2015. november 7., szombat

32. évközi vasárnap


Hirdetések
Mai nap az Etalon kiadó árúsít DVD-ket a reggeli misék után.
Mária Rádió az FM 96,8-as frekvencián november 1-től újra fogható Budapest területén.
Közeledik az egyházi év vége. Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. A befizetett összegből fizetjük a templomfűtést, a felújításokat. Budakalászon 282-en (486 egyházközségi tagból) Szentistvántelepen 171-en (350 egyházközségi tagból) támogatták az egyházközség működését. Kérem, hogy aki még nem tette meg, pótolja az egyházközségi hozzájárulás befizetését. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, személyesen a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
        Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
        Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
November 22-én 10 órakor gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Bakos Hanga Bíbort, aki kedden hajnalban született.
Hitoktatás Bérmálkozásra felkészítő hittan következő alkalom november 15-én a mise után lesz.
Felnőtt megtérő hittan következő alkalma november 8-án lesz.
Temetés Antal Sándor temetése november 13-án 11 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Szentistvántelep Nagypapa-mama klub következő alkalma november 12-én csütörtökön 16.30-tól lesz.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Szülőkért, Meg Istvánért és Józsefért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra Klupp és Weiszhár család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Szeretteink és élő családtagok
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra +szülők és nagyszülők
Péntek Budakalász 18 óra +Bródy Magdáért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Erzsébet édesanyáért és Imre édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +dédapa és élő nagypapa és unokákért
       Budakalász 18 óra +Szabó Ferencért és József testvérekért
A héten a Lateráni bazilika felszentelése, Nagy Szent Leó pápa, Szent Márton, Szent Jozafát, Magyar szentek és boldogok, Nagy Szent Albert ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


Ferenc pápa beszéde római Verano-temetőben: Nem lehetnek boldogok, akik becsapnak és kihasználnak másokat!

Az evangéliumban Jézust hallgattuk, aki tanítja tanítványait és a galileai tó melletti dombon köréje gyűlt tömeget (vö. Mt 5,1–12). A feltámadt és élő Úr szava nekünk is megmutatja – ma – az utat, amelyen elérhetjük az igazi boldogságot, megmutatja az utat, amely a mennybe vezet. Nehéz megérteni ezt az utat, mert az árral szemben vezet, de az Úr biztosít minket arról, hogy boldog az, aki ezen az úton jár, vagy előbb-utóbb boldoggá válik.

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.”Kérdezhetjük, hogyan lehetne boldog valaki, aki szívében szegény, akinek egyetlen kincse a mennynek országa. A magyarázat éppen ez: azért, mert olyan szíve van, amely rengeteg világias dolgot levetett magáról, megszabadult azoktól. A mennyek országában épp ilyen személyre várnak!

„Boldogok, akik szomorúak, mert majd vigasztalást találnak.” Hogyan lehetnek boldogok azok, akik sírnak? Az biztos, hogy aki az életben sosem tapasztalt meg szomorúságot, szorongást, fájdalmat, az sosem fogja megismerni a vigasztalás erejét. Viszont boldogok lehetnek mindazok, akik képesek elérzékenyülni, képesek átérezni szívükben a fájdalmat, amely jelen van életükben és mások életében. Az ilyenek boldogok lesznek! Mert az Atya gyengéd keze megvigasztalja és megsimogatja őket!

„Boldogok a szelídek.” Mi ellenben milyen sokszor vagyunk türelmetlenek, idegesek, mindig hajlamosak vagyunk panaszkodni! Másokkal szemben rengeteg elvárást támasztunk, de amikor rólunk van szó, felemeljük a hangunkat, mintha mi lennénk a világ urai, pedig igazából mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Gondoljunk csak azokra az anyukákra és apukákra, akik végtelenül türelmesek gyermekeikhez, akik viszont „őrületbe kergetik őket”. Ez az Úr útja: a szelídség és a türelem útja. Jézus ezen az úton járt: amikor kicsi volt, üldöztetést és száműzetést viselt el, felnőttként pedig rágalmakat, cselt, hamis vádakat a bíróság előtt; és mindezt szelíden tűrte. Irántunk való szeretetből viselte el, egészen a keresztig.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd kielégítést nyernek.” Igen, akiknek erős igazságérzetük van, és nemcsak mások irányában, hanem mindenekelőtt a maguk irányában, az ilyenek kielégítést nyernek, mert készek arra, hogy befogadják a legnagyobb igazságot, amelyet egyedül Isten adhat.

„Boldogok az irgalmasok, mert majd ők is irgalomra lelnek.” Boldogok, akik meg tudnak bocsátani, akik irgalmasok másokhoz, akik nem ítélkeznek minden és mindenki felett, hanem arra törekszenek, hogy mások helyzetébe képzeljék magukat. A bocsánat olyasmi, amire kivétel nélkül mindannyiunknak szüksége van. Ezért ismerjük el a mise elején azt, amik vagyunk: bűnösök. De ez nem egy üres formula, hanem az igazság megvallása. „Uram, ilyen vagyok, irgalmazz nekem.” És ha képesek vagyunk azt a megbocsátást nyújtani másoknak, amelyet magunknak kérünk, akkor boldogok vagyunk. Miként a Miatyánkban mondjuk: „Engedd el adósságainkat, miképpen mi is elengedjük a mi adósainkét.”

„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” Nézzük meg azoknak az arcát, akik konkolyt vetnek mindenütt: vajon boldogok? Azok, akik azt keresik, hogyan csaphatnak be, hogyan használhatnak ki másokat, vajon boldogok? Nem, nem lehetnek boldogok. Azok viszont, akik mindennap türelmesen arra törekszenek, hogy a béke magvait vessék el, akik a béke, a kiengesztelődés munkálói, az ilyenek igen, boldogok, mert valóban a mennyei Atya gyermekei, aki mindig és egyedül békét vet, olyannyira, hogy a Fiát küldte a világba mint a béke magvát az emberiség számára.

Kedves testvéreim, ez az életszentség útja, és egyben a boldogság útja. Ez az az út, amelyen Jézus járt, sőt ő ez az út: aki vele jár, aki rajta keresztül halad, az belép az életbe, az örök életbe. Kérjük az Úrtól azt a kegyelmet, hogy egyszerű és alázatos emberek legyünk, azt a kegyelmet, hogy tudjunk sírni, azt a kegyelmet, hogy szelídek legyünk, azt a kegyelmet, hogy az igazságosságért és a békéért munkálkodjunk, de legfőképpen azt a kegyelmet, hogy engedjük: Isten megbocsásson nekünk, és így irgalmának eszközeivé váljunk.

Így tettek a szentek, akik előttünk jutottak a mennyei hazába. Ők elkísérnek földi zarándokutunkon, és bátorítanak minket, hogy előrehaladjunk. Közbenjárásuk segítsen minket, hogy Jézus útján járjunk, és hogy elnyerjék az örök boldogságot elhunyt testvéreink, akikért ezt a szentmisét felajánljuk. Úgy legyen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése