2016. szeptember 3., szombat

23. évközi vasárnap


Hirdetések
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli Szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Szeptember 11-én lesz a Veni Sancte Szentmise. A reggel 8 és 10-es mise után megáldjuk a hittanosok iskolatáskáját.
Szeptember 17-én plébániai nap lesz Budakalászon.
Szeptember 18-án lesz a Kalászi templom búcsúja. Szentmise 8 órakor lesz.
Keresztelés Jász Emmát szeptember 4-én vasárnap ½ 12-kor keresztelem.
Esküvő Szeptember 3-án kötött házasságot Juhász Gábor és Decsi Noémi a Szentistvántelepi templomban.
Temetés Gerhardt Dénes temetése szeptember 9-én 11.30-kor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Szentistvántelep
A baba-mama klub kezdő alkalma szeptember 15-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Nagypapa-nagymama klub. Hosszú nyári szünet után szeretettel várjuk testvéreinket szeptember 13-án kedden 16.30-kor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián. (Szentírási rész Lk 7,36-50)
Hitoktatás
Idei évben is szeretnénk felnőtt megtérő hittant indítani. Aki nincs megkeresztelve, illetve nem volt elsőáldozó, kérem, hogy jelentkezzen a sekrestyében.
Igény esetén indítunk alsós, felsős hittant a plébánián. Akinek az iskolájában nincs hitoktatás, jelentkezzen a sekrestyében.
Szent Imre ösztöndíj adatlapja a templomban hátul megtalálható.
 Szombat Szentistvántelep 18 óra Krisztina és Dominikért.
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +férjért Mártonért és szülőkért
       Budakalász 18 óra Tolnai család +tagjaiért
Hétfő Budakalász 19 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 19 óra hálából 70 év minden kegyelméért
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra +Gerhardt Dénesért
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra +Kovács Lászlóért, és édesanyjáért, édesapjáért Irmáért és Józsefért és testvéréért és Éváért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Csanadacz és Schütz szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Máriáért
       Budakalász 18 óra Lovász Család elhunyt tagjaiért
 
A héten Kassai vértanúk ünnepe és  Szűz Mária születésnapja és névnapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Budakalászi plébániai nap
Plébániai nap lesz szeptember 17-én Budakalászon. Várunk mindenkit erre az alkalomra, aki szeretne ebédet kapni, kérjük hátul helyezze el a jelentkezési lapot.


 Ferenc pápa első alkalommal írt üzenetet a teremtéssel való törődés világnapjára

Ferenc pápa tavalyi döntése értelmében ma tartja a katolikus egyház immár második alkalommal a teremtéssel való törődés világnapját. A Szentatya „Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal!” című üzenetének részleteiben közöljük.

Fejezetek:                           1. A föld kiált... , 2. …mert vétkeztünk,  3. Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat , 4. Irányváltoztatás

5. Az irgalmasság egyik új cselekedete
„Semmi sem egyesít jobban Istennel, mint egy irgalmas tett – akár arról az irgalmasságról van szó, amellyel az Úr megbocsátja bűneinket, akár a kegyelemről van szó, amelyet azért ad nekünk, hogy gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit az ő nevében.”

Szent Jakab nyomán szólva: „az irgalmasság tettek nélkül önmagában halott. […] Globalizált világunk változásai miatt az anyagi és lelki szegénység bizonyos formái elszaporodtak: adjunk tehát teret a szeretet fantáziájának, hogy új cselekvési módokat találjunk. Így az irgalmasság útja egyre konkrétabbá válik.” (Kihallgatás, 2016. június 30.)

A keresztény élethez hozzátartozik az irgalmasság hagyományos testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása. (Az irgalmasság testi cselekedetei: az éhezőknek ételt adni, a hajléktalanoknak szállást adni, a ruhátlanokat felöltöztetni, a betegeket és börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei: a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni.) „Általában egyenként gondolunk az irgalmasság cselekedeteire, és úgy, mint amelyek intézményekhez kötődnek: kórházak a betegeknek, szegénykonyhák az éhezőknek, szállók azoknak, akik az utcán laknak, iskolák azoknak, akiknek oktatásra van szükségük, a gyóntatószék és a lelkivezetés annak, akinek tanácsra és bűnbocsánatra van szüksége… De ha egységben tekintjük őket, akkor az az üzenetük, hogy az irgalmasság tárgya maga az emberi élet a maga teljességében.”

Az emberi élet a maga teljességében nyilvánvalóan magában foglalja a közös ház gondozását. Ezért veszem a bátorságot, hogy kiegészítést javasoljak az irgalmasság hét cselekedetének két hagyományos listájához, hozzáfűzve mindkettőhöz a közös otthonnal való törődést.

Mint az irgalmasság lelki cselekedete a közös otthonnal való törődés megkívánja „a világ hálás szemlélését” (Laudato si’ enciklika, 214), amely „lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk” (uo., 85). Mint az irgalmasság testi cselekedete a közös otthonnal való törődés megkívánja „a mindennapi élet egyszerű gesztusait […], amelyek megtörik az erőszak, a kizsákmányolás és az önzés logikáját […], és megnyilvánul mindazokban a tettekben, amelyek egy jobb világot igyekeznek építeni” (uo., 230–231).

6. Összegzésként: imádkozzunk!

Bűneink és a rémisztő kihívások ellenére, melyekkel szembesülünk, soha nem veszítjük el a reményt: „A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretettervének megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket [...], mert végérvényesen eggyé vált földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk” (uo., 13; 245). Különösen szeptember 1-jén, és aztán az év összes többi napján, imádkozzuk:

                                                                   „Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat,
                                                                   akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
                                                                   de akik oly értékesek szemedben!
                                                                   Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban,
                                                                   hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön”
                                                                   Irgalmasság Istene, add meg nekünk, hogy elfogadjuk bocsánatodat,
                                                                   és továbbadjuk irgalmasságodat egész közös otthonunk számára. Áldott légy! Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése