2016. május 21., szombat

Szentháromság vasárnapja


Szeretettel köszöntjük az elsőáldozókat!
    Barna Zsolt                     Bányász Levente  Bori Benedek
    Borosos Julianna            Bubán Máté                       Csontos Máté
    Csömör Miriam              Deák Márton                     Elekes Bernát
    Ernhoffer Boldizsár        File Dániel                        Gelencsér Máté
    Holló Levente                Kamp Kristóf                     Kovács Bálint     
    Novák Noémi                 Pál Zalán                           Pintér Olivér       
    Szűcs Gergely                Fábos Léna                        Harmat Ágoston
    Kovács Luca                  Schieszl Hanna                  Schäffer János    
    Bori Bianka                    Holló Blanka                     Nagy Barbara     
    Péntek Noémi                 Sándor Miklós                   Szőnyi Márk
Május hónapban Budakalászon minden este litániát imádkozunk, Szentistvántelepen csak a misék előtt.
Ma délután folytatódik a jegyesfelkészítő kurzus.
Ma este felnőtt megtérő hittan lesz Budakalászon.
A Bérmálás Június 5-én lesz este 6-kor Budakalászon.
Június 7-től hétfőtől az esti misék 7 órakor kezdődnek.
Úrnapi körmenet lesz május 29-én vasárnap a reggeli miséken. Gyűjtsük és hozzuk el a virágszirmokat a körmenetre.
Kálvárián az önkormányzat jóvoltából a murvás utakat díszkőves utakká alakítják. Köszönjük.
Keresztelés Május 18-án 10-kor kereszteli Csépány Gábor Lázár-Fornádi Patrikot, Alexet és Molnár Flóra Júliát.
Temetés Varga Mátyásné Teréz temetése május 26-án csütörtökön 11-kor lesz a Katolikus temetőben. Elhunyt testvérünkért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Esküvő:
Május 28-án 11 órakor köt házasságot Bölcsföldi Ádám és Hódosi Mónika.
 


Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 óra +Béla és Erzsébet
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +id. Tősér József és Margitért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Cecíliáért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra élő Borbáláért és Eszterért
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Villányi László 1. évf
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra Szentmise +szülők és gyermekek
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Magdolnáért és Antalért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Szabó Józsefért
A héten Szűz Mária keresztények segítsége, Tiszteletre méltó Szent Béda, Néri Szent Fülöp és Canteburyi Szent  Ágoston emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
 
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.


Ferenc pápa: Isten nem a jó magaviseletünkért, hanem feltétel nélkül szeret minket

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
 Ma az irgalmas apáról szóló példabeszédről szeretnénk gondolkodni. Ez egy apáról és két fiáról szól, és Isten végtelen irgalmasságát ismerteti meg velünk. /folytatás/

 

A példabeszédben van egy másik fiú is, a báty; ő is rászorul arra, hogy felfedezze az apa irgalmasságát. Ő mindig otthon maradt, de annyira más, mint az apja! Szavaiban nincs gyengédség: „Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat… de most, hogy ez a te fiad visszatért…” (Lk 15,29–30). Látjuk, milyen megvetéssel beszél: sosem mondja azt, hogy „apám”, azt sem, hogy „testvérem”, csak magára gondol, azzal hivalkodik, hogy mindig apja mellett maradt, és szolgálta őt; csakhogy sosem örömmel élte meg ezt a közelséget. Most pedig szemére veti apjának, hogy még egy kecskegidát sem adott neki soha, hogy ünnepelhessen. Szegény apa! Az egyik fia eltávozott tőle, a másik pedig soha nem is volt hozzá közel! Az apa szenvedése olyan, mint Isten szenvedése, mint Jézus szenvedése, amikor mi eltávolodunk, vagy azért mert messzire kerülünk tőle, vagy úgy, hogy közelében maradunk, de mégis sosem közel hozzá.

Az idősebb fiú is rászorul az irgalomra. Az igazak, azok, akik magukat igaznak gondolják, ők is rászorulnak az irgalomra. Ez a fiú minket képvisel, amikor azt kérdezzük magunktól, van-e értelme annyit fáradoznunk, ha utána semmit sem kapunk érte cserébe. Jézus emlékeztet minket, hogy az Atya házában nem azért maradunk, hogy jutalmat kapjunk, hanem mert azt a méltóságot kaptuk, hogy egymásért felelősséggel tartozó gyermekek vagyunk. Nem „üzletelni” kell Istennel, hanem Jézust követni, aki teljesen odaadta magát a kereszten.

„Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied, de vigadni és örvendezni kellett” (Lk 15,31). Ezt mondja az apa nagyobbik fiának. Az ő logikája az irgalom logikája! Kisebbik fia azt hitte, büntetést érdemel bűneiért, nagyobbik fia jutalmat várt szolgálataiért. A két testvér nem áll szóba egymással, más az életútjuk, de mindketten Jézustól idegen logika szerint gondolkodnak: ha jót teszel, jutalmat kapsz, ha rosszat teszel, büntetést kapsz; de ez nem Jézus logikája, nem! Ezt a logikát felforgatják az apa szavai: „vigadni és örvendezni kellett, mert ez az öcséd halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült” (Lk 15,31). Az apa visszakapta elveszett fiát, most pedig vissza tudja őt adni testvérének is! Öccse nélkül a báty sem „testvér”. Az a legnagyobb öröm az apa számára, ha azt látja, hogy gyermekei testvérnek ismerik el egymást.

A gyermekek eldönthetik, hogy csatlakoznak-e az apa öröméhez vagy elutasítják azt. Meg kell vizsgálniuk saját vágyaikat és életről alkotott elképzelésüket. A példabeszéd úgy fejeződik be, hogy nyitva hagyja a kérdést: nem tudjuk, hogyan döntött az idősebb testvér. Minket is elgondolkodtat. Ennek az evangéliumi szakasznak a tanítása az, hogy mindannyian rászorulunk arra, hogy belépjünk az Atya házába, és osztozzunk az ő örömében, részt vegyünk az irgalom és a testvériség ünnepén. Testvéreim, nyissuk meg szívünket, hogy „irgalmasak legyünk, mint az Atya”!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése