2015. október 3., szombat

évközi 27 vasárnap


Hirdetések
Elsővasárnap van, a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Október hónapban minden este rózsafűzért imádkozunk a Szentmisék előtt.
Budakalászon október 11-én este gitáros mise lesz.
Hitoktatás
Felnőtt megtérő hittan októberben 11-én és 25-én lesz.
Bérmálkozásra felkészítő hittan indul kéthetente vasárnap esténként. Várjuk a 13 évesnél idősebb fiatalok jelentkezését.
Első alkalom október 4.
Egyetemista hittan            Kalászon hétfő este 19.30-tól
                                                         Telepen pénteken 20-tól lesz.
Gimnazista hittan kedden 17 órakor Budakalászon lesz.
4. osztályosok hittanja     Szentistvántelepen hétfőn ½ 3
                                          Budakalászon kedden ½ 3-kor a plébánián lesz.
Baba-mama klub lesz kedden 10-12-ig Szentistvántelepen.
Nagypapa-nagymama klub. Szeretettel várjuk idős testvéreinket október 8-án 16.30-kor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián.
Keresztelés Onucsán Emilia keresztelése október 4-én vasárnap 11.30-kor lesz örmény katolikus szertartás szerint a Kalászi templomban.
Elekes Enikő keresztelése október 10-én szombaton 11 órakor lesz Budakalászon.
Szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Borsos Johannát, aki szeptember 21-én született.
Temetés múlt hét csütörtökön temettük Rehus Annát a Katolikus temetőben.
A Szent István alapítvány javára Harcsa Veronika koncert lesz október 16-án 19 órakor a Budakalászi templomban. A részvételi szándékot kérem, hogy a sekrestyében jelezzék. Aki szeretne a támogatói vacsorán is részt venni, kérem, hogy iratkozzon fel.
 Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep18 óra Zoltánért és Gyuláért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Hetényi Ferencért
       Budakalász 18 óra Sinka és Gerula család +tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 óra Útkereső fiatalokért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Pálinkás Istvánért
Szombat Szentistvántelep18 óra +Vencel
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Irén
       Budakalász 18 óra +Mirk Ágnesért
A mai nap Asssisi Szent Ferenc ünnepe, a  héten Rózsafűzér királynője, Magyarok Nagyasszonya, Szent Dénes, Leonárdni Szent János emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Októbertől mindennapok lelkigyakorlatát szeretnénk indítani felnőtteknek. Ez a lelkigyakorlat a résztvevőket Jezsuita lelkiség alapján (a 30 napos lelkigyakorlat témái) 32 héten keresztül napi félóra elmélkedéssel vezeti a Jóisten felé. Aki szívesen részt venne ezen a lelki programon kérem, hogy jelentkezzen nálam. A lelkigyakorlat októberben kezdődik és az összejövetel a hétfőként az esti Szentmise után lesz. Az első alkalom október 5-én lesz.


Ferenc pápa Mellettünk áll az őrangyalunk, hallgassunk rá!

Isten minden ember mellé adott egy angyalt, hogy óvja és tanácsaival ellássa őt, s akire engedelmesen kell hallgatnunk. Erről beszélt Ferenc pápa október 2-án reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén, amikor az egyház a szent őrangyalokat ünnepli.

Isten gondoskodó atyai szeretete már a Biblia első lapjain megnyilvánul. Amikor Isten kiűzi Ádámot a paradicsomból, nem hagyja magára őt azzal, hogy boldoguljon, ahogyan tud.

Ferenc pápa imádságokat és zsoltárokat idézve emlékeztetett rá, hogy az őrangyal alakja mindig jelen volt az ember és az ég közötti kapcsolatban. Isten mindegyikünk mellé rendelt egy őrangyalt, aki elkísér bennünket életünk során. Mindig velünk van, ez a valóság – jelentette ki a pápa. – Olyan, mint Isten követe, akit tiszteletben kell tartanunk. S amikor valami rosszat teszünk vagy gondolunk, nem vagyunk egyedül, ő ott áll mellettünk. Tisztelettel kell viseltetnünk iránta. Meg kell hallgatnunk hangját, mert ő tanácsot ad nekünk. Amikor érezzük a sugallatot, hogy ezt vagy azt tegyük inkább, vagy esetleg ne tegyük, hallgassunk rá, ne lázadjunk ellene! – javasolja a pápa.

Az őrangyal mindig megvéd minket, főleg a rossztól. Néha azt hisszük, hogy sok mindent elrejthetünk, a visszás dolgokat, amik aztán a felszínre kerülnek. És az angyal ott van, hogy tanácsot adjon, hogy fedezzen minket, pont úgy, ahogyan egy barát tenné. Egy olyan barát, akit nem látunk, csak hallunk. Barát, aki egy nap velünk lesz az égben, az örök boldogságban. Csak annyit kér, hogy hallgassuk meg és tiszteljük. Csupán ennyit: tiszteletet és figyelmet. Ez az, amit engedelmességnek nevezünk. A keresztényeknek engedelmeskedniük kell a Szentléleknek. A Szentléleknek való engedelmesség mindig úgy kezdődik, hogy engedelmesen meghallgatjuk útitársunk, az őrangyal tanácsait.

Ahhoz pedig, hogy engedelmesek legyünk, kicsiknek kell lennünk, mint a gyermekeknek, vagyis azoknak, akikről Jézus azt mondta, hogy a legnagyobbak Atyja országában. Az őrangyal tehát olyan útitársunk, aki alázatra tanít, és akire gyermekként kell hallgatnunk. Ferenc pápa végül így fohászkodott a péntek reggeli szentmisén: Kérjük az Úrtól az engedelmesség kegyelmét, hogy meghallgassuk útitársunk, Isten követének a hangját, aki az ő nevében mellettünk áll, és aki támogat minket segítségével, mindig az úton. Emlékezzünk rá, milyen jó az Úr, aki rögtön azután, hogy elveszítette barátságunkat, nem hagyott egyedül, nem hagyott magunkra minket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése