2015. december 13., vasárnap

Advent 3. vasárnapja


Hirdetések
Ma gyújtottuk meg az Adventi koszorú harmadik gyertyáját.
Hétfőn, szerdán pénteken Budakalászon, kedden, csütörtökön, szombaton Szentistvántelepen reggel 6 órakor imádkozzuk a Roráté szentmisét.
Ma gitáros mise lesz szentistvántelepen.
December 20-án vasárnap 19 órakor Adventi koncert lesz a Budakalászi templomban. Fellép a Szent Cecília kórus, Tavasz női kar és a Lustige Schwaben.
Doboz ajándék Idén karácsonykor is szeretnénk megajándékozni egyedülálló idős testvéreinket. Tavaly 60 csomagot küldtünk el. Aki szeretne részt venni a megajándékozásban a mise után 1 dobozt vigyen magával.
Szentmise előjegyzés: elkészült a 2016-os évi napló. A stóla díjszabás nem változott. Az énekes mise 2100 Ft, a csendes mise 1200 Ft adományt kérünk. A sekrestyében lehet időpontot kérni.
Szentcsaládjárás Aki szívesen részt venne a Szentcsalád járásban kérem hogy iratkozzon fel a kitett lapon.
December 19-én templomtakarítás lesz mindkét templomban. Faállítás december 23-án szerdán Budakalászon a roráté után és  8 órától Szentistvántelepen.
Hitoktatás Ma este Bérmálkozásra felkészítő hittan lesz.
Szentistvántelep
Baba-mama klubb lesz kedden 10 órától.
Nagypapa-mama klub következő alkalma december 8-én kedden 16.30-tól lesz.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 6 óra +Húsvét Mártonért
Szentistvántelep 18 óra +Matild és Mihály
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Varga Imre és szülők
       Budakalász 18 óra +Deutsch szülőkért
Hétfő Budakalász 6 óra élő és elhunyt családtagokért
Kedd Szentistvántelep 6 óra szülőkért és tesvérekért
Szerda Budakalász 6 óra tisztítótűzben szenvedőkért
Csütörtök: Szentistvántelep 6 óra Imre Máriáért
Péntek Budakalász 6 óra Hálából unokámért
Szombat Szentistvántelep 6 óra szabad
Szentistvántelep 18 óra +Ildikó testvérért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Hálából Jézusnak fiamért
       Budakalász 18 óra Hálából 45 és 15 házassági évf.
Gyónási lehetőség a misék előtt és a roráték után van.
A héten Keresztes Szent János áldozópap ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Egyházközségi hozzájárulás Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. Az egyház-községi hozzájárulást csekken, a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
        Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
        Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
 


Silacher Miklós gondolatai Adventre: AZ ÚJ EGYHÁZI ÉV KRISZTUS NÖVEKEDÉSÉT SZOLGÁLJA

DECEMBER 13. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Ének: Hozsanna: 2/1,2,3, Biblia: Szof3,14-18a. Fil4,4-7. Lk3.10-18.

Az adventi öröm külső jelei a virág, mely eddig hiányzott az oltárról, a bűnbánat lilája helyett az öröm rózsaszínjébe öltöző pap, és az örvendező szövegű énekek. De a Szentmise tanító részének olvasmányai is segítenek az igazi örömben.

Az olvasmányt Szofóniás próféta könyvéből hallottuk, aki örömre buzdítja a választott népet, mert az Úr elűzte az ellenséget. Ha már az Ószövetségben örültek Isten jelenlétének, mennyivel inkább örülhetünk mi, hiszen Jézus valóságosan közöttünk él az Oltáriszentségben, csodálatos módon megjelenik minden Szentmisében.

A szentleckében Szent Pál buzdít örömre: „Örüljetek, mert közel van az Úr!”

Ne felejtsük el, hogy Szent Pál e levél írásakor börtönben sínylődött. Mégis úgy érezte, hogy az Úr közel van.

Az evangéliumban is megtalálhatjuk az örömöt. Az első az, hogy mindenki megtérhet, még a vámos is, a bűnös is. Isten mindenkinek megbocsát, ha látja az őszinte bűnbánatot. Az öröm másik oka, hogy az előfutár után eljön az, aki hatalmasabb nála. Jézusnak, a várva várt Messiásnak eljövetele az öröm legigazibb forrása.

Miatyánk, Üdvözlégy, Hozsanna 9/1,2,3, vagy taizei énekek.

 

 

 

Ferenc pápa imája:                                       Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál min­ket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözül­ünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsá­táson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyá­junkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkese­déssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hir­desse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásu­kat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése