2016. április 3., vasárnap

Húsvét 2. vasárnapja


Elsővasárnap van. Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli szentmisék után  rózsafűzér titokcsere lesz.
Gitárosok énekelnek a 10-es misén.
Irgalmasság vasárnapja van. 8 órakor Budakalászon és 10 órakor Szentistvántelepen betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Aki ezt a szentséget szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Évente egyszer idős korban súlyos ok nélkül is felvehető. Beteghez bármikor szívesen megyünk, sürgős esetben azonnal.
Szentistvántelep
Baba-mama klub kedden 10 órától.
Nagypapa-nagymama klub következő alkalma április 12-én 16.30-tól lesz.
Temetés Szalma Olga temetése április 4-én 11 órakor lesz Szentsitvántelepen.
Dévai László templomi búcsúztatása április 4-én 14.30-kor lesz a Budakalászi Templomban.
Nagy Kálmán temetése április 8-án 11 órakor lesz a Katolikus temetőben. Elhunyt testvérünk lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a Kalászi templomban.
 
A héten Szent Izidor, Ferrer Szent Vince és De la salle Szent János napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +szülők, nagyszülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Gellértért
       Budakalász 18 óra +Monostori Györgyért
Hétfő Budakalász 18 óra hálából
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra +Sándor édesapáért
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra Szentmise Születendő gyermekekért és szüleikért
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra +László és hermina szülőkért, nagyszülőkért és László fiúkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Anna és Margit
       Budakalász 18 óra +Szászi Mihályért
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról. Püspöki kar kéri, hogy az is rendelkezzen erről az összegről, akinek a jövedelme nem éri el az 1%-hiz szükséges összeget, hiszen a maradék összeget a rndelkezők létszáma alapján osztják el.
Alapítványok adószámai:
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa: : Isten minden bűnünknél nagyobb! Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma befejezzük azokat a katekéziseket, amelyek az irgalmasságot az Ószövetségben vizsgálták, mégpedig a Miserere-nek nevezett 51. zsoltárról fogunk elmélkedni. Ez egy bűnbánati imádság, amelyben a bocsánatkérést megelőzi a bűnvallomás, és amelyben az imádkozó engedi, hogy megtisztítsa az Úr szeretete, és így új teremtménnyé válik, aki képes az engedelmességre, a lelki erősségre és az őszinte istendicséretre.

A cím, amelyet az ősi zsidó hagyomány e zsoltárnak adott, Dávid királyra és az ő Betsabéval, a hetita Uriás feleségével elkövetett vétkére utal. Ismerjük jól a történetet. Dávid király, akit arra hívott Isten, hogy „legeltesse” népét és vezesse az isteni törvényhez való engedelmesség útjain, elárulja saját küldetését, és miután házasságtörést követ el Betsabéval, megöleti annak férjét. Ronda bűn! Nátán próféta szeme elé tárja bűnét, és segíti, hogy beismerje azt. Ez az Istennel való kiengesztelődésnek, bűne megvallásának pillanata. És itt Dávid alázatos volt, nagy volt!

Ez a zsoltár arra hívja az imádkozót, hogy ugyanaz a bűnbánat és Istenbe vetett bizalom töltse el, mint amely Dávidot eltöltötte, amikor magába szállt, és bár király volt, megalázkodott anélkül, hogy félt volna megvallani bűnét és az Úr elé tárni saját nyomorúságát, de meg volt győződve irgalmasságának bizonyosságáról. Pedig nem kis bűnről volt szó, nem füllentés volt, amit elkövetett: házasságtörést és gyilkosságot követett el!A zsoltár ezekkel a könyörgő szavakkal kezdődik:

                                                         „Könyörülj rajtam, Istenem, irgalmad szerint,/ könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat!
                                                     Moss egészen tisztára vétkemtől,/ bűnömtől tisztíts meg engem!” (Zsolt 51,3–4).

Az irgalmasság Istenét szólítja meg, hogy nagy apai-anyai szeretetében legyen könyörületes, vagyis adjon kegyelmet, mutassa meg kegyesen és megértéssel jóindulatát. Megtörten kérleli Istent, hisz ő az egyetlen, aki meg tud szabadítani a bűntől. Igen plasztikus képeket használ: töröld el, moss meg, tisztíts meg. Megmutatkozik ebben az imádságban az ember valódi szüksége: az egyetlen dolog, amire életünkben valóban szükségünk van, az, hogy megbocsássanak nekünk, hogy megszabadítsanak a rossztól és annak halálos következményeitől. Sajnos az élet sokszor visz minket ilyen helyzetekbe, és főleg ezekben kell bíznunk az irgalmasságban. Isten nagyobb a bűnünknél. Ne felejtsük el ezt: Isten nagyobb a bűnünknél! „Atyám, én nem tudom ezt kimondani, én annyi bűnt elkövettem, és súlyos bűnöket!” Isten nagyobb az összes bűnünknél, amelyet csak elkövethetünk! Isten nagyobb a bűnünknél! Elmondjuk együtt? Mondjuk közösen: „Isten nagyobb a bűnünknél!” Még egyszer: „Isten nagyobb a bűnünknél!” És még egyszer: „Isten nagyobb a bűnünknél!” Az ő szeretete olyan óceán, amelybe megmerítkezhetünk az elsüllyedés veszélye nélkül: megbocsátani Isten számára azt jelenti, hogy nekünk adja azt a bizonyosságot, hogy ő sosem hagy el minket. Bármi legyen is az, amiért szemrehányást tehetünk magunknak, ő még annál is és mindig nagyobb (vö. 1Jn 3,20), mert Isten nagyobb a bűnünknél.

Aki tehát ezzel a zsoltárral imádkozik, bocsánatot keres, megvallja bűnét, de beismerve azt, Isten igazságosságát és szentségét is ünnepli. Aztán pedig kegyelmet és irgalmat kér. A zsoltárimádkozó Isten jóságára bízza magát, tudja, hogy Isten bocsánata a legteljesebb mértékben hatékony, mert megteremti azt, amit kimond. Ő nem fátylat borít a bűnre, hanem elpusztítja és eltörli azt, gyökerénél fogva kitépi a bűnt, nem úgy, ahogy a ruhatisztítóban csinálják, amikor egy foltot eltávolítanak. Nem! Isten gyökerestől kitépi bűnünket, az egészet! Így a bűnbánó újra tisztává lesz, a bűn minden foltja el van távolítva, és ő a szűz hónál is fehérebb. Mindannyian bűnösök vagyunk. Nemde? Ha valamelyiketek nem érzi magát bűnösnek, kérem, jelentkezzen… Senki sem jelentkezik. Mindannyian azok vagyunk. /.../

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése