2017. március 19., vasárnap

nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések
Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés március 26-ig tart.
A péntek esti keresztút a mise után lesz a Kálváriára.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Reformáció 500 emlékév alkalmából Tomka Ferenc atya és Szűcs Ferenc ref. lelkész beszélget a faluházban április 1-én 18 órakor.
Temetés
Lénárt Gyuláné Szélpál Mária temetése március 20-án hétfőn 11 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel a temetés után a telepi templomban.
Katona Mihály temetése március 23-án 13 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
 
A héten Szent Benedek, Fülei Szent Miklós, Mongrovejoi Szent Turibiusz, és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját
Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Dorn, Erős, Németh és Reitter családért
       Budakalász 18 óra +Frigyes
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Mandl Lőrincéért gyászmise
Kedd Szentistvántelep 18 óra Egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra +Lórántért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szabad
Budakalász 17.30 gyóntatás  18 óra +édesanyáért
18.30 keresztút a kálvá0riára
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Vargyas szülőkért és testvérést, Rácz és Székely szülőkért és testvérért.
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra dédpapáért és családjáért
       Budakalász 18 óra +Antal Istvánért
 
 
 
 
 


 


Ferenc pápa: Induljunk el a nagyböjti megtérés útján, tanuljunk meg jót tenni

Tartsuk magunkat távol a gonosztól, tanuljunk meg jót tenni, és hagyjuk, hogy az Úr vezessen minket előre – buzdított Ferenc pápa március 14-én, kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában.

Olyan megtérésre van szükségünk, amely nem merül ki a szavakban, hanem konkrét dolgokban mutatkozik meg. A napi olvasmány Izajás könyvéből (Iz 1,10.16–20) arra szólít minket, hogy óvakodjunk a gonosztól, és tanuljunk meg jót cselekedni.

Nap mint nap mindenki tesz valami rosszat. Nem véletlenül olvassuk a Bibliában azt, hogy a legszentebb is hétszer vétkezik egy nap – mutatott rá a pápa. – A nehézség abban rejlik, hogy ne szokjunk hozzá, hogy a rossz dolgokban éljünk, és tartsuk távol magunkat attól, ami megmérgezi a lelket. Ehelyett meg kell tanulnunk jót tenni. Ez azonban nem egyszerű, folytonos tanulást igényel. Isten megtanít erre, csak tanuljuk meg. Akár a gyermekek. A keresztény élet útján járva mindennap tanulással telik. Minden egyes nap meg kell tanulnunk valamit, hogy jobbak legyünk, mint tegnap. Tanulni. Eltávolodni a rossztól, és megtanulni a jót tenni: ez a megtérés szabálya. Megtérni ugyanis nem úgy kell, hogy elmegyünk egy tündérhez, aki a varázspálcájával suhint egyet, és megtértünk – nem! Ez egy folyamat. A rossztól való eltávolodás és a tanulás útja.

Bátorságra és alázatra van szükség az eltávolodáshoz és ahhoz, hogy megtanuljuk a jót tenni, ami konkrét cselekedetekben nyilvánul meg. Az Úr itt három konkrét dolgot mond, de sok van még: „keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet…” – mindenképpen kézzelfogható dolgokról van szó. Meg kell tanulnunk jót cselekedni, de nem szavakkal, hanem konkrét dolgokkal. Tettekkel… Ezért Jézus a mai evangéliumban (Mt 23,1–12) megrója Izrael népének elöljáróit, amiért csak beszélnek, de nem cselekednek, nem ismerik a kézzelfogható dolgokat. Ha pedig nincs konkrét tett, nem történhet megtérés sem.

Az olvasmány az Úrnak ezzel a felhívásával folytatódik: „Aztán jöjjetek, s szálljatok velem perbe” (Iz 1,18). (Az olasz bibliafordításban az aztánra a su szócskát használják – homíliájában ezután ezt elemezte a pápa. A su az olaszban annyit tesz: ’nosza’, ’rajta’, ’föl’, ’gyerünk’ – a szerk.) Szép szó ez a „rajta”, „föl”, amit Jézus a bénáknak, Jairus lányának és a naimi özvegy fiának is mondott. És Isten segít nekünk, hogy „fölkeljünk”.

Ferenc pápa szentbeszédében kifejtette: Isten úgy segít nekünk, hogy velünk együtt halad, hogy elmagyarázza a dolgokat, hogy megfogja a kezünket. Az Úr képes erre a csodára, vagyis hogy megváltoztasson minket, persze nem egyik napról a másikra, hanem útközben.

Az előttünk álló nagyböjti zarándokút tehát ilyen egyszerű: felhívás a megtérésre, tartózkodás a rossztól, a jó cselekedet megtanulása. „Rajta, kelj föl, gyere hozzám, beszéljük meg, és együtt menjünk tovább” – biztat az Úr. „De nekem annyi bűnöm van…” – „Ne aggódj: ha olyanok is volnának bűneid, mint a skarlát, fehérek lesznek, akár a hó…” Egy Atya szól tehát hozzánk, egy Atya, aki szeret minket, nagyon-nagyon szeret. És elkísér a megtérés útján. Annyit kér csupán, hogy legyünk alázatosak. Jézus azt mondja az elöljáróknak: „Aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják” (vö. Mt 23,1–12).

Ferenc pápa homíliája végén még egyszer összefoglalta a nagyböjti út lényegét: eltávolodni a rossztól, megtanulni jót tenni, fölkelni és az Úrral menni. Ha így teszünk, akkor bűneink mind megbocsáttatnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése