2015. november 29., vasárnap

Advent 1. vasárnapja


Hirdetések
Köszönjük a Karitász javára felajánlott adományokat. Budakalászon: 120 265Ft, Szentistvántelepen: 107 125Ft-ot továbbítottunk.
Mai vasárnap elkezdődött az Advent.
Hétfőn, szerdán pénteken Budakalászon, kedden, csütörtökön, szombaton Szentistvántelepen reggel 6 órakor imádkozzuk a Roráté szentmisét.
A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket a pénteken fogom felkeresni. Pénteken reggel telepen 7 órakor lesz az esőpénteki mise.
Hitoktatás Bérmálkozásra felkészítő hittan következő alkalom november 29-én a mise után lesz.
Felnőtt megtérő hittan következő alkalma december 6-án lesz.
Keresztelés Németh Diána Annát november 29-én 11 órakor keresztelem Szetistvántelepen.
Temetés Kovács Ferencné Frey Aranka temetése december 4-én 11 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
Budakalász Aki szívesen szerepelne a Budakalászi karácsonyi misztérium játékban, iratkozzon fel a sekrestyében. Első próba pénteken 7 órakor lesz.
Szentistvántelep
Adventi teakészítésre lehet feliratkozni a hátul kitett lapon.
Baba-mama klub lesz kedden 10 órától a hittanteremben.
Szentistvántelep Nagypapa-mama klub következő alkalma december 8-én kedden 16.30-tól lesz.
Gyűjtés a jégpályára Jövő héten gyűjtést szervezünk a cserkész jégpálya palánkjára. Adományokat a cserkészeknek lehet odaadni.
Mikulásvárás December 6-én szombaton 4 órától lesz a telepi templomban.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Rabitovszky András
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért, rokonokért
       Budakalász 18 óra +Monostori György évf.
Hétfő Budakalász 6 óra élő és elhunyt családtagok
Kedd Szentistvántelep 6 óra szabad
Szerda Budakalász 6 óra élő és elhunyt családtagok
Csütörtök: Szentistvántelep 6 óra +Lajos édesapáért
Péntek Budakalász 6 óra élő testvérek és gyerekek
      Szentistvántelep 7 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 6 óra szabad
Szentistvántelep 18 óra +szülőkért és nagyszülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Tősér Józsefért
       Budakalász 18 óra +Mirk Istvánné Éváért
A héten Szent Andrást, Xavéri Szent Ferencet, Szent Borbá-lát, Damaszkuszi Szent Jánost és Szent Miklós püspököt ünnepli az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Egyházközségi hozzájárulás Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. Budakalászon 305-en Szentistvántelepen 185-en  támogatták az egyházközség működését. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
        Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
        Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205


Silacher Miklós gondolatai Adventre: AZ ÚJ EGYHÁZI ÉV KRISZTUS NÖVEKEDÉSÉT SZOLGÁLJA

Bensőséges öröm tölt el minket, keresztényeket, valahányszor új egyházi évet kezdhetünk. Az egyház liturgiája végigvezet egy szent éven, az isteni életnek egy szent évén. A misztikus Krisztus újra növekedni akar tagjaiban, azt akarja, hogy az isteni élet árama lüktessen végig újra testén, az egyházon. Ami a külső színen végbemegy, az csak lepel és köpeny, amely mögé az emberi szem számára láthatatlanul elrejtőzik Krisztus titokzatos testének fejlődése.

A liturgikus esztendő nem csupán a múltat, inkább a jelent akarja hirdetni. Nem történetet, hanem történést óhajt nyújtani. Nem elmúlt eseményekről akar beszámolni, hanem inkább isteni életet adni és azt kifejleszteni! Az egyházi évnek ugyanaz a célja, amiért Krisztus jött övéi közé: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).

Mit várunk tehát az egyházi évtől? Isteni életet, életteljességet. Az az élet, amely a keresztség által lelkünkbe plántálódott, ebben az egyházi évben is kell, hogy fejlődjön és a tökéletesség felé haladjon.

Az egyházi év a mi igazi lelki vezetőnk, tanítómesterünk a hitünk iskolájában. A liturgikus esztendő az ünnepek ritmusában egymás után hozza elő és eleveníti fel a hitigazságokat. Az egész egyházi év folyamán ugyanaz a felszólítás hangzik felénk: Vesd le a régi embert, és öltsd magadra az újat!

Ennek elkezdéséhez segítenek az adventi jócselekedetek, a hajnali roráték és nem utolsósorban az adventi gyertyagyújtás a családban, legalább a 4 adventi vasárnapon.

NOVEMBER 29. ADVENT 1. VASÁRNAPJA Ének:Hozsanna 2/1 Biblia:Jer 33,14-16. 1Tessz 3,12-4,2. Lk21,25-28.34-36.

Meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát. Az adventi gyertya első jelentése az, hogy mi világosságra születtünk. Jézus előtt a bűn sötétsége uralkodott. Ő meghozta az igazi világosságot, és minket is erre hívott meg. Számunkra óriási öröm, hogy világosságra születtünk.

Az adventi koszorú gyertyája másodszor arra figyelmeztet, hogy világosságot kell vinnünk oda, ahol sötétség van. Ne felejtsük: még nagyon sok ember él Krisztus nélkül. Nem ismerik sem Őt, sem az általa hozott világosságot. Tegyük adventi feladattá, hogy visszük, terjesztjük a fényt!

Az adventi koszorú gyertyája azt is jelenti, hogy újra lángra kell lobbantani a szeretet tüzét! Szeretet nélkül nem lehet élni. Mégis sok ember szívében kialudt a szeretet lángja. Ezt kell újra felgyújtani!

Ma még csak egy gyertya ég. Hétről-hétre meggyújtunk egy újabbat. Így elérjük,

hogy karácsonyra lelkünkben is, környezetünkben is ragyogni fog Krisztus világossága.

Miatyánk, Üdvözlégy, Hozsanna 9/1 vagy taizei énekek.                            
 
 TÉGED VÁRLAK írta Hidegkúthy  Edit

   Meggyújtok egy gyertyát… Reád várakozom.                                             Örömöm egyre nő, három gyertya ég már…
   Tudom elindultál felém, én Jézusom…                                                       Közeleg a fényben Ő, az Égi Király.

    Ez az egész élet egy nagy várakozás.                                                                        Örömöm lehervad, lesújt a bűntudat.
    Egy örökös advent, egy messiásvárás…                                                                   Hogyan fogadhatom így az édes Urat?...

    Ma még kicsi a fény, egyetlen gyertya csak,                                                              Négy gyertyát gyújtok meg, és szívem is kigyúl,
    De lassan fellobban, a láng magasra csap!                                                                 Ott a fényözönben jön már felém az Úr!

     Már két gyertya lángol… Őt sejteti a fény,                                                                Négy gyertya lángjában elmélyül bánatom,
    Árad a kegyelem. Kél szívemben remény.                                                                Megtisztul a lelkem… Beléphetsz, Jézusom!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése