2016. június 12., vasárnap

11. évközi vasárnap


Hirdetések
A héten véget és az iskolai év. A vasárnapi szentmiséken TeDeumot tanévvégi hálaadást imádkozunk.
 
Június, július, augusztus hónapokban az esti misék 7 órakor kezdődnek.
 
Baba-mama klub lesz kedden 10 órától a telepi templomban.
Június 14-én nagypapa-nagymama klub lesz a Telepi templom hittantermében 16.30-tól.
Szeretettel köszöntjük a püspök atya által beiktatott új áldoztatókat: Kiss Árpádot és Szűcs Balázst.
Keresztelés
Június 11-én szombaton 17 órakor keresztelem Laki Nándor Rajmundot és Kifor Dórát.
Június 12-én 11 órakor keresztelem Kovács-Vojnits Rékát, és Ránky Botondot. 11.30-kor keresztelem Budakalászon Varga Dórát.
 
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját, Nagel Kingát, aki június 7-én született.
Szomorú szívvel búcsúzunk Divényi Gellért Andrástól, aki június 8-án született és a keresztség szentségével megerősítve 2 napig élt köztünk.
 
Szeressétek egymást c. újság 400 Ft-ért megvásárolható.
Az elsőáldozás és a bérmálás képei felkerültek a Netre. A hivatkozás a plébánia web oldalán hétfőtől lesz elérhető.


Szombat Szentistvántelep 19.00 óra +Ferenc gyermekekért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Julianna édesanyáért
       Budakalász 19 óra +Halász Lászlóért
Hétfő Budakalász 18.30 rózsafűzér 19 óra +Tórh Gusztávért
Kedd Szentistvántelep 19 óra +Tóth Ferencért
Szerda Budakalász 7 óra beteg Tamás gyógyulásáért
Csütörtök Szentistvántelep 18.30 szentségimádás 19 óra +Ildikó néniért
Péntek 18.30 szentségimádás, 19 óra Szentmise +Huj Henrikért és feleségéért Katalinért
Szombat Szentistvántelep 19.00 óra Gáborért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Gellért Andrásét
       Budakalász 19 óra +Mirk Ágnesért
A héten Páduai Szent Antal, Árpádházi Boldog Jolán és Szent Romuald apát emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.


 

Ferenc pápa: A nyolc boldogság pontos útjelzést jelent a keresztényeknek

A Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa június 6-án a jézusi nyolc boldogságról szóló evangéliumi részletet elemezve a gazdagság, a hiúság és az önzés bálványimádásáról beszélt, a kereszténységgel ellentétes törvény három lépcsőfokáról.

Ahhoz, hogy a keresztény ember el ne tévedjen, szüksége van pontos útjelzőkre, amelyek éppen a boldogmondások – mutatott rá a Szentatya.

A Máté-evangélium ötödik fejezete a híres hegyi beszéd elején Jézust úgy mutatja be, mint aki tanítványai jelenlétében a sokaságot tanítja. „Új törvényt tanít – hangsúlyozta Ferenc pápa –, amely nem törli el, hanem beteljesíti a régit, miközben teljességére juttatja azt. Ezt az új törvényt hívjuk boldogmondásoknak. Az Úr új törvénye ez számunkra. Az útirány jelzői ezek, olyanok, mint egy útikönyv, mint a keresztény élet navigátorai, mert ezek segítségével tudunk előrehaladni a keresztény életünkben.” 

Ferenc pápa a napi evangélium szövegét gondolatban a Lukács-evangélium párhuzamos szövege, a „négy jaj” felhívásaival egészítette ki, amelyekkel Jézus „a gazdagok, a jóllakottak és a másokat kigúnyolók felé fordul”. Utalt a pápa Jézusnak arra a számtalan pontosítására, amellyel a gazdagságot önmagában jónak ítéli, és csak a hozzá való ragaszkodást tartja rossznak, mert az bálványimádóvá tesz. „Ez az antitörvény, a hibás útjelző. Érdekes, hogy ez a három lépcsőfok úgy visz a pusztulás felé, ahogy a hegyi beszéd boldogmondásai az életre vezetnek. Az első pusztító lépcsőfok a gazdasághoz ragaszkodás, mert ekkor az embernek nincs szüksége semmire. Ebből következik az a hiúság, hogy mindenki jót mond rólam, mindenki rólam beszél, és én fontosnak érzem magam, sok tömjénfüsttel együtt, igaznak is tartom magam, nem pedig mint azok a…” – utalt a pápa kimondatlanul is a mások megszólására: „Köszönöm, Uram, hogy jó katolikus vagyok, nem úgy, mint a szomszédok.” Ezek a dolgok naponta megtörténnek. A második antitörvény a hiúság, a harmadik pedig a gőg, vagyis a jóllakottság, az önelégült nevetés, amely bezárja a szívet – mondta a pápa.

Ferenc pápa a boldogmondásokról elmélkedve kijelentette: „Nem mondom, hogy mindennek ez a kulcsa, de igencsak elgondolkoztat: »boldogok a szelídek«, a szelídség. Jézus önmagáról mondja: »Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.« Az alázat az a mód, aminek révén annyira közel kerülhetek az Úrhoz! Az ellentétes magatartás viszont ellenségeskedéshez és háborúhoz vezet és sok egyéb visszatetsző dologhoz. Azonban a szelídség, a szív szelídsége, az nem éppen semmiség, nem, az egészen más! Mélység, amely abban mutatkozik meg, hogy megértjük az Isten nagyságát, illetve dicsőítés is” – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése