2015. december 24., csütörtök

KarácsonyHirdetések
Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Köszönjük a takarításban és díszítésben kapott segítséget.
Köszönjük a cipősdoboz akcióra felajánlott ajándékokat.
Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását.
    Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
    Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
 
Szentmise előjegyzés: elkészült a 2016-os évi napló. A stóla díjszabás nem változott. Az énekes mise 2100 Ft, a csendes mise 1200 Ft adományt kérünk. A sekrestyében lehet időpontot kérni.
Szentistvántelep
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Egyházközségi hozzájárulás Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. Budakalászon 338-an, Telepen 226 tették meg. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:          Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
        Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
 
 
 
Ma van Jézus születésének a napja. A héten Szent János Evangélista, aprószentek, Becket Szent Tamás és Szent Szilveszter ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
Miseszándékok
Péntek  Karácsony ünnepe
       Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra élő Gyuláért
       Budakalász 18 óra +Mirk Istvánért és nejéért Éváért
Szombat Karácsony másnapja
       Budakalász 8 óra szabad
       Szentistvántelep 10 óra +Imre és Mária szülőkért
       esti szentmise elmarad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Kiefer Béla halálának 20. évfordulója
       Budakalász 18 óra +Korpcs Jánosért
Hétfő Budakalász 6 óra Sitkovics Béláért
Kedd Szentistvántelep 6 óra Ad int Ord
Szerda Budakalász 6 óra szabad
Csütörtök:   Budakalász 16.30 óra Hálából
      Szentistvántelep 18 óra Hálából az elmúlt évért
 
 
Péntek
2016. Január 1 Újév Szűz Mária Isten Anyja Ünnep
       Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra szabad
Január 2. szombat

Szentistvántelep 18 óra szabad
 
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra szabad
Gyónási lehetőség a mise előtt van
 
 


Ferenc pápa: Karácsonykor hármas csodálkozásnak kell eltöltenie minket! December 20-án Úrangyala imádság

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma, advent negyedik vasárnapján az evangélium Mária alakját emeli ki. Abban a helyzetben állítja szemünk elé, amikor – miután megfoganta Isten Fiát a hitben – hosszú útra kel: a galileai Názáretből Júda hegyei közé megy, hogy meglátogassa és segítse Erzsébetet. Gábor angyal feltárta előtte, hogy idős rokona, akinek nincsenek gyermekei, már hatodik hónapja áldott állapotban van (vö. Lk 1,26.36). Ezért Mária, aki ajándékot s még nagyobb misztériumot hordoz magában, felkeresi Erzsébetet, és nála marad három hónapig. Amikor a két asszony találkozik, képzeljétek csak el: egy idős és egy fiatal találkozik, Mária, a fiatal az, aki elsőként mondja ki az üdvözlő szavakat. Az evangéliumban ezt olvassuk: „Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet” (Lk 1,40). Az üdvözlés után hatalmas csodálkozás tölti el Erzsébetet – ne felejtsétek el ezt a szót: csodálkozás. Hatalmas csodálkozástölti el Erzsébetet, ami szavaiból is kihallatszik: „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,43). Aztán megölelik, megcsókolják egymást, örül egymásnak ez a két asszony: az idős és a fiatal, mindketten áldott állapotban.

Hogy jól tudjuk megünnepelni a karácsonyt, meg kell állnunk a csodálkozás „helyeinél”. Melyek ezek a csodálkozás helyei a mindennapi életben? Hármat említek. Az első hely a másik ember, akiben testvért kell látnunk, mert amióta megszületett Jézus, minden emberi arc Isten Fiának vonásait hordozza. Főleg akkor, amikor szegény ember arcáról van szó, mert Isten szegényként lépett a világba, és elsősorban a szegényeknek engedte, hogy közel kerüljenek hozzá.

Egy másik – a második – hely, ahol csodálat tölthet el minket, ha hittel nézzük, a történelem. Sokszor azt hisszük, hogy helyes oldaláról nézzük a történelmet, pedig meglehet, hogy épp a hátoldaláról szemléljük. Ez akkor történik például, amikor úgy hisszük, hogy a történelmet a piacgazdaság határozza meg, a pénz és az üzlet irányítja, és az egymást váltó hatalmasok uralkodnak felette. Jézus születésének, a karácsonynak az Istene azonban olyan Isten, aki „összekeveri a kártyákat”: szereti ezt tenni! Miként Mária énekli a Magnificatban, az Úr ledönti trónjukról a hatalmasokat és felemeli a megalázottakat, betölti javaival az éhezőket, és üres kézzel küldi el a bővelkedőket (vö. Lk 1,52–53). Ez a második csodálkozás, a történelem csodálata.

A csodálkozás harmadik helye az egyház: hívő csodálkozással akkor nézünk az egyházra, amikor nem csak vallási intézménynek tartjuk – persze az is –, hanem anyánknak érezzük, aki, még ha szeplős és ráncos is – ezekből sok van nekünk! –, megláttatja velünk az Úr Krisztus által szeretett és megtisztított Jegyes vonásait. Olyan egyház ez, amely fel tudja ismerni a hűséges szeretet sok jelét, melyeket Isten küld folyamatosan feléje. Olyan egyház ez, amelynek az Úr Jézus soha nem féltékenyen őrizendő birtoka – akik ezt teszik, tévednek –, hanem mindig az a Valaki, aki elébe jön, és akit az egyház bizalommal és örömmel tud várni, hangot adva a világ reményének. Ez az egyház hívja az Urat: „Jöjj, Úr Jézus!” Ennek az anyaegyháznak mindig ki vannak tárva a kapui és a karjai, hogy mindenkit befogadjon. Sőt ez az anyaegyház kilép a kapuin, hogy anyai mosollyal megkeressen minden távollévőt, és Isten irgalmasságához vigye őket. Ez a karácsony csodálkozása!

Karácsonykor Isten egész önmagát adja nekünk, amikor nekünk adja az ő Fiát, az egyetlent, az ő szeme fényét. Egyedül Máriának, Sion alázatos és szegény leányának, a Magasságbeli Fia anyjának szívével tudunk örvendezni és ujjongani Isten nagy ajándékának és az ő kiszámíthatatlan ajándékának. Ő segítsen minket, hogy csodálkozva – ezzel a három csodálkozással: a másikon, a történelmen és az egyházon való elcsodálkozással – tudjuk fogadni Jézus születését, aki az ajándékok ajándéka, egy meg nem érdemelt és nekünk üdvösséget hozó ajándék. A Jézussal való találkozás bennünk is kiváltja majd ezt a hatalmas csodálkozást! De nem tudunk csodálkozni, nem tudunk Jézussal találkozni, ha nem találjuk meg őt másokban, a történelemben és az egyházban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése