2016. október 1., szombat

27. évközi vasárnap


Hirdetések
Október van. Budakalászon minden este rózsafűzért imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt, ha legalább öten összegyűlünk.
Elsővasárnap van. A szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli misék után rózsafűzér titikcsere lesz.
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig van. Budakalászon pénteki mise után lesz.
Zarándoklat A felújított Mátraverebélyszenkútra és Egerbe szervezünk zarándoklatot október 15-én szombaton. Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet. Utazás ebéddel és belépővel 4500Ft.
Keresztelés
Október 9-én ½ 12-kor keresztelem Bajtek Marcellt, Kecskés Kamillát, Kecskés Jázmint, Sipos Maját.
Temetés
Október 6-án ½ 9-kor temetjük Henkel Béláné Erzsébet testvérünket az óbudai temetőben.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma október 13-án csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
 
A héten Assisi Szent Ferencet, Szent Brúnót, Szent Dénest és Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Gerula, Sinka és Monostori családtagokért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra élő gyermekekért és családtagjaikért
Kedd Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Kovács Ferenc (gyászmise)
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18óra szabad
elsőpéntek
       Szentistvántelep 8 óra +szeretteimért és élő családtagokért 8.30 rózsafűzér
       17 óra engesztelő imaóra
       17.30 rózsafűzér, 18 óra +Makk Ferenc atyáért
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Irén
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Mirk Ágnesért
 
 


 Ferenc pápa: Az egyház nemcsak a jóknak van, hanem főképp a rosszaknak!

           Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Jézus kínszenvedése során kimondott szavai a megbocsátásban érik el csúcspontjukat. Jézus megbocsát: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34). Ezek nem csak szavak, mert konkrét tetté válnak a mellette lévő, „jó latornak” felkínált megbocsátásban. Szent Lukács elbeszéli, hogy a két gonosztevő, akiket Jézussal együtt feszítettek keresztre, egymással ellentétes módon fordulnak hozzá.

Az első gyalázza Jézust, miként gyalázta őt az egész nép, miként gyalázzák a nép vezetői. Ez a szerencsétlen ember kétségbeesésében ezt mondja: „Te vagy a Messiás, nem? Mentsd meg magadat, és minket is!” (Lk 23,39). Ez a kiáltás a halál titkával szemben álló ember rettegéséről tanúskodik, valamint annak tragikus tudatáról, hogy egyedül Isten lehet a szabadító válasz: ezért elképzelhetetlen, hogy a Messiás, akit Isten küldött, a kereszten ne tegyen semmit szabadulása érdekében. Nem értették ezt. Nem értették Jézus áldozatának misztériumát. Ezzel szemben Jézus a kereszten maradva mentett meg minket. Mindannyian tudjuk, hogy nem könnyű a „kereszten maradni”, mindennapjaink kis keresztjein. Ő – ezen a nagy kereszten, ebben a nagy fájdalomban – ott maradt, és így mentett meg minket, ott mutatta meg mindenhatóságát és ott hozta el nekünk a megbocsátást. Ott teljesedik be az ő szeretetből fakadó önátadása, és onnan fakad örökre a mi üdvösségünk. Meghalva a kereszten, ártatlanként két bűnöző között, azt bizonyítja, hogy Isten üdvössége bárkit és bármilyen helyzetben – akár a legkedvezőtlenebb és legfájdalmasabb helyzetben is – elérhet. Isten üdvössége kivétel nélkül mindenkinek szól. Mindenkinek fel van kínálva. Következésképpen ez a szentév a kegyelem és az irgalom időszaka mindenki számára, jóknak és rosszaknak, egészségeseknek és betegeknek egyaránt. Emlékezzetek csak Jézusnak arra a példabeszédére, amelyben egy tehetős ember fiának a menyegzőjéről van szó: amikor a meghívottak nem akarnak eljönni, meghagyja szolgáinak: „Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre!” (Mt 22,9). Valamennyiünket hívnak: jókat, rosszakat egyaránt. Az egyház nem csak a jóknak van, vagy nem csak azoknak, akik jónak tűnnek, vagy akik jónak képzelik magukat; az egyház mindenki számára van, és főképp a rosszaknak, mert az egyház nem más, mint irgalmasság! A kegyelemnek és az irgalomnak ez az időszaka pedig arra emlékeztet minket, hogy semmi sem választhat el minket Krisztus szeretetétől (vö. Róm 8,39)! Azoknak, akik betegágyhoz szögezve élnek, akik börtönbe zárva tengetik napjaikat, akik háborús övezetekben élnek, azt mondom: nézzetek a Megfeszítettre; Isten veletek van, veletek marad a kereszten, és mindenkinek, mindannyiunknak felkínálja magát Üdvözítőként. Nektek, akik oly sokat szenvedtek, azt mondom: Jézus értetek, értünk feszíttetett meg, ő mindenkiért megfeszíttetett! Hagyjátok, hogy az evangélium ereje behatoljon szívetekbe és megvigasztaljon titeket, hogy reményt öntsön belétek, továbbá azt a mély bizonyosságot ültesse belétek, hogy senki sincs kizárva az ő megbocsátásából. Azt is megkérdezhetitek tőlem: „Mondja csak, Atyám, egy olyan ember, aki életében a legszörnyűbb bűnöket követte el, az is bocsánatot nyerhet?” – „Igen! Igen! Senki sincs kizárva Isten megbocsátásából! Csak bűnbánattal kell közelednie Jézushoz, és annak vágyával, hogy ő átölelje.”

Ez volt tehát az első gonosztevő. A másik az úgynevezett „jó lator”. Szavai csodálatos példáját adják a bűnbánatnak, tömör katekézisül szolgálnak, hogy megtanuljunk bocsánatot kérni Jézustól. Először is a társához fordul: „Nem féled Istent? Hiszen te is ugyanarra a büntetésre ítéltettél?” (Lk 23,40). Így kiemeli, hogy a megbánás az istenfélelemmel kezdődik. Ez azonban nem Istentől való félelem, nem! Hanem Isten gyermeki félelme. Nem rettegő félelem, hanem az a tisztelet, amely kijár Istennek, mivel ő Isten. Gyermeki tisztelet, mert ő Atya. A jobb lator azt az alapvető magatartásformát idézi fel, amely megnyílik az Istenbe vetett bizalomra: az ő mindenhatóságának és végtelen jóságának tudatáról van szó. Ez a bizakodó tisztelet az, ami segít helyet készíteni Istennek és rábízni magunkat az ő irgalmasságára.                                      ...

Míg a jó lator a jövőről beszél: „amikor majd országodba jutsz”, Jézus válasza nem várakoztat meg, ő a jelenről beszél: „ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43). A kereszt óráján Krisztus megváltó műve eléri csúcspontját; a jó latornak tett ígérete feltárja küldetésének beteljesedését, vagyis a bűnösök megmentését. Nyilvános működésének kezdetén – a názáreti zsinagógában – Jézus meghirdette a „foglyok szabadulását” (Lk 4,18); Jerikóban egy nyilvános bűnösnek, Zakeusnak a házában kijelentette: „az Emberfia – vagyis ő – azért jött, hogy megkeresse és megmentse, aki elveszett” (Lk 19,9). A kereszten utolsó tettével pedig megerősíti ennek az üdvözítő tervnek a megvalósulását. Az elejétől a végéig ő Irgalmasságként nyilatkoztatta ki magát, az Atya szeretetének végérvényes és megismételhetetlen megtestesüléseként nyilatkoztatta ki magát. A jó lator pedig nevén szólította őt, azt mondta: Jézus! Ez egy rövid kérő imádság, amelyet mindannyian sokszor kimondhatunk a nap folyamán: Jézus! Csak így egyszerűen: Jézus! Szólítsátok meg őt sokszor a nap folyamán!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése