2016. április 23., szombat

Húsvét 5. vasárnapja


Gyűjtés Ukrajnának! 
Ferenc pápa április 3-án a Szent Péter téren nyilvánosan meghirdette, hogy április 24-én, vasárnap Európa minden katolikus templomá-ban külön gyűjtést kezdeményez az ukrajnai rászorulók támoga-tására. Püspökkari Konferenciánk döntése értelmében mi is csatlakozunk Ferenc pápa felhívásához.
Ma este felnőtt megtérő hittan lesz Budakalászon.
Ma este gitáros szentmise lesz Budakalászon.
Keresztelés
Bathó Péter keresztelése április 24-én 11-kor lesz Szentistvántelepen.
Temetés
Kárász János temetése április 29-én 15 órakor lesz a Csalogány utcai temetőben.
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról. Püspöki kar kéri, hogy az is rendelkezzen erről az összegről, akinek a jövedelme nem éri el az 1%-hoz szükséges összeget, hiszen a maradék összeget, a rendelkezők létszáma alapján osztják el.
Alapítványok adószámai:
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 
 


Szombat Szentistvántelep 18 óra +Horváth Tibor (5 évf.)
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Hirman Ferenc, Húsvét Márton és élő Márton és Gábor testvéreinkért
       Budakalász 18 óra +Szászi Mihályért
Hétfő Budakalász 18 óra +Scherer György
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +Janka
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás,
18 óra Szentmise +Horváth Tibor
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra Schütz Tiborért,  Mária és Rozália édesanyákért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Ilona és Emiliáért
       Budakalász 18 óra Szűz Anya tiszteletére
A héten Szent Márk, Chanel Szent Péter, Sienai Szent Katalin és Szent V. Piusz pápa ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


Ferenc pápa: Emlékezzünk az Úr nagyszerű tetteire, melyeket életünkben cselekszik

A keresztény ember mindig emlékezik azokra a körülményekre, amelyeken át az Isten jelen van az életében, mert ez megerősíti számára a hit útját. A hit egy út, amelyen járva állandóan emlékezni kell arra, ami történt: a szép dolgokra, melyeket Isten művel az életünkben ugyanúgy, mint az akadályokra, a nehézségekre, mert Isten velünk halad mindig és nem ijed meg a mi rossz dolgainktól – buzdított a pápa.

Majd az Apostolok cselekedeteiből vett napi olvasmány nyomán azt a történetet idézte, mikor Pál apostol egy szombaton az antióchiai zsinagógában az evangéliumot kezdte hirdetni, mégpedig úgy, hogy a választott nép történetét felidézve érkezett el Jézushoz.

Ez egy történeti jellegű prédikáció – magyarázta a Szentatya –, melyet az apostolok itt alkalmaztak, felsorolják Isten jelenlétének legjelentősebb mozzanatait az ember életében. Térjünk vissza, hogy lássuk, miként váltott meg az Isten, és járjuk végig szívünkben és elménkben az emlékezet révén az utat, hogy Jézushoz jussunk. Jézus ugyanis az utolsó vacsorán azt kérte, amikor ránk hagyta testét és vérét: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Emlékezzünk Jézusra, hogy tudjuk, Isten miként váltott meg minket.

Az egyház éppen ezért emlékezetnek hívja az Eucharisztia szentségét, ahogy a Bibliában a Második Törvénykönyv Izrael emlékezetének könyve. Nekünk is ezt kell tennünk a mi személyes életünkben, emlékeznünk kell utunkra – hangsúlyozta Ferenc pápa –, mert mindnyájunknak utat készített az Úr, elkísért bennünket, akár közel jártunk hozzá, akár távol tőle. Hasznos dolog a keresztény szív számára, ha megemlékezik saját útjáról, ha emlékezik rá, hogy az Úr vezette, mégpedig kézen fogva vezette. Akkor is így volt, ha néha előfordult, hogy azt mondtuk az Úrnak: „Nem! Távozzál! Nem akarom!”

Az Úr tisztel minket – emelte ki Ferenc pápa. – De hátra kell tekintenünk, emlékeznünk kell az útra, életünkre, észre kell vennünk: „abban az időben ezt a kegyelmet adta az Úr, én pedig így válaszoltam, és ő elkísért engem”. Így jutunk el egy új találkozáshoz, a hálaadás találkozójához.

A szívből kell születnie a hálának Jézus iránt, mert ő nem szűnik meg velünk járni, jelen lenni a mi életünkben – folytatta a Szentatya. – Hányszor és hányszor zártuk be az ajtót előtte, hányszor színleltük, hogy nem látjuk őt, mintha nem is lenne! És hányszor tagadtuk meg az üdvösséget… De az Úr akkor is ott volt!

Az emlékezés közel visz minket Istenhez. Az Isten bennünk végzett művére való emlékezés az újjáteremtődésben a régi ragyogáson túl visz bennünket, túl azon a fényességen, amely Ádámé volt az első teremtéskor – mondta szentbeszédében a pápa, majd így folytatta: Egy egyszerű tanácsot adok nektek: Emlékezzetek!

Emlékeznem kell rá, mi történt az életemben, mi történt a mai nap során, mi történt az elmúlt évben, milyen volt a kapcsolatom az Úrral... Emlékezzünk a szép és nagyszerű dolgokra, melyeket az Úr művel mindannyiunk életében – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése