2016. április 30., szombat

Húsvét 6. vasárnapjaHúsvét 6. vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Május 1.


Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Elsővasárnap van, a szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Ma este bérmálkozó hittan lesz Budakalászon.
A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket a szokott időben fogom meglátogatni.
Május hónapban Budakalászon minden este litániát imádkozunk, Szentistvántelepen csak a misék előtt.
Köszönjük az ukrajnai gyűjtésre felajánlott adományokat.
Budakalászon 136 945 Ft, Szentistvántelepen 102 575 Ft-ot továbbítottunk az egyházmegyén keresztül.
Ma délután elkezdődik a jegyesfelkészítő kurzus.
Kedden 10-től baba-mama klub lesz.
Május 10-én nagypapa-nagymama klub lesz a Szentistvántelepi templom hittantermében. A szentírási gondolat, emllyel foglalkozunk: Zakeus a fügefán.
Elsőáldozás Budakalászon május 15-én, Szentistvántelepen május 22-én lesz.
A Bérmálás Június 5-én lesz este 6-kor Budakalászon.
Keresztelés
Soós Benedek keresztelése május 8-án 1/2 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról. Püspöki kar kéri, hogy az is rendelkezzen erről az összegről, akinek a jövedelme nem éri el az 1%-hoz szükséges összeget, hiszen a maradék összeget, a rendelkezők létszáma alapján osztják el.
Alapítványok adószámai:
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Szombat Szentistvántelep 18.00 óra Schütz Tiborért,  Mária és Rozália édesanyákért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Ilona és Emíliáért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra Szűz Anya tiszteletére
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18 óra élő gyermekekért és hozzátartozóikért
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Julianna, +József és +Zoltán
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +szeretteink
Péntek Szentistvántelep 7.45 litánia 8 óra Szentmise
Budakalász
17.30 litánia, 18 óra Szentmise +Károlyi Anikóért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 óra +Husvét Mártonést és felesége Éváért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Piroskáért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Deutsch szülőkért
A héten Szent Atanáz, Szent Fülöp, Szent Flórián és boldog Gizella napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


Ferenc pápa: A keresztények ne folytassanak kettős életet!

Egy keresztény nem járhat sötét utakon, mert ott nem találkozik Isten igazságával. De ha el is esik, számíthat Isten bocsánatára és gyöngédségére, aki visszaadja őt a világosságnak. Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Ferenc pápa április 29-én a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Olyan tisztán, mint Isten. És bűn nélkül, mert nincs olyan beismert tévedés, amely ne vonná maga után az Atya gyöngédségét és megbocsátását. Ez a keresztény élet – így összegezte Ferenc pápa a napi olvasmány mondanivalóját Szent János első leveléből (1Jn 5,1–2,2), melyben az apostol a híveket a kettős élet veszélyeire figyelmezteti. Felelősek azért, hogy csak a világosságot, Istent válasszák, ahelyett, hogy kívül látszatra fény, szívükben pedig sötétség uralkodna.

Ha azt állítjuk, hogy bűntelenek vagyunk, akkor Istenből hazugot csinálunk – fogalmazott Ferenc pápa, aki rámutatott: az ember örökösen harcol a bűn ellen és a kegyelem elnyeréséért. Ha te azt mondod, hogy közösségben vagy az Úrral, akkor járj a világosságban! De ne folytass kettős életet, azt ne! Mi is beleeshetünk abba a hazugságba, amit szoktunk látni, amikor valaki mást mond, és mást cselekszik, nem igaz? Mindig ott a kísértés. A hazugság pedig tudjuk, honnan jön: a Bibliában Jézus az ördögöt a hazugság atyjának nevezi, hazugnak hívja. Ezért ez a nagypapa (János apostol – a szerk.) oly kedvesen, szelíden azt mondja a „serdülő” egyháznak, a gyermek egyháznak: „Ne légy hazug! Te szeretetközösségben vagy Istennel, járj a világosság útján! Cselekedj a világosság nevében, ne mondj és cselekedj ellentétes dolgokat, ne folytass kettős életet!”

„Gyermekeim” – ezzel a szeretetteljes megszólítással kezdődik Szent János levele, éppúgy, ahogy a nagyapa szól ifjú unokáihoz. Az evangéliumi szakaszban is (Mt 11,25–30) kedves szavakkal ecseteli Jézus, hogy az ő igája édes, és felüdülést ígér a megfáradtaknak és elnyomottaknak. Hasonlóképpen kéri János, hogy ne vétkezzünk, de ha már valaki vétkezett, akkor se keseredjen el. Van egy Paraklétoszunk, ügyvédünk, szószólónk az Atyánál, aki Jézus Krisztus. Ő nem igazolja bűneinket, hanem kegyelmet ad nekünk. Az embernek kedve támad azt mondani ennek a tanácsot adó nagyapának: „De hát nem csúnya dolog bűnösnek lenni?” De igen, a bűn csúnya dolog! Viszont ha te vétkezel, tudd, hogy várnak rád, hogy megbocsássák a bűnödet. Mindig! Mert az Úr nagyobb a bűneinknél – szögezte le Ferenc pápa.

Ez Isten irgalmassága, Isten nagysága. Tudja, hogy semmik vagyunk, és hogy csak Tőle kapunk erőt, ezért mindig vár minket. Járjunk a világosságban, mert Isten világosság. Ne járjunk egyik lábbal a világosságban, a másikkal a sötétségben. Ne legyünk hazugok. A másik dolog pedig: mindannyiunknak vannak bűnei. Senki nem mondhatja a másikról: „Ez a férfi bűnös, ez a nő bűnös. Én pedig – hála Istennek – igaz ember vagyok.” Nem, csak egyetlen Igaz van, aki fizetett értünk. És ha valaki vétkezik, Ő vár, Ő megbocsát, mert irgalmas, és jól tudja, hogyan lettünk összegyúrva, és emlékszik rá, hogy porból lettünk. Ferenc pápa végül így fohászkodott a péntek reggeli szentmisén: Ennek az olvasmánynak az öröme vigyen minket előre a keresztény élet egyszerűségében és tisztaságában, főleg, amikor az Úrhoz fordulunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése