2015. november 21., szombat

Krisztus Király vasárnapja


Hirdetések
A múlt héten Szent Erzsébet ünnepe volt. A mai vasárnap a Karitász javára gyűjtünk.
Ma 10 órakor gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Jövő vasárnap meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját.
Egyházközségi hozzájárulás Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. A befizetett összegből fizetjük a templomfűtést, a felújításokat, sekrestyés, kántor, takarító díjazását. Budakalászon 294-en (486 egyházközségi tagból) Szentistvántelepen 179-en (350 egyházközségi tagból) támogatták az egyházközség működését. Kérem, hogy aki még nem tette meg, pótolja az egyházközségi hozzájárulás befizetését. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, személyesen a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
        Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
        Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
Hitoktatás Bérmálkozásra felkészítő hittan következő alkalom november 29-én a mise után lesz.
Felnőtt megtérő hittan következő alkalma november 22-én lesz.
Keresztelés Németh Diána Annát november 29-én 11 órakor keresztelem Szetistvántelepen.
Temetés Szűcs Károlyné Zsuzsanna temetése november 24-én 13 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Széll Sándor temetése november 26-án csütörtökön lesz református szertartás szerint a katolikus temetőben.
Szentistvántelep Nagypapa-mama klub következő alkalma december 8-én kedden 16.30-tól lesz.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Por János és neje Annáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Abendschein szülőkért és testvérekért
       Budakalász 18 óra +Dunai Péter 1 évf
Hétfő Budakalász 18 óra hálából 70. születésnapon
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra élő és elhunyt családtagok
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Hoffmann család elhunyt tagjaiért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Rabitovszky András
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért, rokonokért
       Budakalász 18 óra +Monostori György évf.
A mai nap Szent Cecília ünnepe van. A héten Szent Kelemen pápa, Vietnámi vértanúk, Szent Katalin, és Marchiai Szent Jakab ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


Ferenc pápa: Jézus sír a világ fölött, mert az gyilkol, és nem érti a békét (2015. november 19. csütörtök)

Ma az egész világ háborúban áll, amit semmivel nem lehet igazolni. A béke útjának visszautasítása miatt maga Isten, maga Jézus is sír.

„Jézus sírva fakadt” – ezzel a három szóval kezdte egyik legfájdalmasabb reggeli szentbeszédét Ferenc pápa.

Jézus közeledik Jeruzsálemhez – és valószínűleg egy magaslatról, amelyről jól belátja a környéket –, megfigyeli a várost, és sírva fakad, majd ezt mondja: „Jaj neked, Jeruzsálem! (…) Bárcsak fölismernéd te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! De sajnos, el van rejtve szemed elől!” (Lk 19,41–43) – idézte Ferenc pápa a Szentírást, majd lassan, tagoltan megismételte Jézus szavait, s komor hangon így folytatta: „Jézus ma is sír. Sír, mert mi a háború útját választottuk, a gyűlölet és az ellenségeskedés útját. Közeledik karácsony: kigyúlnak a fények, ünnepelünk, csillogó karácsonyfák, betlehemi jászlak állnak is majd… de mindez csak szemfényvesztés. A világ továbbra is háborúban áll, háborúzik. A világ nem értette meg a béke útját.”

Szavai nyomán nem nehéz kitalálni a pápa érzéseit, mint ahogy a világ nagy része is hasonlóképpen érez ebben a pillanatban. Ferenc pápa utalt a második világháborús megemlékezésekre, a hirosimai és a nagaszaki bombázásra, valamint redipugliai látogatására, amelyet tavaly tett az első világháborús olasz emlékhelyen. „Haszontalan mészárlások” – ismételte Benedek pápa szavait a Szentatya. „Ma mindenütt háború és gyűlölet van.”

„Mi marad a háborúból, amit most élünk? Mi marad utána?” – kérdezte a pápa. „Romok, gyermekek ezrei oktatás nélkül, rengeteg ártatlan áldozat, rengeteg! És sok pénz a fegyverkereskedők zsebében. Egyszer Jézus azt mondta: »Senki nem szolgálhat két úrnak: vagy Istent, vagy a gazdagságot választjuk« (Mt 6,24). A háború pedig éppen a gazdagság választása: »Csináljunk fegyvereket, így helyrebillen kicsit a gazdaság, és menjünk előre a saját érdekeink szerint.« Van egy csúnya szó, amit Jézus használt: »Átkozottak!« Mert Ő azt mondta: »Boldogok a békességszerzők.« Ezek pedig, akik háborúznak, átkozottak, bűnözők. Egy háborút sok-sok indokkal lehet úgymond »igazolni«. De amikor az egész világ – mint ma – háborúban áll, s világháború zajlik – részletekben: itt, ott, mindenütt… –, azt nem lehet igazolni. És Isten sír. Jézus sír.”

A Szentatya így folytatta: „És mialatt a fegyverkereskedők végzik a munkájukat, ott vannak azok a szegény békességszerzők, akik azért, hogy segítsenek egy emberen, aztán még egyen, s még sok máson, az életüket adják.” Mint tette azt „korunk nagy példaképe, Kalkuttai Teréz, akiről a nagy hatalommal bírók cinizmusával azt lehetne mondani: »Mégis mit tett ez a nő? Arra vesztegette el az életét, hogy segítsen az embereknek meghalni?« Nem értjük a béke útját…”

„Jót tesz nekünk is, ha kérjük a sírás kegyelmét, mégpedig ezért a világért, amely nem ismeri a béke útját. Amely azért él, hogy háborúzzon, miközben cinikusan a háború ellen beszél. Kérjük a szív megtérését. És éppen az irgalmasság szentévének kapujában, a mi jubileumunk, a mi örömünk legyen az a kegyelem, amely révén a világ újra képes lesz sírni bűntettei fölött, és mind a miatt, amit a háborúkkal okoz” – fohászkodott végül a csütörtök reggeli szentmisén Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése