2016. június 26., vasárnap

13 évközi vasárnap


Hirdetések
A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.
Elsőpénteken Szentistvántelepen reggel nem lesz Szentmise.
Június, július, augusztus hónapokban az esti misék 7 órakor kezdődnek.
Az elsőáldozás és a bérmálás képei felkerültek a Netre. A hivatkozás a plébánia web oldalán elérhető.
Szent István alapítvány pályázati adatlapját az újságos asztalon megtaláljuk.
Keresztelés
Június 26-án 11 órakor keresztelem Kern Lukács Balázst a szentsitvántelepi templomban.
Temetés
Banzy Viktorné Ilona testvérünk temetése július 1-én 12 órakor lesz a Csalogány utcai temetőben.
Puskás Róza temetése július 1-én 15 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a Kalászi templomban.


Szombat Szentistvántelep 19.00 óra +Lajos atyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vilmos
       Budakalász 19 óra +Annabelláért
Hétfő Budakalász 19 óra elmarad
Kedd Szentistvántelep  elmarad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek 18.30 szentségimádás, 19 óra Szentmise +Mirk Istvánért
Szombat Szentistvántelep 19.00 óra Decsi családért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 19 óra +Oláh Tiborért 1. évf.
A héten Szent László király, Szent Péter és Szent Pál apostolok, római egyház első vértanúi és Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


 

Ferenc pápa: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani!”

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
„Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani!” (Lk 5,12): ezzel a kéréssel fordul a leprás Jézushoz, ahogyan imént hallottuk. Ez az ember nemcsak meggyógyulni, hanem „megtisztulni” szeretne, vagyis teljesen egészségessé válni, testben, lélekben egyaránt. A leprát ugyanis Isten csapásának, nagyfokú tisztátalanságnak tartották. A leprásnak távol kellett tartania magát mindenkitől, nem mehetett a templomba, nem vehetett részt semmilyen istentiszteleti cselekményen. Tehát távol Istentől és távol az emberektől. Szomorú volt az ilyenek élete!

Ennek ellenére ez a leprás nem törődik bele sem a betegségbe, sem azokba az előírásokba, amelyek kirekesztetté teszik. Annak érdekében, hogy elérhesse Jézust, nem fél a törvényszegéstől, bemegy a városba – amit nem lett volna szabad megtennie, tilos volt ugyanis –, és amikor rátalál, „arcra borult előtte, és így kérte: »Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani«” (Lk 5,12). Mindaz, amit ez a tisztátalannak tartott ember tesz és mond, az hitének kifejezése! Elismeri Jézus hatalmát: biztos abban, hogy gyógyító ereje van, és minden csak az ő akaratától függ. Ez a hit adott neki erőt ahhoz, hogy minden szokással szakítva keresse a találkozást Jézussal, aztán pedig eléje borulva „Uram”-nak szólítja. A leprás könyörgése megmutatja, hogy amikor Jézus elé állunk, nem kell hosszú beszédekbe bonyolódnunk. Néhány szó is elég, ha azokat az ő mindenhatóságában és jóságában való teljes bizalommal mondjuk ki. Rábízni magunkat Isten akaratára azt jelenti ugyanis, hogy az ő végtelen irgalmába ajánljuk magunkat. Hadd mondjak én is nektek bizalmasan egy személyes dolgot: lefekvés előtt, este ezt a rövid imát mondom: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani!” Azután elmondok öt miatyánkot, Jézus mindegyik sebére egyet, mert Jézus sebhelyei által tisztított meg minket. Ha én ezt teszem, akkor ti is megtehetitek: elmondani, hogy „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani!”, aztán gondolni Jézus sebeire, és mindegyikre elmondani egy miatyánkot. Jézus pedig mindig meghallgat minket!

Jézust szíven üti ez az ember. Márk evangéliuma hangsúlyozza, hogy Jézusnak „megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: »Akarom, tisztulj meg!«” (Mk 1,41). Jézus tette a szavait kíséri, és kifejezettebbé teszi tanítását. A mózesi törvény rendelkezéseivel szemben, amely tiltotta a közeledést a leprásokhoz (vö. Lev 13,45–46), Jézus kinyújtja kezét, sőt meg is érinti. Hányszor találkozunk mi is szegény emberekkel, akik odajönnek hozzánk! Lehet, hogy bőkezűek vagyunk hozzájuk, együtt is érzünk velük, de általában nem érintjük meg őket. Pénzt adunk nekik, de úgy, hogy eléjük dobjuk, mert óvakodunk attól, hogy megérintsük a kezüket. Elfeledkezünk arról, hogy az Krisztusnak a teste! Jézus arra tanít, hogy ne féljünk megérinteni a szegényt és a kitaszítottat, mert ő jelen van bennük. A szegény megérintése megtisztíthat minket a képmutatástól és aggódóvá tehet minket helyzetéért. A kirekesztettek megérintése. Ma itt vannak mellettem ezek a fiatalok. Sokan azt gondolják róluk, hogy jobb lett volna, ha saját földjükön maradnak. De ott sokat szenvedtek. Ők a mi menekültjeink, de sokan kirekesztettnek tekintik őket. Kérem szépen, ők a mi testvéreink! A keresztény ember senkit sem zár ki, mindenkinek helyet ad, engedi, hogy mind jöjjenek!

Miután meggyógyította a leprást, Jézus megparancsolja neki, hogy ne beszéljen gyógyulásáról senkinek, hanem meghagyja neki: „Menj, és mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes által előírt áldozatot, bizonyságul nekik” (Lk 5,14). Jézusnak ez az utasítása legalább három dologra mutat rá. Az első: a bennünk működő kegyelem nem keresi a feltűnést, általában tapintattal és hangoskodás nélkül működik. Hogy sebeinket ápolja és vezessen minket az életszentség útján, szívünket türelmesen Krisztus szíve szerint alakítja, hogy egyre jobban elsajátítsuk az ő gondolatait és érzelmeit. A második: a végbement gyógyulás papokkal történő hivatalos ellenőriztetésével és az engesztelő áldozat bemutatásával a leprás ismét visszakerül a hívők közösségébe és a társadalmi életbe. Visszahelyezése teljessé teszi gyógyulását. Amint ő maga kérte, most már teljesen megtisztult! Végezetül azáltal, hogy megmutatja magát a papoknak, a leprás tanúságot tesz előttük Jézusról és az ő messiási hatalmáról. A könyörület ereje, amellyel Jézus meggyógyította a leprást, ennek az embernek a hitét képessé tette, hogy megnyíljon a küldetésre. Kitaszított volt, most pedig egy közülünk!

Most gondoljunk magunkra, nyomorúságainkra… Mindenkinek megvannak a sajátjai. Gondoljunk rájuk őszintén. Hányszor elrejtjük őket a „jó modor” képmutatásával! És épp ezért van szükségünk arra, hogy egyedül maradjunk, az Úr elé térdeljünk, és kérjük: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani!” Mondjátok ezt, mielőtt aludni mentek, minden este. Most pedig mondjuk közösen ezt a szép imát: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése