2017. április 15., szombat

húsvétvasárnap


Húsvét  
vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Április 16.


Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik Húsvét ünnepét szebbé tette.
Napfelkelte nézés: vasárnap hajnalban 5.00-kor találkozunk a kálvárián közös éneklésre.
Irgalmasság vasárnapján, április 23-án
8 órakor Budakalászon és 10 órakor Szent-istvántelepen betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Aki ezt a szentséget szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Évente egyszer idős korban súlyos ok nélkül is felvehető. Beteghez bármikor szívesen megyek, sürgős esetben azonnal.
A hátsó perselyben templomunk virágdíszítésére gyűjtünk.
Keresztelés
Streleczky Balázs keresztelése május 16-án 17 órakor lesz a Kalászi templomban.
Kovács Fehér Kende keresztelése április 22-én 17 órakor lesz Budakalászon.
Temetés Szélpál Mihály testvérünk temetése április 28-én pénteken 11 órakor lesz a Telepi temetőben. Szentmisét ajánlunk fel lelkiüdvéért a temetés után.
A héten Szent Anzelm és Szent Adalbert ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Húsvétvasárnap: Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lorándért
       Budakalász 18 óra +Bubán Attiláért
Húsvéthétfő Budakalász 8  +Scherer Györgyért, szüleiért és testvéreiért
       Szentistvántelep 10 óra hálából a kapott kegyelmekért
Kedd Szentistvántelep 18 óra Egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra Hálából gyógyulásért
csütörtök Szentistvántelep 18 óra Zelei JánosértRiszkó és Zelei szülőkért és testvérekért
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra +Sitkovics Béláért
Szombat Szentistvántelep 18.00 élő és elhunyt rokonok ismerősökért
vasárnap:            Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Kiefer Béláért
       Budakalász 18 óra +Szabó Ferencért
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház techikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 


 Szégyenkezünk és remélünk – Ferenc pápa megrendítő imája a nagypénteki keresztút végén

Ó, Krisztus, téged a tieid is magadra hagytak, elárultak, olcsón eladtak!
Ó, Krisztus, téged a bűnösök elítéltek, a vezetők halálra adtak!
Ó, Krisztus, téged megtépáztak testedben, tövissel koronáztak, bíborba öltöztettek!
Ó, Krisztus, téged megpofoztak és kegyetlenül átszögeztek!
Ó, Krisztus, téged lándzsával átdöftek, keresztülszúrták szívedet!
Ó, meghalt és eltemetett Krisztus, te vagy az élet és a létezés Istene!
Ó, Krisztus, Üdvözítőnk, idén is szégyentől földre sütött szemmel, mégis reménykedő szívvel jövünk hozzád!
Szégyenkezünk a pusztítások, a rombolások, a hajótörések miatt, amelyek mindennapossá váltak életünkben.
Szégyenkezünk, mert nap mint nap ártatlanok vére folyik: nőké, gyermekeké, bevándorlóké, olyan embereké, akiket bőrszínük, nemzeti vagy társadalmi hovatartozásuk és benned való hitük miatt üldöznek.
Szégyenkezünk, mert Júdáshoz és Péterhez hasonlóan oly sokszor eladtunk, elárultunk és magadra hagytunk téged, hogy meghalj bűneinkért, mi pedig gyáván kibújtunk a felelősség alól.
Szégyenkezünk, mert csöndben lapítunk az igazságtalanságok láttán; mert lusta a kezünk, mikor adni kellene, de markolunk, amikor elvenni és megszerezni kell; mert harsány a hangunk, amikor saját érdekeink védelméről van szó, de félénk, amikor mások érdekeiért kellene szót emelni; mert gyors a lábunk a rosszra vivő úton, de megbénul a jó felé vezető úton.
Szégyenkezünk, valahányszor mi, püspökök, papok, megszentelt személyek megbotránkoztattuk és megsebeztük a te testedet, az Egyházat; és megfeledkeztünk első szeretetünkről, első lelkesedésünkről, teljes rendelkezésre állásunkról, és hagytuk berozsdásodni szívünket és megszenteltségünket.
Urunk, tele vagyunk hát szégyennel, de szívünk vágyakozik arra a bizakodó reményre, hogy te nem érdemeink, hanem egyedül irgalmad bősége szerint bánsz velünk; hogy árulásaink nem csökkentik végtelen szeretetedet; hogy a te anyai és apai szíved a mi keményszívűségünk ellenére sem feledkezik meg rólunk.
Biztos a reményünk abban, hogy nevünk bele van vésve szívedbe, és hogy szemed fényének tartasz minket.

Reméljük, hogy kereszted átalakítja megkeményedett szívünket hússzívvé, amely képes álmodni, megbocsátani és szeretni; és átalakítja keresztednek ezt a sötét éjszakáját feltámadásod tündöklő hajnalává.
Reméljük, hogy hűséged alapja nem a mi hűségünk.
Reméljük, hogy a keresztedhez hű férfiak és nők serege továbbra is hű marad, és úgy él, mint ízt adó kovász, és mint új távlatokat nyitó fény a sebzett emberiség testében.
Reméljük, hogy Egyházad iparkodik kiáltó szó lenni az emberiség pusztájában, hogy előkészítse dicsőséges eljöveteledet, amikor ítélsz majd élők és holtak felett.
Reméljük, hogy látszólagos veresége ellenére a jó győzni fog!
Ó, Úr Jézus, Isten Fia, megváltásunk ártatlan áldozata, szégyenkezve és reménykedve térdre borulunk királyi zászlód előtt, halálod és dicsőséged misztériuma előtt, vesztőhelyed előtt, és kérünk, moss és tisztíts meg minket az átvert szívedből fakadó vérrel és vízzel, s kérünk, bocsásd meg bűneinket!
Kérünk, emlékezz meg az erőszaktól, közömbösségtől és háborútól meggyötört testvéreinkről!
Kérünk, törd össze a láncokat, amelyek önzésünknek, szándékos vakságunknak és világias számításaink hiúságának rabságában tartanak minket!
Ó, Krisztus, kérünk, tanítsd meg nekünk, hogy sose szégyelljük keresztedet, ne használjuk helytelen célok elérésére, hanem tiszteljük és imádjuk, mert általa feltártad előttünk bűneink iszonyatosságát, szereteted nagyságát, ítéleteink igazságtalanságát és irgalmasságod hatalmát.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése