2016. február 20., szombat

NAgyböjt 2. vasárnapja


Hirdetések
Bérmálkozó hittan lesz ma este a mise után.
Felnőtt megtérő hittan jövő héten folytatódik.
 
Budakalász
Február 21-én lesz a kitelepítés 70. évfordulója. A megemlékezés 15 órakor imádsággal kezdődik a templomban, majd a HÉV megállóban folytatódik.
Február 21-én este DAX keresztutat énekel a gitáros kórus az esti mise után.
 
Szentistvántelep
Baba-mama klub lesz kedden 10 órától Szentistvántelepen.
Február 27-én szombaton 16 órától film klub lesz a Szentistvántelepi templom hittantermében. Szent Bernadett életéről és a Lorudesi látomásról nézünk meg egy filmet. Mindenkit várunk.
Február 28-án 10 órakor a Felsőkrisztinavárosi kórus énekel a Szentistvántelepi templomban.
Autós szállítást keres idős testvérünk a vasárnapi 10-es misére. Aki a tanító utcából autóval el tudná hozni, kérem, hogy nálam jelezze.
 
A Cserkészcsapat biztonságos jégpályát hozott létre Budakalászon.
Nyitvatartás 10-20-ig hétköznap 14-20-ig. Belépő 800Ft/600Ft
 
Keresztelés Molnár Nicole Sofia keresztelője február 21-én vasárnap ½ 12-kor lesz Szentistvántelepen.
 
Temetés Leidenforst Lászlóné Piroska temetése február 22-én 13.30-kor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Turcsek Miklósné Margit testvérünk temetése február 25-én 11 órakor lesz a Szentsitvántelepi temetőben. A temetés után szentmisét ajánlunk fel a telepi templomban.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Jolán
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra +Budai és Oláh családtagokért
Hétfő Budakalász 18 óra +Irén ob
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Éva édesanya
Szerda Budakalász 7 óra Szabad
Csütörtök: Szentistvántelep 17.30 Szentségimádás 18 óra szabad
Nagyböjti péntek
Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szentmise szabad
Budakalász 17.15 keresztút 18 élő +Dudás Tiborért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Lakatos István
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra családunkért hálából
       Budakalász 18 óra +idős Zlatzky Józsefért
A héten Szent Péter apostol székfoglalása, Szent Polikárp, és Mátyás napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.


Ferenc pápa nagyböjti üzenete: Az irgalmasság cselekedetei a jubileumi szentév útján  

„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”

3. Az irgalmasság cselekedetei 

Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a hűséges szeretetet, és ezzel alkalmassá téve őt az irgalmasságra. Ez egy mindig megújuló csoda, hogy az isteni irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk életét, a felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva minket, amit az egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez. Ezek arra emlékeztetnek minket, hogy a hitünk mindennapos és kézzelfogható cselekedetekben mutatkozik meg, amelyek arra irányulnak, hogy felebarátunkat testileg és lelkileg segítsük, és amelyek alapján meg leszünk ítélve: enniük kell adnunk, látogatnunk, vigasztalnunk, tanítanunk kell őket. Ezért fejeztem ki vágyamat, hogy: „a keresztény nép a Jubileum ideje alatt elmélkedjen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről. Ez az egyik módja annak, hogy lelkiismeretünk – mely gyakran elszunnyad a szegénység drámája előtt – fölébredjen, és egyre mélyebbre hatoljunk az Evangélium szívébe, ahol a szegények az isteni irgalmasság különleges kedvezményezettjei.” (uo. 15) A szegény emberben valóban Krisztus teste „válik újra láthatóvá, mint megkínzott, megsebzett, megostorozott, kiéheztetett, menekülő test…, hogy fölismerjük, megérintsük és ápoljuk.” (uo.) Ez hallatlan és botrányos misztérium, melynek során az ártatlan Bárány szenvedései meghosszabbodnak a történelemben. Az önzetlen szeretet égő csipkebokra ez, amely elé Mózeshez hasonlóan csak levetett saruval állhatunk (vö. Kiv 3,5); még inkább így van ez, ha a szegény ember olyan testvérünk Krisztusban, akit a hitéért üldöznek.

Ezelőtt a szeretet előtt, amely erős, mint a halál (vö. Énekek éneke8,6), a legszerencsétlenebb szegény ember az, aki saját magát nem tartja szegénynek. Gazdagnak hiszi magát, de valójában a szegények között a legszegényebb. Azért szegény, mert a bűn rabja, amely arra sarkallja, hogy gazdagságát és hatalmát ne Isten és a többi ember szolgálatára használja, hanem hogy elfojtsa magában a mély meggyőződést, hogy ő sem más, mint egy szegény koldus. És minél nagyobb a rendelkezésére álló gazdagság és hatalom, annál nagyobbá válik hazug vaksága. Elérkezik oda, hogy látni sem akarja az ajtajánál kolduló szegény Lázárt, (vö. Lk 16, 20-21), aki maga Krisztus, aki a szegényeken keresztül a megtérésünket koldulja. Lázár a megtérés lehetősége, amelyet Isten felkínál, és amit talán nem veszünk észre. És ehhez az elvakultsághoz a hatalom gőgjének önkívületi érzése társul, amelyben baljóslatúan visszhangzik az– „olyanok lesztek, mint az Isten” (Ter 3,5) – démoni mondata, amely minden bűn forrása. Ez az elvakultság társadalmi és politikai struktúrák alakját is öltheti, amint az a XX. század totalitárius rendszereiben is megmutatkozott, és amint ez napjaink technokrata és egyeduralkodó ideológiáiban is megjelenik, amelyek megkísérlik Istent jelentéktelenné tenni, és az embert kihasználható tömeggé alacsonyítani. És ezt mutatják meg napjainkban a bűnözés kialakult struktúrái, amelyek a pénzt bálványozó hamis fejlődési modellhez kapcsolódnak, amely közömbössé teszi a leggazdagabb embereket és társadalmakat a szegények sorsa iránt, bezárják előttük a kapukat, és még látni sem akarják őket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése