2016. április 16., szombat

Húsvét 4. vasárnapja


Húsvét 4. vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Április 17.


Hivatások vasárnapja van. Szeretettel köszöntjük Löw Gergelyt, másodéves teológus kisatyát. Imádkozzunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
Ma este bérmálkozó hittan lesz Budakalászon.
Egyházközségi képviselőtestületi választás szavazólapjait a mai vasárnap lehet utoljára leadni.
Jövő vasárnap este gitáros szentmise lesz Budakalászon.
Gyűjtés Ukrajnának! 
Ferenc pápa április 3-án a Szent Péter téren nyilvánosan meghirdette, hogy április 24-én, vasárnap Európa minden katolikus templomá-ban külön gyűjtést kezdeményez az ukrajnai rászorulók támoga-tására. Püspökkari Konferenciánk döntése értelmében mi is csatlakozunk Ferenc pápa felhívásához.
Keresztelés
Bathó Péter keresztelése április 24-én 11-kor lesz Szentistvántelepen.
Esküvő
Április 16-án fogadott örök hűséget Beinsroth Zoltán és Bende Bettina a Budakalászi templomban.
Temetés
Forgács Ferenc temetése április 22-én lesz a csalogány utcai temetőben.
ö.Csondor Ferencné Etelka temetése április 22-én 15 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben. Elhunyt testvérünk lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a telepi templomban.
Németországból kaptuk a hírt, hogy április 5-én elhunyt ifj. Nick Konrád Unterrot községben. Gyászszertartása április 15-én volt.
 


Szombat Szentistvántelep 18.00 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Olga
       Budakalász 18 óra +Kecskés Istvánért
Hétfő Budakalász 18 óra +Scherer György
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás,
18 óra Szentmise +Szülőkért, Máriáért és Béláért
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Hirman Ferenc, Húsvét Mártonés élő Márton és Gábor testvéreinkért
       Budakalász 18 óra +Szászi Mihályért
A héten Szent Anzelm, Szent Adalbert és Szent György ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról. Püspöki kar kéri, hogy az is rendelkezzen erről az összegről, akinek a jövedelme nem éri el az 1%-hoz szükséges összeget, hiszen a maradék összeget, a rendelkezők létszáma alapján osztják el.
Alapítványok adószámai:
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa: A megaláztatás a szív megnyílásának útja

A kemény szívnek, amely megnyílik a Lélek szelídsége előtt, Isten mindig megadja a kegyelmet és a méltóságot – ha szükséges, az alázatosság cselekedetével –, hogy újra felemelkedhessen – hangsúlyozta Ferenc pápa homíliájában április 15-én reggel a Szent Márta-házban bemutatott liturgián.

A pápa Szent Pál megtérésének bibliai szakaszához (ApCsel 9,1–20) fűzte gondolatait. A szent dolgok iránti lelkesedés nem jelenti azt, hogy valaki Istenre nyitott szívvel rendelkezik. Ferenc pápa a tarzuszi Pál példájáról szólva elmondta, ő a hite alapelveihez való hűségében buzgó ember volt, de „zárt szívű”, teljesen közönyös Krisztussal szemben. Sőt, „egyetértett” követőinek kiirtásával, olyannyira, hogy felhatalmazást kért a Damaszkuszban élő keresztények láncba verésére.
Minden azon az úton változik meg, amelyen Pál Damaszkuszba igyekszik, és egy olyan ember történetévé válik, aki hagyta, hogy Isten megváltoztassa szívét. Pált az égből fényesség ragyogja körül, s hall egy hangot, amely hívja. Földre esik, és megvakul. Az erős és biztos Saul földre kerül – jegyezte meg Ferenc pápa. Ebben az állapotban érti meg az igazságot, hogy nem Isten akarata szerint él, mert Isten mindannyiunkat úgy teremtett, hogy emelt fővel, a lábunkon álljunk. Az égből jövő hang nemcsak azt kérdezi, hogy „Miért üldözöl engem?”, hanem arra hívja, hogy keljen föl a földről. Állj föl, aztán majd megmondják, mit kell tenned. Még tanulnod kell. Amikor aztán megpróbál felállni, rájön, hogy nem tud, mert megvakult. Hagyta, hogy vezessék. Elkezd kinyílni a szíve. Így kézen fogva a körülötte levő emberek kísérték el Damaszkuszba, és három napig vak maradt, nem evett és nem ivott. A földre került ez az ember, de azonnal megértette, hogy el kellett fogadnia ezt a megaláztatást. Éppen a megaláztatás a szív megnyílásának útja. Amikor az Úr megaláztatásokat küld ránk, vagy megengedi, hogy azok megtörténjenek velünk, az azért van, hogy megnyíljon és szelíddé váljon a szív, és megtérjen az Úr Jézushoz – figyelmeztetett Ferenc pápa.

Pál szíve felolvad. A magány és a vakság napjaiban belső látása változik meg. Majd Isten elküldi hozzá Ananiást, aki ráteszi kezeit, és Saul visszanyeri látását. Van ennek a helyzetnek egy aspektusa, amelyet szem előtt kell tartani – hívta fel a figyelmet a Szentatya. Emlékezzünk arra, hogy ezeknek a történeteknek a főszereplői nem a törvénytudók, nem István vagy Fülöp, az etióp vagy Saul, hanem a Szentlélek. Az egyház főszereplője a Szentlélek, aki vezeti Isten népét. „Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását” (ApCsel 9,18) – olvassuk a Szentírásban. Felkelt, és megkeresztelkedett. Pál szívének keménysége a Szentlélek iránti szelídséggé vált.

Szép azt látni, ahogyan az Úr képes megváltoztatni a szíveket, és ahogy a kemény, makacs szívet a Szentlélek iránti szelídség szívévé változtatja. Mindannyiunknak van keménység a szívében – hangsúlyozta a pápa. Kérjük az Urat, hogy mutassa meg számunkra ezeket a keménységeket, amelyek a földre vetnek minket. Küldje el nekünk a kegyelmet, és ha szükséges, a megaláztatásokat, hogy ne maradjunk a földön, hanem álljunk fel azzal a méltósággal, amellyel Isten teremtett minket. Vagyis kérjük a kegyelmet, hogy nyitott és a Szentlélek iránt szelíd szívünk legyen – zárta homíliáját Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése