2016. december 10., szombat

Advent 3. vasárnapja


Hirdetések
Hétköznap reggel 6 órakor lesznek roráté szentmisék.
Közeledik az év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását. Budakalászon ezt 304 –en, Szent-istvántelepen 217-en tették meg.
Elkészült a 2017 évre szóló misenapló. Szentmisét a sekrestyében és az irodában lehet kérni élő és elhunyt szeretteinkért. Énekes szent-mise 2100 Ft csendes 1200 Ft.
Etalon kiadó árusít DVD-ket december 18-án vasárnap délelőtt.
Korcsolyapálya: vasárnapi a misék után adományokat gyűjtenek a cserkészek a korcsolyapályára.
Doboz ajándék Idén karácsonykor is szeretnénk megajándékozni egyedülálló idős testvéreinket. A dobozokat a jövő vasárnapi mi-séken gyűjtjük. Kérem, hogy töltsék ki a dobozokhoz tartozó adat-lapot.  Két helyre szeretnénk elvinni a dobozokat: Budakalászi pszichiátriára, és egyedülálló idős testvéreink otthonába.
Keresztelés Szénási Zalán keresztelője ¾ 9-kor lesz Kalászon.
Budakalász
Aki szívesen szerepelne a Budakalászi karácsonyi misztérium játékban, iratkozzon fel a sekrestyében. Első próba december 12-én hétfőn 18.30-kor lesz.
December 18-án 19 órakor adventi koncert lesz a Budakalászi templomban. Fellép a Pomázi Szent Cecília kórus, Liederschatz Kórus és a Lustige Scwaben kórus. Mindenkit szeretettel várnak.
December 22-én csütörtökön 19.30-tól Karácsonyi ajándékkoncertre hívja a kedves híveket Gaál Kinga Magdolna (ének-koboz), Gera Júlia (ének), Kaposi Brúnó (orgona).
Szentistvántelep
Adventi teakészítésre lehet feliratkozni a hátul kitett lapon.
Szentistvántelep Nagypapa-nagymama klub következő alkalma december 13-án kedden 16.30-tól lesz.
 


Szombat Szentistvántelep 6 óra szabad
Szentistvántelep 18 óra +Bártfai Erzsébet (10évf) és elhunyt szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra 70 év kegyelmeiért
       Budakalász 18 óra Szabó Ferencért
Hétfő Budakalász 6 óra Hoffman Katalin lelkiüdvéért
Kedd Szentistvántelep 6 óra Borbála János szülőkért és  Aranka testvérért
Szerda Budakalász 6 óra Beteg gyógyulásáért
Csütörtök Szentistvántelep 6 óra Kati, Judit és Máriáért és családjaikért
péntek Budakalász 6 óra Hálából
Szombat Szentistvántelep 6 óra +Ildikó testvér lelkiüdvéért
Szentistvántelep 18 óra +Szülőkért és testvérért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szülőkért
       Budakalász 18 óra +Klupp és Weiszhar család elhunyt tagjaiért
Gyónási lehetőség a misék előtt és a roráték után van.
December 24-én 22 óra Szentistvántelepen
                            éjfélkor Budakalászon lesz Szentmise
 
 
A héten Chantal szent Johanna Franciska szerzetesnő, Szent Lúcia, Keresztes Szent János ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


 Ferenc pápa: Mondjuk ki ma személyes igenünket Istennek!         Kedves testvéreim, szép ünnepet kívánok!

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának mai főünnepén olvasott olvasmányok az ember és Isten közötti kapcsolat történetének két kulcsmomentumát mutatják be: mondhatni a jó és rossz eredetéhez vezetnek bennünket. 

A Teremtés könyve az első nemet, a kezdetek nemét, az emberi nemet mutatja be, azt, amikor az ember inkább magára, s nem az ő Teremtőjére akart tekinteni, amikor a saját feje után akart menni, amikor úgy döntött, hogy ő elég magának. Ezáltal azonban, kilépve az Istennel való közösségből, éppen önmagát vesztette el, elkezdett félni, rejtőzködni és a mellette állót vádolni (vö. Ter 3,10.12). Ezek a tünetek: a félelem, ez mindig az Istennek mondott nem tünete, azt jelzi, hogy nemet mondok Istennek; mások vádolása és a magunkba szállás hiánya azt jelzi, hogy távolodom Istentől. Ezt műveli a bűn. Az Úr azonban nem hagyja az embert rosszasága hatalmában, hanem azonnal keresésére indul, és végtelenül féltő, aggódó kérdéssel fordul feléje: „Hol vagy?” (Ter 3,9). Mintha azt mondaná: „Állj meg, gondolkodj: hol vagy?” Ez egy olyan apának vagy anyának a kérdése, aki elveszett fiát keresi: „Hol vagy? Mi lett veled?” Isten ezt végtelen türelemmel teszi, míg át nem hidalja a kezdetek óta meglévő szakadékot. Ez tehát az első kulcsmomentum.     ....

Isten felkérésére Mária így válaszol: „Íme, az Úr szolgálóleánya” (Lk 1,38). Nem azt mondja: „Na jó, most az egyszer megteszem Isten akaratát, rendelkezésre állok, aztán majd meglátjuk…” Nem! Ő teljes, egész életre szóló, feltétlen igent mond ki. Ahogyan a kezdetek neme elzárta az ember Istenhez jutásának útját, úgy Mária igenje utat nyitott Istennek közöttünk. Ez a történelem legfontosabb igenje, az az alázatos igen, mely visszájára fordítja a kezdetek gőgös nemét, az a hűséges igen, amely begyógyítja az engedetlenséget, a rendelkezésre álló igen, amely megfordítja a bűn önzését.

Nekünk is van egy igenekből és nemekből álló üdvtörténetünk. Időnként remekül tudunk félig-meddig igent mondani: kiválóan tudunk úgy tenni, mintha nem értenénk jól, amit Isten szeretne, és amit a lelkiismeretünk sugall. Ravaszak is vagyunk, s ahelyett, hogy világos nemet mondanánk Istennek, szabadkozunk: „Bocs, de nem vagyok képes”; „Nem ma, majd holnap”; „Holnap jobb leszek, holnap majd imádkozom, jót teszek, holnap.” Ez a ravaszság pedig eltávolít az igentől, eltávolít Istentől, és a nemhez, a bűn nemjéhez, a középszerűség nemjéhez húz minket. A híres: „igen, de…”, „igen, Uram, de…” Így viszont becsukjuk a kaput a jó előtt, és a rossz kihasználja ezeket az elmulasztott igeneket. Valamennyiünknek van egy egész gyűjteménye ebből a lelkünkben. Gondoljuk csak végig, rengeteg elmulasztott igent találunk. Ellenben minden, Istennek kimondott teljes igen új történetnek ad kezdetet: igent mondani Istennek valóban „eredeti”, nem úgy, mint a bűn, amely öregít minket belül. Gondoltatok-e már erre, hogy tudniillik a bűn öreggé tesz minket belül? Hipp-hopp megöregít! Viszont minden, Istennek kimondott igen üdvtörténetek kezdetét jelenti magunk és mások számára. Ahogyan Mária igenje is.

Most, az adventi időszakban Isten szeretne meglátogatni minket, és várja igenünket. Kérdezzük meg magunktól: konkrétan nekem, ma, milyen igent kell kimondanom Istennek? Kérdezzük csak meg, jót tesz nekünk! Meghalljuk majd az Úr szavát bensőnkben, aki kér tőlünk valamit, kéri, hogy lépjünk előre egyet. „Istenem, hiszek benned, remélek benned, szeretlek téged; teljesedjen bennem a te jó szándékú akaratod!” Ez az igen. Máriához hasonlóan, nagylelkűen és bizalommal mondjuk ki ma mindannyian személyes igenünket Istennek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése