2017. április 29., szombat

Húsvét 3. vasárnapja


Hirdetések


A temető kerítésének szerkezete elkészült. A héten a konténertároló és a földmunkák befejezését végzik.

A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.

Jövő vasárnap jópásztor vasárnapján szeretettel várjuk Szivák Tamást, aki hivatásáról fog tanúságot tenni.

Májusban minden este litániát imádkozunk Budakalászon, Szentistvántelepen a Szentmisék előtt.

Csütörtökön baba-mama klub lesz Szentistvántelepen.

Május 20-án plébániai nap lesz Szentistvántelepen.

Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait:

Farkas Majk Mátét aki nagypénteken született és

Stefler Pannát, aki Húsvétkedden született

Keresztelés

Antal Kristófot keresztelése április 3-án 11 órakor lesz szentistvántelepen.

Balatoni Boglárka Valéria keresztelése április 30-án lesz Szentistvántelepen.

Szmerka Zsigmond Ádám keresztelése április 30-án ½ 12-kor lesz a Szentistvántelepi templomban.

Malárik Noémi Gréta és Bábel Regina keresztelése május 7-én ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.

Hajnal Imre temetése május 9-én 12-kor lesz a katolikus temetőben.

 
 
Keresztelés
Antal Kristófot keresztelése április 3-án 11 órakor lesz szentistvántelepen.
Balatoni Boglárka Valéria keresztelése április 30-án lesz Szentistvántelepen.
Szmerka Zsigmond Ádám keresztelése április 30-án ½ 12-kor lesz a Szentistvántelepi templomban.
Malárik Noémi Gréta és Bábel Regina keresztelése május 7-én ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Hajnal Imre temetése május 9-én 12-kor lesz a katolikus temetőben.
 
A héten Szent József a munkás, Szent Atanáz, Szent Fülöp és Jakab, Szent Flórián és boldog Gizella emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.Szombat Szentistvántelep 18.00 +Schütz Tiborért, Mária és Rozália édesanyákért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szülőkért
       Budakalász 18 óra +Kalászi Ferencért és +szülőkért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18  +Károlyi Anikóért
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra +édesanyáért
csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra Gizelláért és Hermina gyógyulásáért
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +Gizelláért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Lorántért
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Antalért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Szászi Mihályért
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa A Lélek tesz szabaddá kompromisszumok és merevség nélkül

Ne felejtsük el, hogy a mi hitünk egészen konkrét, és elutasítja a kompromisszumot és az eszményítést – fogalmazott a szentatya április 24-én reggeli homíliájában, amellyel a Szent Márta-ház kápolnájában újrakezdte a nagyhét eleje óta szünetelő reggeli elmélkedéssorozatát.

 

A szentmisén részt vett a kilenctagú bíborosi tanácsadó testület, a C9, amely hétfőtől szerdáig ülésezik Ferenc pápa jelenlétében a Vatikánban. A pápa homíliájában a Szentlélek adta szabadságról beszélt, és arról, hogy az evangéliumot kompromisszumok és merevség nélkül kell hirdetni.

Nikodémus és Jézus találkozásának evangéliumi története (Jn 3,1–10) kapcsán a szentatya arra a szeretetre és türelemre utalt, amivel a Názáreti lassan bevezeti a titokba a farizeust: felülről, a Lélekből kell újjászületni, egyik mentalitásból egy másik gondolkodásmódba kell átlépni. Az olvasmányban a béna meggyógyítása miatt kérdőre vont Péter és János apostol a Szentlélekkel eltelve kijelentették: „Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” – és továbbra is hirdették Jézus feltámadását.

A pápa arra mutatott rá, hogy a tények konkrétsága áll szemben a hit konkrétságával. Szemben a törvénytudók magatartásával, mely tárgyalásokba akar bocsátkozni, hogy aztán kompromisszumokra jusson vele; Péter és János bátran és őszintén, a Szentlélek őszinteségével szóltak, vagyis bátran, kompromisszumok nélkül hirdették az igazságot.

A kiindulópont a hit konkrét jellege. Sokszor elfelejtjük azt, hogy a hitünk konkrét. Az Ige testté lett, nem pedig eszmévé. Amikor a Hiszekegyet mondjuk, akkor az csupa konkrét dolgot említ: hiszek az Atyaistenben, aki a mennyet és a földet teremtette, hiszek Jézusban, aki meghalt… Ezek mind konkrét dolgok – hangsúlyozta Ferenc pápa. – A Credo nem azt mondja, hogy ezt és azt a dolgot meg kell tennem. A hit konkrét jellege visz az őszinteséghez, a vértanúságig menő tanúságtételhez, ami szemben áll a kompromisszumokkal vagy a hit idealizálásával.

Ezzel szemben a törvénytudók számára az Ige törvénnyé lett, vagyis: ezt idáig kell megtenni, de nem tovább, ezt így lehet, és nem másképp! Valójában ketrecbe zárta őket a racionalista gondolkodás – mutatott rá a szentatya. – Az Egyház pedig, jóllehet sokszor elítélte a racionalizmust, a felvilágosodást, maga is beleesett annak csapdájába, és megfeledkezett a Szentlélek erejéről és szabadságáról, a Lélekből való újjászületésről, mely szabadságot és őszinteséget ad azt hirdetni, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Az Úr adja meg nekünk, hogy tapasztalatot szerezzünk a Lélekről, aki jön és megy, előrevisz, aki hittel felken, a konkrét hittel. Jézus mondta: „A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” Az Úr adja meg nekünk ezt a húsvéti Lelket! Kompromisszumok és merevség nélkül hirdessük az evangéliumot! – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése