2016. január 3., vasárnap

Hálaadás


Hirdetések                        Szentistvántelep
Áldott Újévet kívánunk!
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli Szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A héten Vízkereszt ünnepe lesz.
Idős beteg testvéreinket január 8-án fogom felkeresni.
Bérmálkozó hittan lesz jövő vasárnap január 10-én esti mise után.
Baba-mama klub lesz január 5-én kedden 10 órától.
Nagypapa-nagymama klub lesz január 12 én kedden 16.30-tól.
Pipó József CD-je a sekrestyében megvásárolható 2000Ft-ért
Keresztelés Bernek Andor Olivér keresztelése január 2-án 11 órakor lesz Szentistvántelepen.
A mai nap Szent Szilveszter pápa ünnepe van a héten Mária Istenanyasága, és Nagy szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely ünnepe és Vízkereszt napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.
 
 
2016. Január 1 Újév Szűz Mária Isten Anyja Ünnep
       Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Azokért a magzatokért, akiknek az életéről az orvosok döntenek és ezekért az orvosokért
       Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Pércsi Éváért
       Budakalász 18 óra +Máriáért
Hétfő Budakalász 18 óra Sitkovics Béláért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Vízkereszt ünnepe
       Szentistvántelep 7 óra szabad
       Budakalász 18 óra szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra +Gyuricza Istvánnéért
 
 
Budakalászi plébánia év végi beszámolója
 
 
Budakalászi plébánia év végi statisztikája a 2015-ös évről
Templom
Új hittantermet alakítottunk ki a plébánián, az irodával szemben lévő szobában és egy másik szobát felújítottunk 823 000Ft-ért.
Az orgona fújtató motorja elöregedett. Ezért idén beszereztünk egy újat, (284 000Ft+Áfa) melyet január 15-ig szerelnek be.
A plébánián kicseréltük a fűtés kondenzációs kazánra.
Temető Sikerült az elmúlt évben a temető térkövezését elkészíteni. Ennek a költsége 3 168 553Ft-volt.  Köszönjök az önkormányzattól kapott 1 000 000Ft-os támogatást.
Akiket kereszteltünk
Horogszegi Ágnes                 Szabó Lilla Eszter                 Jákfalvi Fanni Mária
Leilep Mira Ezsébet              Hegyi Dalma Blanka             Lehoczky Sára
Schuck Zoltán                      Schieszl Elza Teréz              Ónody Odett Erzsébet
Bakai Luke Gábor                Baló Mátyás                        Bányai János Ferenc
Kulig Izabella                       Zlatzky Dávid                      Horváth Jázmin Brigitta
Vályi Nagy Kristóf Farkas Hunor András            Feka Zoltán László
Kelemen Lilien Júlia             Baluka András                     Gergely Ádám
Onucsán Emilia Katalin         Elekes Enikő                        Nagy Milán
Zima Dominik                      Zima Vivien                         Török Attila Márk
Elsőáldozók:
Bányai János                        Boros Kinga Boglárka           Bozsik Tamás
Boros Blanka Bettina            Ferenczi Anna                      Forgács András
Hornung Helka                     Kor Máté                                           Lihi Domokos
Nagy Barnabás                     Schäfer András                    Schalk Claudia
Schuck Zoltán                      Szabados Júlia                      Takács Botond
Szép Magyar Dorka              Váradi Lili                                        Votin Panna
Votin Zoé
Idén kötöttek házasságot
Vízkeleti Ferenc és Szabó Krisztina      Varga Ákos és Tallián Adrienn
Tóth Tamás és Csóri Éva                    Pulay Márk és Somogyi Sára
Czakó Adorján és Farkas Luca                          Somodi Csaba és Tagscherer Nikoletta
Török Attila és Vajda Barbara                            Gyursó Gábor és Tallián Marianna
Schifferer András és Halász Anna        Antal Balázs és Kovács Enikő
Varga Dávid és Patkó Henrietta
Akik már nincsenek közöttünk
Szvitek János                       Papp Jánosné                       Kapuvári Rajmund
Dudás Tibor                                       Lakatos István                     Szomják László
Deák József                                       Zolyómi Tamás József          Gonda Gábor
Töröcsik Rozália                  Kovács István                      Zagyva Erzsébet
Markovics Mária                  Oláh Tibor                                         Borsodi Csaba
MAndl Róza                        Nagy István                                       Schwarzenberger Irma
Kovács László                     Kolimár Ernő                       Árvai Tóth Rózália
Füll Gizella                                         Fehér István                                       John Erzsébet
Ragó Kálmán                       Antal Sándor                        Pimmer Irén
Antal András Márton            Frey Aranka                                       Kozák Jánosné
Bajnai Szófia                       Fodor József                        Villányi László .
 
 
2015-es év számokban Budakalász
Kersztelés:
2015
2014
2013
2012
Száma
27
27
26
27
Fiú      leány
13    14
12   15
14  12
10   17
Egyházi kötésből
13
18
10
14
Bérmálkozás
-
12
-
15
Elsőáldozás
19
18
3
9
Házasságkötés
11
14
16
8
Ebből vegyes
(Katolikus és más vallású)
3
6
10
2
Elhunytjaink
29
35
33
33
Férfi/ nő
17    12
19   16
19  14
13  10
Szentségekkel ellátva
6
4
11
11
Máshol lakott itt temettük
10
11
12
18
Elsőpéntekes betegellátás
Napvirág szociális otthon
12
17
8
12
6
8
10
8
Hittanosok létszáma
Plébánián
iskolában (1,2,5,6 osztály)
 
24
102
 
40
72
 
51
42
59
Ifi felnőtt hittanosok
12
10
8
12
Egyházközségi hozzájárulást fizetett (December 20-ig)
366
342
333
350
Összege (ezer forintban):
5 547
4 326
4 150
4 434
Temető éves díj: db sír
514
498
570
445
Összege:
1 059 100
947 300
1 120 000
796 000
Kiadásaink: templom fűtése 800 000Ft/év villany 360 000Ft fizetésekre 2 400 000Ft
 
Köszönöm a hitoktatók, kántorok, ministránsok, virágdíszítők, terítőzők, takarítók, gondnokok, sekrestyés, irodisták és mindenki munkáját, akik 2015-ben segítették a plébánia életét.
 
Szentistvántelepi plébánia év végi statisztikája a 2015-ös évről
Templom Az elmúlt évben elkészült:
       Sikerült egy új hittantermet kialakítani a plébánián vizesblokkal, új ablakokkal. Ez 2 709 620Ft-ba került.
Temető   Elkészült az elmúlt évben a temető térkövezése. Ennek a költsége 3 168 553Ft-volt.
Akiket kereszteltünk
Nagel Janka Edit Mária         Balázs István                       Davidovics Bálint
Davidovics Réka                  Czimbor Áron Márton          Szokolay Márton
Havas Júlia                                        Lázár Luca                                        Komlósy Luca
Matolcsi Bence                    Bakó Elenor                                       Kovács Csenge Katalin
Both Orsolya                       Németh Diána Anna
Idén voltak elsőáldozók
Borsos Zsófi        Gődény Bogi                      Hoffman Dorina
Horváth Luca       Kovács Szabolcs               Krepárt Lívia
Kun Piroska         Marekkel Botond Nagy Bence
Pál Szabolcs        Rógán Ákos                       Stankóczi Máté
Takács Balázs      Tomka Dorottya                 Vancsura Szilárd
Akik nincsenek már közöttünk
Nemsics Ferenc                 Láng József          Szalai Piroska
Horza Ferenc                     Veisz László        Palotai István Béla
 
 
     
 
 
  
  
 
Kersztelés:
2015
2014
2013
2012
Száma
14
16
17
9
Fiú      leány
5      9
6  10
11  6
2-7
Egyházi kötésből
8
11
13
2
Elsőáldozás
15
17
8
13
Házasságkötés
1
1
1
 
Elhunytjaink
6
12
8
14
Férfi/ nő
5    1
10   2
3  5
7    7
Szentséggel megerősítve
1
4
4
4
Elsőpéntekes betegellátás
9
9
7
7
Hittanosok létszáma
    iskolai
   +plébánia
 
138
12
 
89
24
 
42
45
40+20
Ifi felnőtt hittanosok
15
14
12
12
Egyházközségi hozzájárulást fizettek
253
276
235
268
Összege (ezer Forintban):
3 615
3 670
3 200
4 158
   

Köszönöm a hitoktatók, kántorok, ministránsok, virágdíszítők, terítőzők, takarítók, gondnokok, sekrestyés, irodisták és mindenki munkáját, akik 2015-ben segítették a plébánia életét..

Igazán jelentőségteljes az, hogy egybegyűltünk és hálát adunk az Úrnak az év végén!

Az egyház számos alkalommal érzi annak örömét és kötelességét, hogy énekét Istenhez emelje ezekkel a dicsérő szavakkal, melyek a negyedik századtól kezdve kísérik imádságát földi zarándoklásának fontos időszakaiban. Ez a hálaadás öröme, amely magától árad imánkból, hogy elismerjük Isten szerető jelenlétét történelmünk eseményeiben. De ahogyan gyakran megesik, érezzük, hogy imánkban nem elég a mi hangunk. Rászorul arra, hogy megerősítse Isten egész népének társasága, mely kórusban zengi hálaadó énekét. Ez az oka annak, hogy a Te Deumban az angyalok, a próféták, sőt az egész teremtés segítségét kérjük istendicséretünkhöz. Ezzel a himnusszal végigjárjuk az üdvtörténetet, amelyben Isten titokzatos terve szerint életünk elmúlt évének különböző eseményei is bele vannak foglalva.

A mostani szentévben különlegesen szólnak ennek az egyházi himnusznak a befejező mondatai: „Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.” Az Úr irgalma világosságot áraszt, hogy jobban meg tudjuk érteni azt, amit megéltünk, és bizakodással, reménnyel tölt el az új év kezdetén.

Az elmúlt év napjait úgy is végigtekinthetjük, hogy pusztán felidézzük az örömteli és fájdalmas történéseket, de úgy is, hogy megpróbáljuk felismerni ezekben Isten jelenlétét, aki mindent megújít, és segít, támogat minket. Meg kell vizsgálnunk, vajon a világban zajló eseményeket Isten akarata szerint valósítottuk-e meg, vagy pedig főleg emberi tervekre hallgattunk, amelyeket gyakran csak az önérdek, a csillapíthatatlan hataloméhség és önkényes erőszak vezérel.

Ma mégis arra van szükségünk, hogy szemünkkel Isten nekünk adott jeleit keressük, hogy kezünkkel érezhessük irgalmas szeretetének erejét. Nem felejthetjük, hogy az év mindmegannyi napját erőszak, halál, ártatlanok sokaságának, hazájukat elhagyni kényszerülő menekülteknek, állandó lakhely, élelem és ellátás nélküli férfiaknak, nőknek és gyerekeknek kimondhatatlan szenvedései jellemezték. De a jóság, a szeretet és a tevékeny együttérzés mily nagy gesztusai is betöltötték a tavalyi év napjait, még ha nem kerültek is be a híradásokba! A jó dolgokból nem lesz hír! A rossz erőszakossága nem homályosíthatja el a szeretetnek ezeket a jeleit! A jó mindig győz, még ha időnként gyengének és rejtettnek tűnhet is!

Róma, a mi városunk sincs kivonva ebből az egész világra jellemző állapotból. Szeretném, ha a város minden lakosát elérné őszinte felhívásom arra, hogy emelkedjünk felül a jelen időszak nehézségein. A törekvés, hogy visszaállítsuk a szolgálat, a tisztesség és a szolidaritás alapértékeit, segítse legyőzni a súlyos bizonytalanságokat, amelyek ennek az évnek a színterét uralták, s amelyek annak tünetei, hogy kevés odaadással szolgáljuk a közjót. Kívánom, hogy sose hiányozzon a keresztény tanúságtétel pozitív hozzájárulása ahhoz, hogy Róma – történelméhez méltóan, és Máriának, a Salus Populi Romaninak anyai közbenjárására – a hit, a befogadás, a testvériség és a béke kiváltságos tolmácsolója legyen. „Téged, Isten, dicsérünk. […] Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése