2015. szeptember 22., kedd

25. évközi vasárnap


Hirdetések
Köszönjük a plébánianapon kapott segítséget.
Felnőtt megtérő hittan szeptemberi alkalma 27-én az esti mise után lesz.
Egyetemista hittan Kalászon hétfő este 7.30-tól
                                                         Telepen pénteken 20-tól lesz.
Bérmálkozásra felkészítő hittan indul kéthetente vasárnap esténként. Várj-uk a 13 évesnél idősebb fiatalok jelentkezését. Első alkalom október 4.
Gimnazista hittan kedden 17 órakor Budakalászon lesz.
4. osztályosok hittanja       Szentistvántelepen hétfőn ½ 3-kor a plébánián lesz
                                                        Budakalászon kedden ½ 3-kor a plébánián lesz.
Októbertől mindennapok lelkigyakorlatát szeretnénk indítani felnőtteknek. Ez a lelkigyakorlat a résztvevőket Jezsuita lelkiség alapján (a 30 napos lelkigyakorlat témái) 32 héten keresztül napi félóra elmélkedéssel vezeti a Jóisten felé. Aki szívesen részt venne ezen a lelki programon kérem, hogy jelentkezzen nálam. A lelkigyakorlat októberben kezdődik és az összejövetel a hétfőként az esti Szentmise után lesz.
Harcsa Veronika koncert lesz október 16-án 19 órakor Kalászon.
Szentistvántelep
Gitáros mise lesz telepen szeptember 20-án 10 órakor.
Baba-mama következő alkalma szeptember 22-én kedden 10 órától lesz.
Nagypapa-nagymama klub. Szeretettel várjuk idős testvéreinket október 8-án 16 órakor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián.
Keresztelés Gergely Ádám keresztelése 20-án ½ 12-kor lesz Kalászon.
Temetés Fehér István temetése Szeptember 22-én 15 órakor lesz a Katolikus temetőben.

Miseszándékok
Szombat Budakalászi Kálvária
18 óra +szülőkért Lőrinc és Margit
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Ilyés László és Margit 55 házassági évforduló
       Budakalász 18 óra +szülőkért és nagyszülőkért
Hétfő Budakalász 18 óra +Gizelláért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Tamásért
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra id. Kincses Istvánééért Irmáért
Szombat Szentistvántelep18 óra idős szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Nagymamákért (2 Ilonáért)
       Budakalász 18 óra szabad
A héten Szent Kereszt felmagasztalása, Fájdalmas szűz és Szent Kornél és Ciprián vértanúk emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Szüreti felvonulás lesz szeptember 26-án. 14 órakor gyümölcsáldás és tánc lesz a Szentistvántelepi templomnál.


Ferenc pápa Istent nem korlátozza a mi tökéletlenségeink

Ferenc pápa augusztus 4-én délután 23 ország mintegy 10 000 ministránsával találkozott a Szent Péter téren. A közösen elimádkozott esti dicséret alkalmával a Szentatya beszédet intézett a ministránsokhoz.

„Íme, itt vagyok, engem küldj!” (Iz 6,8) mottó jegyében szervezte meg a Nemzetközi Ministráns Szövetség (CIM) az idei római találkozót. A Német László nagybecskereki püspök elnökségével működő CIM szervezésében ötévente zarándokolnak el fiatalok Rómába. Idén 11. alkalommal vesznek részt a nemzetközi méretű tapasztalatcserén. 

Kedves ministránsok, jó estét kívánok!

1. Köszönetet mondok nektek, amiért ilyen sokan itt vagytok, és vállaltátok, hogy szembenézzetek az augusztusi napsütéssel Rómában. Köszönöm Német püspök úrnak, a ti elnökötöknek szavait, amelyekkel ezt a találkozót bevezette. Különböző országokból keltetek útra, hogy Rómába, Péter és Pál apostol vértanúságának helyszínére zarándokoljatok. Jó látni, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal való közeli, meghitt kapcsolat az oltárszolgálat során alkalommá válik arra is, hogy megnyíljunk mások felé, hogy másokkal együtt haladjunk, hogy komoly célokat tűzzünk magunk elé és erőt merítsünk azok eléréséhez. Igazi öröm forrásozik abból, amikor kicsinynek és gyengének ismerjük el magunkat, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Jézus segítségével újra eltelhetünk erővel és nagy útra indulhatunk az életben az ő társaságában.
Izajás próféta is felismeri ezt az igazságot, vagyis azt, hogy Isten megtisztítja az ő szándékait, megbocsátja a bűneit, meggyógyítja a szívét, és alkalmassá teszi, hogy elvégezzen egy fontos feladatot, mégpedig azt, hogy elvigye a népnek Isten szavát, és ezáltal az isteni jelenlét és irgalom eszköze legyen. Izajás felismeri, hogy Isten az ő egész lényét átalakítja, ha bizalommal az Úr kezébe helyezi magát.

2. A bibliai szakasz, melyet meghallgattunk, éppen erről beszél. Izajásnak látomása van, amely feltárja előtte az Úr fenségét, ugyanakkor azt is megmutatja neki: Isten, annak ellenére, hogy feltárja magát előtte, mégis távoli marad. Izajás ámulattal fedezi fel, hogy Isten az, aki megteszi az első lépést – ne felejtsétek el ezt: mindig Isten az, aki megteszi az első lépést életünkben. Izajás felfedezi, hogy Isten az, aki először közeledik hozzá. Felismeri, hogy Isten tevékenységét nem korlátozzák az ő tökéletlenségei, hogy egyedül Isten jósága teszi őt alkalmassá a küldetésre azáltal, hogy egy teljesen új személlyé alakítja át, és így képessé teszi arra, hogy válaszoljon az ő hívására és kimondhassa: „Itt vagyok, engem küldj el!” (Iz 6,8).

3. Ti ma szerencsésebbek vagytok Izajás prófétánál. A szentmisében és a többi szentségben megtapasztaljátok Jézus meghitt közelségét, jelenlétének édességét és hatékonyságát. Nem egy elérhetetlenül magas és magasztos trónon találjátok Jézust, hanem az eucharisztikus kenyérben és borban találkoztok vele, szava pedig nem az ajtófélfákat, hanem a szív húrjait rezegteti meg. Izajáshoz hasonlóan ti is mindnyájan felfedezitek, hogy Isten, bár Jézusban közel jött és szeretettel lehajolt hozzátok, mindig végtelenül nagyobb marad, és benső lényegének megértése meghaladja képességeinket. Izajáshoz hasonlóan ti is megtapasztaljátok, hogy a kezdeményezés mindig Istené, hiszen ő az, aki megteremtett és akart benneteket. Ő az, aki a keresztségben új teremtményekké tett titeket, és mindig ő az, aki türelemmel várja a kezdeményezésére adott választ, és felkínálja bocsánatát mindenkinek, aki alázattal kéri.

4. Ha nem állunk ellen az ő működésének, akkor irgalmas szeretetének lángjával megérinti ajkunkat, ahogyan Izajás prófétával is tette, és ez alkalmassá tesz bennünket, hogy befogadjuk és elvigyük őt testvéreinknek. Izajáshoz hasonlóan mi is meghívást kaptunk, hogy ne zárkózzunk önmagunkba, ne egy föld alatti raktárban őrizgessük hitünket, ahová visszavonulhatunk a nehéz időszakokban. Ehelyett arra kaptunk meghívást, hogy osszuk meg annak a felismerésnek az örömét, hogy Isten irgalmassága kiválasztott és megmentett minket. Arról kell tanúságot tennünk, hogy a hit új irányt tud adni lépteinknek, szabaddá és erőssé tesz minket, hogy készségesek és alkalmasak legyünk a küldetésre.

5. Milyen szép felfedezni azt, hogy a hit arra késztet minket, hogy kilépjünk önmagunkból, elszigeteltségünkből, és – éppen azért, mert teljesen betölt minket az öröm, hogy az Úr Krisztus barátai vagyunk –, elindít a többiek felé, és magától értődően misszionáriusokká tesz minket! Misszionárius ministránsok: ilyennek akar Jézus titeket!

Ti, kedves ministránsok, minél közelebb lesztek az oltárhoz, minél jobban emlékeztek arra, hogy beszélgessetek Jézussal mindennapi imátokban, minél többször táplálkoztok az Úr szavával és testével, annál inkább képesek lesztek arra, hogy elinduljatok felebarátaitok felé és elvigyétek ajándékul nekik, amit kaptatok, lelkesen továbbadva nekik az örömet, amelyben részesültetek.

Köszönöm, hogy készségesen szolgáltok az Úr oltáránál, és e szolgálat által edzitek magatokat a hitre és a felebarátaitok iránti szeretetre. Köszönöm, hogy Izajás prófétához hasonlóan ti is elkezdtetek így válaszolni az Úrnak: „Itt vagyok, engem küldj el!” (Iz 6,8).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése