténként. Várjuk a 13 évesnél idősebb fiatalok jelentkezését. Első alkalom október 4-én lesz.
Gimnazista hittan kedden 17 órakor Budakalászon lesz.
4. osztályosok hittanja
              Szentistvántelepen hétfőn ½ 3-kor a plébánián lesz
              Budakalászon kedden ½ 3-kor a plébánián lesz.
Egyetemista hittan Kalászon hétfő este 7.30-tól telepen pénteken 20-tól lesz.
Októbertől mindennapok lelkigyakorlatát szeretnénk indítani felnőtteknek. Ez a lelkigyakorlat a résztvevőket Jezsuita lelkiség alapján (a 30 napos lelkigyakorlat témái) 32 héten keresztül napi félóra elmélkedéssel vezeti a Jóisten felé. Aki szívesen részt venne ezen a lelki programon kérem, hogy jelentkezzen nálam. A lelkigyakorlat októberben kezdődik és az összejövetel a hétfőként az esti Szentmise után lesz.
Budakalász
Szeptember 13-án lesz a Budakalászi templom búcsúja. A búcsúi mise 10 órakor kezdődik Kalászon. Köszönjük a Lustige Svaben énekkar részvételét.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki szebbé tette a búcsúnkat.
Gitáros mise lesz Budakalászon szeptember 20-án este.
Plébániai nap lesz szeptember 19-én Budakalászon. Várunk mindenkit erre az alkalomra, aki szeretne ebédet kapni, kérjük hátul helyezze el a jelentkezési lapot. Megbeszélés esti mise után.
A Szentistvántelepi gregórián kórus koncertje lesz a plébániai nap keretében a templomban szeptember 19-én 17 órakor.
Harcsa Veronika koncert lesz október 16-án 19 órakor Kalászon.
Szentistvántelep
Baba-mama következő alkalma szeptember 22-én kedden 10 órától lesz.
Nagypapa-nagymama klub. Szeretettel várjuk idős testvéreinket szeptember 24-én 16 órakor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián.
Szüreti felvonulás lesz szeptember 26-án. 14 órakor gyümölcsáldás és tánc lesz a templomnál.
Esküvő Kulin Dániel és Andrejszky Zsófia szeptember 12-én fogadott örök hűséget a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya templomban.
Temetés Maris Olivérné Gizella testvérünk temetése szeptember 17-én csütörtökön lesz a Katolikus temetőben.
 
Szent Imre tanulmányi ösztöndíj papírjait hátul megtaláljuk
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +szülőkért Máriáért és Tiborért
Szent Kereszt Templom búcsúja
Vasárnap: Budakalász 10 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Máriáért
       Budakalász 18 óra +Botkai Gyuláért
Hétfő Budakalász 18 óra +Rokonokért és munkatársakért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +József és Rozália szülőkért
Szerda Budakalász 7 óra +Erzsébet
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra +Károlyi Lajosért
Szombat Budakalászi Kálvária
18 óra +szülőkért Lőrind és Margit
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Ilyés László és Margit 55 házassági évforduló
       Budakalász 18 óra +szülőkért és nagyszülőkért
A héten Szent Kereszt felmagasztalása, Fájdalmas szűz és Szent Kornél és Ciprián vértanúk emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia levele Ferenc pápának
Szentséges Atya!
A vasárnapi Angelus előtt mondott szavait hálásan köszönjük!
A menekültek befogadásáról és segítéséről szóló felhívását készséggel és örömmel követjük. Szavai nagy erősítést és bátorítást jelentenek a megkezdett munkában.
Köszönjük, hogy előttünk jár az Evangélium útján, és megjelöli a cselekvés helyes irányát!
Kérjük imáit az igazságosságért, a békéért, a rászorulókért és mindazokért, akik segítik őket!
                                                                                                   Dr. Erdő Péter
                                                                                                   bíboros, prímás, érsek,
Máltai szeretetszolgálat szociális gondozó, ápoló munkakörbe munkatársat keres a gondviselés háza Hajléktalanmentő átmeneti szállásra. Tel 2021363
Szeptember 18-án 100 szerzetesrend mutatkozik be a Szerzetesek évében az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Részleteket: a www.szerzetesektere.hu oldalon lehet olvasni.
 
.


Országos imanap az üldözött keresztényekért és a hazájukból elvándorolni kényszerülőkért

Országos imanap lesz szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén az üldözött keresztényekért és azokért, akik elvándorolni kényszerülnek hazájukból. Az MKPK Sajtószolgálatának tájékoztatását olvashatják.

A Szentatya által a tavalyi évben meghirdetett imanaphoz hasonlóan Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral egyetértésben szeptember 14-ére, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdet „Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek”.

Kérik a híveket, hogy aznap minden szentmisében közösen imádkozzák el az alábbi – egy iraki keresztény testvérünktől kapott – imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

* * *

Mindenható Mennyei Atyánk!

Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen                              Miatyánk, Üdvözlégy.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése