2016. október 11., kedd

28. évközi vasárnap


Hirdetések
Október van. Budakalászon minden este rózsafűzért imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt, ha legalább öten összegyűlünk.
 
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig, Budakalászon hétfő esti mise után lesz.
Zarándoklat A felújított Mátraverebélyszenkútra és Egerbe szervezünk zarándoklatot október 15-én szombaton. Utazás ebéddel és belépővel 4500Ft. Még 4 hely van a buszon. Jelentkezni személyesen nálam lehet. A busz Budakalászról reggel 7 órakor fog indulni.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma október 13-án csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Nagypapa-nagymama klub lesz kedden 16 órától Szentistvántelepen.
Hitoktatás Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
Képviselőtestületi gyűlés
Budakalászon: Október 23-án az esti mise után, és
Szentistvántelepen: október 22-én szombaton 16 órától.
Keresztelés
Október 9-én ½ 12-kor keresztelem Bajtek Marcellt, Kecskés Kamillát, Kecskés Jázmint, Sipos Maját.
 
 


Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Irén
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Mirk Ágnesért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Édesanyáért
Kedd Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +szeretteink
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18óra szabad
Péntek 17.30 rózsafűzér, 18 óra Hálából
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lászlóért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Katona Lászlóné Máriáért
 
 
A héten Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú és Szent Hedvig ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


 Ferenc pápa: A Szentlélek visz előre

           Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Az igazi tanítás nem a törvényhez való merev ragaszkodás, mely megbabonáz, akár az ideológiák, hanem Isten kinyilatkoztatása, amely napról napra jobban eléri azokat, akik nyitottak a Szentlélek előtt – hangsúlyozta a pápa október 6-án reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A napi szentlecke Szent Pál apostolnak a Galatáknak írt leveléből (Gal 3,1–5) arra figyelmezteti a híveket, hogy csak a Krisztustól nyert hit üdvözít, s nem az ószövetségi szabályok megtartása. A Szentlélek az Atya nagy ajándéka. Az az erő, amely bátorságot ad az egyháznak, hogy kilépjen önmagából és eljusson a világ határaiig. Nélküle bezárkózás és félelem van csupán – fogalmazott a Szentatya.

Szent Pál a galaták szemére veti, hogy azt hiszik, az ószövetségi törvények, és nem Jézus által igazulnak meg, pedig Ő az, aki értelmet ad a törvénynek. Túl merevek, ők azok, akik támadják Jézust, és ők azok, akiket az Úr képmutatónak nevez. Ez a törvényhez való merev ragaszkodás nem vesz tudomást a Szentlélekről. Nem hagyja, hogy Krisztus megváltásának ereje előretörjön a Szentlélekkel. Igaz, hogy meg kell tartanunk a parancsolatokat, de mindig a kegyelemből fakadóan, az Atyától kapott kegyelmi ajándékkal, a Szentlélekkel együtt – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Így válik érthetővé a törvény. Ezek az emberek abban hibáztak, hogy nem vettek tudomást a Szentlélekről, és nem tudták, hogyan haladjanak előre. Be voltak zárva előírásaikba. És olykor mi is beleeshetünk ebbe a kísértésbe.

A törvénytudók megbabonáznak az elveikkel, ugyanis az ideológiák megbabonáznak. Nem véletlenül kezdi így levelét Szent Pál: „Ki babonázott meg titeket, ti oktalan galaták?” Azok, akik ideológiákat hirdetnek: minden igaz, minden világos! De hisz Isten kinyilatkoztatása talán nem világos? Isten kinyilatkoztatását apránként, minden nappal jobban megleljük, folytonos zarándokúton. Világos? Igen! Kristálytiszta! Azok pedig, akik azt hiszik, hogy a teljes igazságot a markukban tartják, buták, oktalanok, ahogy Szent Pál mondja, mert hagyják megbabonázni magukat – mutatott rá a pápa.

Majd így folytatta: amikor nem hagyjuk, hogy a Szentlélek ihlessen minket, hogy előrevigyen a keresztény életben, az a Szentlélek elszomorítása. Amikor nem hagyjuk, hogy Ő megmondja – nem a törvény teológiájával, hanem a Lélek szabadságával –, mit kell tennünk. Így langyossá válunk, középszerű keresztények leszünk, mert a Szentlélek nem működhet bennünk.

A harmadik magatartás a Szentlélek előtt való megnyílás, vagyis hogy hagyjuk, a Lélek vigyen minket előre – magyarázta a Szentatya. – Ezt tették az apostolok pünkösdi bátorsággal. Legyőzték félelmüket, és megnyíltak a Szentléleknek. Ahhoz, hogy megértsük és befogadjuk Jézus szavait, meg kell nyílnunk a Szentlélek ereje előtt. Ekkor mint egy vitorlás hajót repít minket előre a szél, és sose állunk meg többé. Ehhez azonban imádkozni kell!

Tegyük föl magunknak a kérdéseket a nap folyamán: Vajon én tudomást veszek a Szentlélekről? Vagy eljárok vasárnap a misére, megteszem ezt meg ezt, és azt hiszem, hogy ez elegendő? Az életemet csak félig, langyosan élem – elszomorítva a Szentlelket, aki nem adhat nekem erőt az előrehaladáshoz, a megnyíláshoz? Vagy az életem szüntelen imában telik a Szentléleknek való megnyílásért, hogy Ő vigyen előre az evangélium örömével, és megnyisson Jézus tanításának, az igazi tanításnak, amely nem babonáz meg, nem tesz oktalanná, hanem igazi? – tette fel a kérdéseket Ferenc pápa, arra buzdítva, hogy mi is tegyük fel ezeket magunknak.

Fohászkodjunk, hogy a Szentlélek ráébresszen gyöngeségeinkre, melyek elszomorítják Őt, és előrevigyen minket, Jézus nevét elhozva másoknak is, megtanítva az üdvösség útjára. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy megnyíljunk a Szentléleknek, és ne legyünk oktalanok, megbabonázottak, elszomorítva a Szentlelket – zárta csütörtök reggeli szentbeszédét Ferenc pápa.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése