2016. november 6., vasárnap

32. évközi vasárnap


Hirdetések
Nagypapa-nagymama klub lesz november 8-én ½ 5-kor Telepen.
Harcsa Veronika koncert lesz november 19-én 19 órakor a faluházban. Támogató jegyekre lehet a sekrestyében feliratkozni.
November 10-én ¾ 5-kor Szent Márton járás lesz.
Várjuk az új jelentkezőket a Rózsafűzér társulatba. Ezért tettünk ki egy rózsafűzérfát a templom bejáratához!
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministráns-gyűlés szombaton 9-10 ig, Budakalászon hétfő esti mise után lesz.
Szeressétek egymást 350Ft-ért, Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható.
Németországból kaptuk a hírt, hogy özv. Dobrowitz Jánosné született Olmosi Anasztázia a schondorfi idősek otthonában elhunyt. Október 21-én temették.
REQUIEM elhunyt egyházi iskolában tanító tanárokért. November 12-én 16.30-kor a Margit körúton. A szentmsiét Blankenstein György celebrálja.
A héten Lateráni Bazilika felszentelése, Nagy Szent Leó, Tours-i Szent Márton, és Szent Jozafát ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +szeretteimért és élő hozzátartozókért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért és testvérekért, Knáb családért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra Schmidt Sebestyén és neje Fridáért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Scherer Györgyért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +nagyszülőkért és rokonokért
Szerda Budakalász 7 óra +Alim
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás 18 óra Ficzere László és Antal és Matild szülőkért
Péntek
Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra +Pupli József és elhunyt Abonyi szülőkért
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +Tősér József (évf)
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra meg nem született gyermekekért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra élő Istvánért
 
 
 


 Ferenc pápa Malmőben: A szentek szívük szelídségével érik el a változásokat a világban!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

November 1-jén Ferenc pápa a svéd katolikusokkal bemutatott szentmisével fejezte be svédországi apostoli látogatását. A szentmise végén köszönetet mondott ezért az útért, és mindenszentek főünnepére tekintettel elimádkozta az Úrangyalát.

Az egész egyházzal együtt ma mindenszentek ünnepét üljük. Így nemcsak azokra emlékezünk, akiket szentté avattak a történelem folyamán, hanem arra a sok testvérünkre is, akik keresztény életüket a hit és a szeretet teljességében egyszerűen és rejtetten élték meg. Minden bizonnyal rokonaink, barátaink és ismerőseink közül is sokan vannak közöttük.

Tehát a szentség ünnepét üljük. Azt a szentséget ünnepeljük, amely nem annyira nagy tettekben és látványos sikerekben mutatkozik meg, hanem amely hűségesen és napról napra képes megélni a keresztségből fakadó kötelezettségeket. Ezt a szentséget az Isten és a felebarát iránti szeretet hozza létre. Az a hűséges szeretet, amely megfeledkezik önmagáról és egészen odaadja magát a többiekért: ilyen azoknak az anyáknak és apáknak az élete, akik családjukért áldozzák életüket, és szívesen le tudnak mondani – még ha nem mindig könnyű is – sok mindenről, sok személyes tervükről és programjukról.

Ha van valami közös jellemzője a szenteknek, akkor az, hogy valóbanboldogok. Felfedezték az igazi boldogság titkát, a lélek mélyén lakozó boldogságét, melynek Isten szeretete a forrása. Ezért a szenteket boldognak mondjuk. Az evangéliumi boldogságok az ő útjuk, céljuk és otthonuk. Az evangéliumi boldogságokat mutatja nekünk az Úr az élet útjaként, hogy követhessük az ő nyomdokait. A mai evangéliumban hallhattuk, amint Jézus meghirdeti őket egy nagy tömeg előtt egy hegyen, közel a galileai tóhoz.

A boldogságok Krisztus arcvonásait, következésképpen a keresztény ember arcvonásait rajzolják meg. Ezek közül egyet szeretnék kiemelni: „Boldogok a szelídek.” Jézus azt mondja magáról: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). Ez az ő spirituális önarcképe, és feltárja szeretetének gazdagságát. A szelídség olyan lét- és életmód, amely közel visz minket Jézushoz és összeköt minket egymással; vele félreteszünk mindent, ami megoszt és szembeállít egymással, vele mindig új módjait keressünk annak, hogyan haladjunk előre az egység útján, ahogyan e föld fiai s lányai tették, köztük a nemrég szentté avatott Maria Elisabeth Hesselblad, valamint Svéd Szent Brigitta, Európa társvédőszentje. Ők azért imádkoztak és dolgoztak, hogy az egység és a közösség kötelékeit szorosra fűzzék a keresztények között. Igen beszédes jel, hogy éppen itt, ebben az országban emlékezünk meg együtt a reformáció ötszázadik évfordulójáról, ahol különféle népek élnek együtt. A szentek szívük szelídségével érik el a változásokat. Vele megértjük Isten nagyságát és őszintén imádjuk őt. Ezenkívül a szelídség annak az embernek a magatartása, akinek nincs vesztenivalója, mert egyetlen gazdagsága Isten.

A boldogságok valamiképpen a keresztény ember személyazonosító igazolványát jelentik, amely Krisztus követőjeként azonosítja őt. Arra kaptunk meghívást, hogy boldogok legyünk, Jézus követői, s Jézus lelkületével és szeretetével nézzünk szembe korunk fájdalmaival és aggodalmaival. Ilyen értelemben új élethelyzeteket jelölhetnénk meg, amelyeket megújult és mindig időszerű lelkülettel kell megélnünk: boldogok, akik hittel eltűrik a mások által nekik okozott rosszat, és szívből megbocsátanak; boldogok, akik az elutasítottak és kirekesztettek szemébe néznek, és megéreztetik velük közelségüket; boldogok, akik felismerik Istent minden emberben, és küzdenek, hogy mások is felfedezzék; boldogok, akik védelmezik és gondozzák közös otthonunkat [a teremtett világot]; boldogok, akik lemondanak saját jólétükről mások javára; boldogok, akik imádkoznak és dolgoznak a keresztények teljes közösségéért… Mindezek Isten irgalmasságának és gyengédségének hordozói, és bizonyára megkapják tőle a megérdemelt jutalmat.

Kedves testvéreim, az életszentségre való meghívás mindenkinek szól, és az Úrtól hívő lélekkel kell fogadni. A szentek bátorítanak minket életükkel és Istennél való közbenjárásukkal, hiszen nekünk szükségünk van egymásra, hogy szentek legyünk. Segítjük egymást szentté válni! Kérjük együtt a kegyelmet, hogy örömmel fogadjuk ezt a meghívást és összefogva dolgozzunk megvalósulásán. Mennyei anyánkra, mindenszentek királynőjére bízzuk szándékainkat, valamint az összes keresztények teljes közösségére törekvő párbeszédet, hogy áldottak legyünk erőfeszítéseinkben és eljussunk az életszentségre az egységben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése