2016. március 21., hétfő

virágvasárnap


Nagyböjt 6 vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Március 20.


Jótékonyság Múlt vasárnap a szentföldi keresztényeknek gyűjtünk.
Köszönjük a falajánlott adományokat Budakalászon 95 000Ft-ot, Szentistvántelepen  53 000Ft-ot továbbítottunk.
A múlt héten véget ért a tartós élelmiszer gyűjtés. Köszönjük a felajánlott adományokat. 110 zacskó tészta, 35 rizs 70 cukor, 73 liszt 36 üveg olaj sok konzerv és kakaó  gyűlt össze.
A hátsó perselyben templomunk húsvéti virágdíszítésére gyűjtünk.
Plébániai programok:
Vasárnap este bérmálkozó hittan lesz Budakalászon
Köszönjük a templomtakarításban kapott segítséget.
Szűcs Balázs nagyböjti szentbeszédeket mond március 20-án és 21-én este 6-kor Budakalászon.
KEdden baba-mama klub lesz Szentistvántelepen.
Március 22-én 19 órakor Pergolesi: Stabat Mater c oratóriumát adják elő a faluházban.
A héten nagypéntek lesz. Ez a nap szigorú böjti nap.
Jövő vasárnap óraátállítás lesz.
Szentségi élet:  Irgalmasság vasárnapján szeretnénk kiszolgáltatni a betegek kenetét. Aki szeretne ebben a szentségben részesülni, végezze el a szentgyónását és iratkozzon fel a sekrestyében.
Keresztelés Bodó Zénó keresztelése március 20-án ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Rajna Bence Barnabás keresztelése március 20-án ¾ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Viktori Janka keresztelése március 20-án ¾ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés
Ország Lászlóné Ilona testvérünk temetése a Szentistvántelepi temetőben március 23-án ½ 2-kor lesz.
Simon Albert temetése március 23-án 15 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Kurtz Ferencné Mária testvérünk temetése március 24-én 15-kor lesz a Katolikus temetőben.
Szalma Olga testvérünk temetése április 4-én 11 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.


Szombat Szentistvántelep 18 óra +Tősér Józsefért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Házasság megóvásáért
       Budakalász 18 óra +Nagyszülőkért és gyermekeikért
Hétfő Budakalász 18 óra Kellner Antalné édesanyáért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +István nagypapáért
Nagycsütörtök   Budakalász 18 óra hívekért
                    Szentistvántelep 19 óra hívekért
Nagypéntek
15 óra keresztút a kalászi templomtól a kálváriára
    Budakalász 18 óra megemlékezés Krisztus keresztáldozatáról
    Szentistvántelep 19 óra
Húsvét vigilia    Budakalász 17.30 óra Húsvét vigília
                     Szentistvántelep 19.30 óra Húsvét vigília
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vankovics Jánosért
       Budakalász 18 óra +szülőkért és testvérért
A héten Szent Benedek és Szent Turibusz püspök és nagyhét lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Nagyheti szertarások rendje
              Budakalászon 18 órakor,
              Szentistvántelepen 19 órakor kezdődnek.
Nagypénteken, március 25-én
              15 órakor közös keresztút lesz a Kálváriára.
Nagyszombati szertartás
              Budakalászon ½ 6-kor,
               Szentistvántelepen ½ 8-kor lesz.
Húsvét vasárnap vasárnapi miserend lesz.
Húsvét vasárnap hajnalban Krisztus keresés és napfelkelte nézés lesz a kálvárián óraátállítás miatt 5.30-kor.


 

Ferenc pápa: : Ha elhagyatva érzed magad, ne felejtsd, az Atya veled van, és sosem hagy el!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Jeremiás próféta könyvében a 30. és 31. fejezetet a „vigasztalás könyvének” hívják, mert itt Isten irgalmassága a maga teljes erejével megmutatkozik: képes lelket és reményt önteni a megtörtekbe. Ma mi is szeretnénk meghallgatni ezt a vigasztaló üzenetet.

Jeremiás azokhoz az izraelitákhoz fordul, akiket idegen földre hurcoltak, és meghirdeti visszatérésüket hazájukba. Ez a visszatérés az Atyaisten végtelen szeretetének jele, aki nem hagyja el gyermekeit, hanem gondjukat viseli, és megmenti őket. A száműzetés pusztító tapasztalat volt Izrael számára. Hitük megrendült, mert idegen földön, templom és istentisztelet nélkül, lerombolt hazájukat látva nehéz volt továbbra is hinniük az Úr jóságában. Eszembe jut erről a közeli Albánia, amely oly sok üldöztetés és rombolás után talpra tudott állni méltóságban és hitben. Ugyanígy szenvedtek az izraeliták a száműzetésben.

Időnként mi is átélhetünk egyfajta száműzetést, amikor a magány, a szenvedés és a halál azt a gondolatot ébreszti bennünk, hogy Isten elhagyott bennünket. Hányszor hallottuk ezt a mondatot: „Isten megfeledkezett rólam”; olyan emberekről van szó, akik szenvednek, és úgy érzik, elhagyták őket. De hány testvérünk éli meg ma is a száműzetés tényleges és drámai helyzetét: hazájuktól távol, szemükben még tükröződnek házuk romjai, szívükben félelem és – sajnos gyakran – szeretteik elvesztésének fájdalma! Ezekben az esetekben kérdezheti valaki: hol van Isten? Hogyan sújthat ennyi szenvedés ártatlan férfiakat, nőket és gyermekeket? Amikor pedig szeretnének bejutni néhány más részbe [országba], bezárják előttük a kaput. Ott állnak a határon, mert megannyi kapu és megannyi szív zárva van. A mai migránsok, akik szenvednek a hidegtől, nincs ennivalójuk, és nem léphetnek be, nem kapnak befogadást. Nagyon örülök, amikor azt hallom, azt látom, hogy a nemzetek, a vezetők megnyitják szívüket és megnyitják a kapukat!

...

Az Úr hűséges, nem hagy vigasztalanságban. Isten vég nélküli szeretettel szeret, olyannal, amelyet a bűn sem fékezhet meg, és Neki köszönhetően az ember szíve eltelik örömmel és vigasztalással.

...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése