2015. november 15., vasárnap

33. évközi vasárnap


Hirdetések
A héten Szent Erzsébet ünnepe lesz. Jövő vasárnap a KAritász javára gyűjtünk.
Mária Rádió az FM 96,8-as frekvencián november 1-től újra fogható Budapest területén.
Közeledik az egyházi év vége. Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. A befizetett összegből fizetjük a templomfűtést, a felújításokat, sekrestyés, kántor, takarító anyagi díjazását. Budakalászon 282-en (486 egyházközségi tagból) Szentistvántelepen 171-en (350 egyházközségi tagból) támogatták az egyházközség működését. Kérem, hogy aki még nem tette meg, pótolja az egyházközségi hozzájárulás befizetését. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, személyesen a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
        Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
        Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
November 22-én 10 órakor gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Hitoktatás Bérmálkozásra felkészítő hittan következő alkalom november 15-én a mise után lesz.
Felnőtt megtérő hittan következő alkalma november 22-én lesz.
Szentistvántelep Nagypapa-mama klub következő alkalma október 10-én csütörtökön 16.30-tól lesz.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Erzsébet édesanyáért és Imre édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +dédapa és élő nagypapa és unokákért
       Budakalász 18 óra +Szabó Ferencért és József testvérekért
Hétfő Budakalász 18 óra Deák és Gáspár család elhunyt tagjaiért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra +szülők és nagyszülők
Péntek Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Por János és neje Annáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Abendschein szülőkért és testvérekért
       Budakalász 18 óra +Dunai Péter 1 évf
A héten Skóciai Szent Margit, Szent Gertrúd, Szent Péter és Szent Pál bazilika felszentelése és Szent Erzsébet ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


Ferenc pápa: Ne váljunk szokásaink rabjává, emeljük fel tekintetünket!

Két veszély leselkedik a hívőkre: a kísértés, hogy istenítsék a földi dolgokat és hogy bálványozzák a szokásaikat, mintha minden örökké tartana. Ezzel szemben az egyetlen örök szépség, amelyre tekinthetünk, Isten szépsége – tanította a pápa november 13-án reggel a Szent Márta-ház kápolnájában.

 

A szentmise első olvasmánya és a zsoltár a teremtés szépségeiről beszél, de rámutat arra is, hogy tévedés, ha az ember nem képes túllépni a látható dolgokon, vagyis a transzcendensig eljutni. Ezt a viselkedést Ferenc pápa az immanens bálványának nevezi, amelyik megáll a szépségnél, de nem lép tovább rajta.

Ehhez a bálványhoz ragaszkodtak az emberek, lenyűgözte őket a szépség hatalma és ereje. Nem gondoltak bele abba, hogy mennyivel kiválóbb ezek ura, hiszen a szépség szerzője alkotta mindezeket (vö. Bölcs 13,1–9) – mutatott rá a pápa. – Ez a látható szépség bálványozása, amely során az ember nem gondol az alkonyra, az elmúlásra.

Az alkonynak is megvan a szépsége – magyarázta Ferenc pápa, majd arra figyelmeztetett, hogy ez a kísértés mindannyiunkra leselkedik. Az immanens bálványa. Azt hisszük, hogy a dolgok olyanok amilyenek, szinte istenek és sosem érnek véget. Elfeledkezünk az alkonyról.

A másik bálvány, amitől óva intett a Szentatya, az a szokások túlbecsülése, amelyek süketté teszik a szívet. A napi evangéliumban Jézus (ld. Lk 17,26–37) Noé és Szodoma napjairól beszél, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek anélkül, hogy bármi mással törődtek volna, mígnem tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit.

Az életben minden szokásokra épül: élünk, és nem gondolunk életünk alkonyára. Pedig bálványimádás az is, ha a szokásaink rabjává válunk, és nem gondolunk arra, hogy mindez egyszer véget ér. Szinte istenítjük a szokásainkat. És ahogy a szépség egy másik szépségben végződik, a szokásaink a végtelenségig menően újabb szokásokba torkollnak. De ott van Isten! – figyelmeztetett a pápa.

Ezzel szemben a tekintetünket föl kell emelnünk, az egyetlen Isten felé, aki a teremtett dolgok végén áll, ahogy az egyház tanítja nekünk a liturgikus év most záruló napjaiban. Így elkerülhetjük azt a végzetes hibát, hogy hátranézzünk, amint Lót felesége tette, biztosnak gondolva, hogy ha az élet szép, akkor az alkony is nagyon szép lesz. Mi, hívők, olyan emberek vagyunk, akik nem lépnek vissza, nem engednek, hanem mindig előre mennek. Mindig előre kell haladni ebben az életben, a szépségeket nézve és a szokásainkkal együtt, anélkül persze, hogy istenítenénk azokat. Véget érnek majd ugyanis egyszer. Legyenek ezek a kis szépségek olyanok, amelyek visszatükrözik a nagy szépséget, a szokásainkon keresztül pedig maradjunk meg Isten dicsőségének szemlélésében – buzdított a péntek reggeli szentmisén Ferenc pápa.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése