2016. május 15., vasárnap

pünkösd


Szeretettel köszöntjük az elsőáldozókat!
    Börzsönyi Nóra,                           Csók István                        Karsai Lora        
    Kiss Dániel                                  Morvai Borbála                 Nagy Márton
    Pálinkás Kinga,                            Prohászka Ágnes,               Szarka Fanni
Szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Gődény Jázmin Csengét, aki május 5-én született.
Május hónapban Budakalászon minden este litániát imádkozunk, Szentistvántelepen csak a misék előtt.
Ma délután folytatódik a jegyesfelkészítő kurzus.
Ma este bérmálkozó hittan lesz Budakalászon.
Elsőáldozás Budakalászon május 15-én, 10 órakor
Szentistvántelepen május 22-én 10 órakor lesz.
A Bérmálás Június 5-én lesz este 6-kor Budakalászon.
Kálvárián az önkormányzat jóvoltából a murvás utakat díszkős utakká alakítják. Köszönjük.
Keresztelés Május 15-én ½ 12-kor keresztelem: Dolnai Botondot, Buják Brigittát, Tkálecz Larát és Tkálecz Konrádot.
Temetés Schmidt Ferencné Aranka temetése május 17-én kedden 15.30-kor lesz a Katolikus temetőben. Elhunyt testvérünkért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Esküvő:
Május 20-án 14 órakor fogad örök hűséget Sinai Zoltán és Takács Tímea.
Május 28-án 11 órakor köt házasságot Bölcsföldi Ádám és Hódosi Mónika.
Lelkigyakorlat szülők részére lelkigyakorlatot szervezünk május 21-én Szentistvántelepen. Jelentkezni lelkigyakorlat2016@gmail.com címen lehet. Kis tájékozatót az újságos asztalnál találunk.
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.
 


Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Budakalász 10 óra elsőáldozókért
       Szentistvántelep 10 óra +Szülőkért: Erzsébet és Lajos, valamint nagyszülőkért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Lászlóért
Pünkösdhétfő
       Budakalász 8 óra +Kovács szülők és nagyszülők
         Szentistvántelep 10 óra szabad
Litánia a reggeli mise előtt lesz.
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra +szülőkért
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 litánia,
18 óra Szentmise +Bódis József és neje Herhoff Magdolnáért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 óra +Béla és Erzsébet
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +id. Tősér József és Margitért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Cecíliáért
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról. Püspöki kar kéri, hogy az is rendelkezzen erről az összegről, akinek a jövedelme nem éri el az 1%-hoz szükséges összeget, hi-szen a maradék összeget, a rendelkezők létszáma alapján osztják el.
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Alapítványok adószámai:
    Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
    Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
A héten Nepumuki Szent János, Szent I. János pápa és Sienai Szent Bernardin emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


Ferenc pápa: Isten nem a jó magaviseletünkért, hanem feltétel nélkül szeret minket

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
 Ma az irgalmas apáról szóló példabeszédről szeretnénk gondolkodni. Ez egy apáról és két fiáról szól, és Isten végtelen irgalmasságát ismerteti meg velünk.

Induljunk a végéről, vagyis nézzük az apa szívét eltöltő örömet, azt mondja az apa: „Együnk és vigadjunk, hisz ez a fiam halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült” (Lk 15,23–24). Ezekkel a szavakkal az apa félbeszakította kisebbik fiának bűnvallomását: „Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezz…” (Lk 15,19) Ez a szöveg azonban elviselhetetlen az apa szívének, s inkább igyekszik gyorsan visszaadni fiának méltósága jeleit: a szép ruhát, a gyűrűt, a sarut. Jézus nem egy sértődött, neheztelő apát mutat be, nem olyat, aki például azt mondaná a fiának: „Meg fogsz lakolni!”: nem, az apa megöleli, szeretettel fogadja. Az egyetlen dolog, amit az apa szívén visel, hogy ez a fiú egészségesen és épen álljon előtte, és ez boldoggá teszi őt, ünnepet rendez. Megható, ahogy a visszatérő fiú fogadását leírja: „Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje szaladt, a nyakába borult, és megcsókolta” (Lk 15,20). Mekkora gyengédség! Messziről meglátja: mit jelent ez? Azt, hogy az apa állandóan felment a teraszra, hogy nézze az utat, és észrevegye, ha a fia érkezik; az a fiú, aki mindenféle rosszaságot művelt, az apja azonban várta. Milyen csodálatos az apa gyengédsége! Az apa irgalma túláradó, feltétlen, és már akkor kinyilvánul, mielőtt fia beszélni kezdene. A fiú nyilvánvalóan tudja, hogy hibázott, és el is ismeri: „vétkeztem… csak béreseid közé fogadj be” (Lk 15,19). De az apa megbocsátásától ezek a szavak szertefoszlanak. Édesapja ölelése és csókja megérteti vele, hogy mindenek ellenére mindig is fiúnak számított. Fontos Jézusnak ez a tanítása: istengyermekségünk az Atya szerető szívének gyümölcse, nem érdemeinktől vagy tetteinktől függ, és ezért senki sem veheti el tőlünk, még az ördög sem! Senki sem veheti el tőlünk ezt a méltóságot.

Jézusnak ez a tanítása arra bátorít minket, hogy sose essünk kétségbe. Azokra az anyukákra és apukákra gondolok, akik aggódva látják, hogy gyermekeik veszélyes útra tévedve eltávolodnak tőlük. A plébánosokra és a hitoktatókra gondolok, akik időnként azon tanakodnak, vajon nem hasztalanul fáradoztak-e. De azokra is gondolok, akik börtönben vannak, és úgy érzik, vége az életüknek; azokra is, akik hibás döntéseket hoztak, és nem bírnak előrenézni; mindazokra, akik éhezik az irgalmasságot és a bocsánatot, és úgy érzik, nem érdemlik meg… Bármilyen élethelyzetben legyek is, nem szabad elfelejtenem, hogy sosem szűnök meg Isten gyermekének lenni, egy olyan Atya gyermekének, aki szeret engem és várja visszatérésemet. Az élet legkilátástalanabb helyzetében is Isten vár rám, Isten át akar ölelni, Isten számít rám.

                                                                                                                  /Folytatjuk/

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése