2016. november 26., szombat

Advent 1. vasárnapja


Hirdetések
A mai nap elkezdődik az Adventi várakozás.
Hétköznap reggel 6 órakor lesznek roráté szentmisék.
A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.
Vasárnap 9 órakor kereszt állítás lesz a Jobbik szervezésében az Omszk- tónál.
Köszönjök az országos gyűjtésre felajánlott adományokat. Budaka-lászon 107370Ft-ot Szentistvántelepen 85 140Ft-ot gyűlt össze.
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását.
Adventi programok:
November 27-én Adventi zenés beszélgetésre várunk szeretettel advent első vasárnapján a budakalászi plébánia hittantermébe vasárnap délután 4-től 6-ig. Ha van kedvenc adventi versed, novellád kérjük hozd magaddal.
December 3-án 16 órától Mikulás várás lesz a Szentistvántelepi templomban, közben Szent Márton életéről nézünk meg egy darabot. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Karácsonyvárás furulyaszóval -  A Hangművelő Szalonzenekar koncertje 2016. december 4-én vasárnap 17 órai kezdettel ( a szentmise előtt!) a kalászi templomban.


Szombat Szentistvántelep 18 óra Mónikáért és Antalért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Pór János és neje Anna
       Budakalász 18 óra +Monostori Györgyért (évf)
Hétfő Budakalász 6 óra Tolonics László és családjáért
Kedd Szentistvántelep 6 óra szabad
Szerda Budakalász 6 óra +Réczés András atyáért
Csütörtök Szentistvántelep 6 óra szabad
Elsőpéntek Budakalász 6 óra +Deutsch szülőkért
       Szentistvántelep 6 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 6 óra +Lajos édesapáért
Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Mária és Imre szülőkért
       Budakalász 18 óra +Mirk Istvánné Éváért
 
 
Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható. Képeslap 30Ft és kártyanaptár 20Ft
Csörgő-fakanál baba-mama klub szerdánként a faluházban.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma december 8-án 10-12 lesz.
A héten Marchiai Szent Jakab, Szent András és Xavéri Szent Ferenc ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 

 Ferenc pápa: Isten nem a bűnre, hanem ránk emlékezik, mindannyiunkra!
Kedves testvéreim, ma ezt az egyedülálló győzelmet hirdetjük, amellyel Jézus a századok királyává, a történelem urává vált: a szeretet puszta mindenhatóságával, hiszen a szeretet Istennek a természete, az ő saját élete, amelynek sohasem lesz vége (vö. 1Kor 13,8). Örömmel osztjuk meg annak szépségét, hogy a mi királyunk Jézus: az ő szeretetkirálysága a bűnt kegyelemmé, a halált feltámadássá, a félelmet bizalommá alakítja.
Keveset érne azonban hinnünk, hogy Jézus a mindenség királya és a történelem középpontja, ha nem válik életünk urává: mindez hasztalan, ha nem fogadjuk be őt személyesen és nem fogadjuk el az ő uralkodási módját is. Ebben segítségünkre lehetnek azok az emberek, akiket a ma evangélium elénk állít. Jézuson kívül három alak tűnik fel: a nézelődő nép, a keresztnél álló csoport, és a Jézus mellett felfeszített gonosztevő.
Jézus királyságának elfogadásához harcolnunk kell e kísértés ellen, szemünket pedig a megfeszítettre kell szegeznünk, hogy egyre hűségesebbek legyünk hozzá. Hányszor előfordul mégis, köztünk is, hogy a világ által kínált megelégedést és biztonságot keressük! Hányszor megkísértetünk, hogy leszálljunk a keresztről! Úgy tűnt, a hatalom és a siker vonzereje könnyű és gyors út az evangélium terjesztésére, s gyorsan elfelejtettük, hogyan működik Isten országa! Az irgalmasság mostani szentéve arra hívott minket, hogy újra felfedezzük a középpontot, hogy visszatérjünk a lényegeshez. Az irgalmasságnak ez az időszaka arra hív minket, hogy nézzünk királyunk igazi arcára, arra, amely a húsvét fényében ragyog, és fedezzük fel az egyház fiatal és szép arcát, mely akkor ragyog, ha az egyház befogadó, szabad, hűséges, misszionárius, szegény eszközökben és gazdag szeretetben. Az irgalmasság az evangélium szívébe vezetve arra is buzdít minket, hogy mondjunk le azokról a szokásainkról, amelyek meggátolhatják Isten országának szolgálatát; hogy egyedül Jézus örök és alázatos királyságán tájékozódjunk, és ne a mindenkori ingatag királyságokhoz és jött-ment hatalmakhoz akarjunk alkalmazkodni.
Az evangéliumban egy másik, Jézushoz közelebb lévő személy is megjelenik, a gonosztevő, aki ezzel a kéréssel fordul hozzá: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba lépsz” (Lk 23,42). Ez az ember egyszerűen Jézusra nézett, és hitt az ő országában. Nem zárkózott magába, hanem hibáival, bűneivel, bajaival együtt Jézushoz fordult. Kérte, hogy jusson majd eszébe, és megtapasztalta Isten irgalmasságát: „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43). Isten, mihelyt megadjuk neki a lehetőséget, megemlékezik rólunk. Ő kész arra, hogy teljesen és örökre eltörölje a bűnt, mert az ő emlékezete nem jegyzi meg az elkövetett rosszat, nem tartja mindig számon a kapott sérelmeket, úgy, mint a miénk. Istennek olyan az emlékezete, hogy nem a bűnre, hanem ránk emlékezik, mindannyiunkra, szeretett gyermekeire. És hisz abban, hogy mindig lehetséges újrakezdeni, felkelni.
Mi is kérjük ezt a nyitott és élő emlékezetet! Kérjük a kegyelmet, hogy sose csukjuk be a kiengesztelődés és megbocsátás kapuját, hanem mindig túl tudjunk lépni a rosszon és a különbözőségeken, megnyitva minden lehetséges utat a remény előtt. Ahogyan Isten hisz bennünk, végtelenül érdemeinken felül, úgy nekünk is az a feladatunk, hogy reményt és lehetőséget adjunk másoknak. Mert, még ha a szent kaput bezárjuk is, mindig tárva marad számunkra az irgalmasság igazi kapuja, Krisztus szíve. A feltámadott átszúrt oldalából fakad az irgalom, a vigasztalás és a remény az idők végezetéig.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése