2016. január 30., szombat

4. évközi vasárnap


Hirdetések
Köszönjük a Szíriában élő menekült gyermekeknek felajánlott adományokat. Budakalászon 114 035Ft-ot, Szentistvántelepen 126 495Ft-ot továbbítottunk.
Köszönjük a Budakalászi és Szentistvántelepi Egyházközség képviselőinek az elmúlt 5 év szolgálatát. Munkájukért a jó Isten áldja meg őket. Az idei évben képviselő testületi választás tartunk.
Felnőtt megtérő hittan lesz az esti szentmise után.
Bérmálkozó hittan a jövő héten folytatódik.
Február 2-án ünnepeljük a Gyertyaszentelő Boldogasszonyt. Budakalászon február 1-én 18 órakor Szentistvántelepen február 2-án este 18 órakor lesz a gyertyaszentelés és körmenet.
A héten elsőcsütörtök elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.
Február 7-én 10-kor gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Február 9-én 16.30-tól Nagypapa-nagymama klub lesz.
Február 10-én hamvazószerdával kezdődik a Nagyböjt. Szentistván-telepen reggel 7 órakor Budakalászon este 6-kor lesz szentmise.
Február 21-én lesz a kitelepítés 70. évfordulója. A megemlékezés 15 órakor imádsággal kezdődik a templomban, majd a HÉV megállóban folytatódik.
A Cserkészcsapat biztonságos jégpályát hozott létre Budakalászon.
Nyitvatartás 10-20-ig hétköznap 14-20-ig. Belépő 800Ft/600Ft
Zarándoklat
Kemenes Gábor atya vezetésével zarándoklat lesz Medjugorjéba március 28- április 2-ig. Költségek: 17 000Ft és 65 EUR. Jelentekni lehet Szokolay Józsefnél február 18-ig a 202848737-es számon.
 
A héten Gyertyaszentelő Boldogasszony, Szent Balázs, Szent Ágota és Miki Szent Pál és társai japán vértanuk ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra +József és fiaiért Ferenc és Kálmán
Hétfő Budakalász 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 17.30 Szentségimádás 18 óra
Elsőpéntek
Szentistvántelep 8 óra szabad
Budakalász 17.30 Szentségimádás 18 szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Németh Mihályért
       Budakalász 18 óra szabad
Haláleset
Németországból kaptuk a hírt, hogy Verba István (sz. 1928) január 16-án meghalt Backnangban. Temetése január 29-én volt a backnangi városi temetőben.
Gelényiné Haász Mária Irma (sz. 1925) 2015 február 2-án meghalt. Backnang után Kanadába vándorolt ki Cambridge városában lakott.
Özv. Gleichauf Istvánné Olmodi Máris (dz 1922) december 19-én elhunyt 28-án temették Waiblingenben.
Temetés Balogh Irén temetése  február 8-án 11 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Lapusnyik Imréné testvérünk temetése február12-én 14 órakor lesz a Katolikus temetőben.


Ferenc pápa: A keresztényeknek nagy szíve van, mindenkit befogad.

A keresztény nemes lelkű, mert egy olyan Atya gyermeke, aki nagylelkű és mindenkit önzetlenül befogad – mondta a Szentatya január 28-án, csütörtökön reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

Az Aquinói Szent Tamás liturgikus emléknapján bemutatott szentmisén jelen volt több pap, akik szentelésük 50. évfordulóját ünnepelték a pápával.

Isten misztériuma világosság – állapította meg a pápa a napi evangéliumi szakaszhoz (Mk 4,21–25) fűzve gondolatait. – Márk evangéliumában Jézus azt mondja, nem azért gyújtanak lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék, hanem azért, hogy a lámpatartóra tegyék és világítson. Ez a keresztény egyik ismérve, aki a keresztségben megkapta a világosságot, s amit tovább kell adnia. A keresztény tehát tanúságtevő, ez a keresztény magatartás egyik sajátossága. A keresztény, aki ezt a fényt hordozza, meg kell hogy mutassa másoknak, mivel ő tanú. Amikor a keresztény nem akarja megmutatni Isten világosságát, és inkább saját sötétségében marad, akkor ez a sötétség bekúszik a szívébe, mert fél a fénytől, és végül hiányzik neki valami, nem lesz valódi keresztény.

A Szentatya a tanúságtétel fontosságát hangsúlyozta, mivel a keresztényeknek tanúskodniuk kell Jézus Krisztusról, Isten világosságáról. Ezt a fényt pedig saját életük „lámpatartójára” kell helyezniük.

Az evangéliumban Jézus azt mondja: „Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá.” A keresztény ember másik jellemzője a nagylelkűség, mivel egy nagylelkű Atya gyermeke – magyarázta a pápa. – A keresztény szíve nemes, mindig nyitott. Nem csukódik be saját önzésébe, nem számítgat: eddig vagy addig. Amikor belépünk Jézusnak ebbe a világosságába, akkor belépünk a vele való barátságba. Amikor hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor a szívünk kinyílik, nemessé válik… A keresztény ezen a dolgon nem keres, hanem veszít. De azért veszít, hogy egy másik dolgot nyerjen, és ezzel az úgymond „érdekvesztéssel” elnyeri Jézust, az Ő tanújává válik.

Öröm számomra ma veletek ünnepelni papságotok ötven évét, amit a világosság és a tanúságtétel útján jártatok – fordult Ferenc pápa a szentelésük ötvenedik évfordulóját ünneplő papokhoz. – Ez alatt az ötven év alatt igyekeztetek egyre jobbak lenni, a lámpatartóra helyezni a lámpást: amely ugyan néha leesik, de aztán megyünk tovább, mindig ugyanazzal az eltökéltséggel, hogy nagylelkűen világosságot adjunk. Csak Isten és a ti emlékezetetek tudja, hány embert fogadtatok be nagylelkűen, az atya, a testvér jóságával… Hány olyan embernek adtátok oda Jézus fényét, akiknek szívében sötétség volt.

Köszönöm. Köszönet azért, amit az egyházban, az egyházért és Jézusért tettetek. Az Úr adja meg nektek ezt a nagy örömet, hogy tudjátok: jót vetettetek, jól világítottatok, és kitártátok a karotokat, hogy mindenkit nagylelkűen befogadjatok – zárta a csütörtök reggeli szentmisén mondott homíliáját Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése