2017. április 8., szombat

virágvasárnap


Hirdetések
Köszönjük a szentföldi keresztények javára felajánlott adományokat.
Budakalászon 109 490 Ft-ot Szentistvántelepen 93 840 Ft-ot továbbítottunk
A pénteken közös keresztút lesz a kálváriára 15 órakor.
Irgalmasság vasárnapján szeretnénk kiszolgáltatni a betegek kenetét. Aki szeretne ebben a szentségben részesülni, végezze el a szentgyónását és iratkozzon fel a sekrestyében.
Délelőtti miséken az Etalon kiadó árusít DVD-ket a templom előtt.
A hátsó perselyben templomunk virágdíszítésére gyűjtünk.
Nagypapa-nagymama klub lesz kedden 16.30-tól a telepi templom hittantermében.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Héten nagypéntek lesz, szigorú böjti nap.
Nagycsütörtöki virrasztásra és nagyszombati szentsírőrzésre lehet feliratkozni a kitett lapon.
Nagycsütörtöki liturgia után gyerekeknek dramatizált éneklés lesz, aki szívesen részt vesz rajta, jelentkezzen a sekrestyében.
Keresztelés Tárnok Lilla Julianna keresztelése vasárnap ½ 12-kor lesz a telepi templomban.
Temetés Hován Kálmánné Katalin testvérünk temetése április 10-én hétfőn 15 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
A héten Szent Szaniszló, Szent I. Márton pápa és Bernadett emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 18 óra +Sándor édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra 24 év kegyelméért
       Budakalász 18 óra +Oláh és Budai családtagokért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Dudás Tibor
Kedd Szentistvántelep 18 óra Imréért és Ferencért
Szerda Budakalász 7 óra élő gyermekekért és hozzátartozókért
Nagycsütörtök   Budakalász 18 óra hívekért
                    Szentistvántelep 19 óra hívekért
Nagypéntek
15 óra keresztút a kalászi templomtól a kálváriára
    Budakalász 18 óra megemlékezés Krisztus keresztáldozatáról
    Szentistvántelep 19 óra
Húsvét vigília    Budakalász 17.30 óra Húsvét vigília
                     Szentistvántelep 19.30 óra Húsvét vigília
Húsvétvasárnap: Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lorándért
       Budakalász 18 óra +Bubán Attiláért
Húsvéthétfő
Budakalász 8  +Scherer Györgyért, szüleiért és testvéreiért
Szentistvántelep 10 óra szabad
 
 
.


Ferenc pápa: A kereszt nem egy csapatjelvény, hanem Isten jele, aki szeretetből bűnné lett

Ne csak hovatartozásunk jeleként hordjuk a keresztet, mint egy jelvényt, hanem úgy tekintsünk rá, mint az Isten jelére, aki bűnné lett, hogy üdvözítsen minket – emelte ki homíliájában a pápa április 4-én reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A napi evangéliumi szakaszban (Jn 8,21–30) Jézus háromszor mondja el a farizeusoknak: „meghaltok bűneitekben”, mert bezárták a szívüket, és nem értették meg az Úr misztériumát. Saját bűneinkben meghalni rossz dolog – hangsúlyozta a pápa.

Jézus emlékezteti a farizeusokat: „Ha majd felemelitek [a kereszten] az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól.” Jézus utal a pusztaságban történtekre, amit az első olvasmányban olvastunk (Szám 21,4–9), amikor is a nép nem bírta tovább a vándorlást, és elfordult az Úrtól, zúgolódni kezdett Mózes és az Úr ellen. Aztán jönnek a mérges kígyók, és halálra marják őket. Akkor az Úr azt mondja Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, és tűzze ki egy fára: akit marás ér, és rátekint, az megmenekül. A kígyó az ördög szimbóluma, a hazugság atyjáé, a bűn atyjáé, aki bűnbe vitte az emberiséget. Jézus pedig emlékeztet: „Amikor felemelnek, mindenki hozzám jön majd.” Ez a kereszt misztériuma – jelentette ki Ferenc pápa. – A rézkígyó meggyógyította az embereket, mert két dolgot jelzett: a kígyó bűnét, csábítását és ravaszságát, és egyben Krisztus keresztjének jelét. Egy prófécia volt.

Jézus tehát bűnné lett, ahogy Szent Pál mondja, magára vette az emberiség minden szennyét, felemeltette magát, hogy a bűntől sebzett emberek mind lássák. És aki nem ismeri fel ebben a fölemelt emberben Isten erejét, aki bűnné lett, hogy meggyógyítson minket, az meg fog halni saját bűnében. Az üdvösség csak a keresztből jön, abból a keresztből, amelyen a megtestesült Isten feláldozta magát értünk. Nem létezik üdvösség az eszmékben, a jóakaratban, a vágyban, hogy jók legyünk… Nem. Az egyetlen üdvösség a megfeszített Krisztusban van, mert csak Ő – amint a rézkígyó – volt képes magára venni a bűn összes mérgét és meggyógyítani minket – hangsúlyozta a szentatya.

De mit jelent számunkra a kereszt? Igen, persze, a kereszt a keresztények jele, a keresztények szimbóluma. Mi pedig keresztet vetünk, de nem mindig jól, olykor csak úgy hevenyészve… Mert nem hiszünk úgy ebben a keresztben. Máskor meg egyeseknek a kereszt egy hovatartozási jelvény: „Igen, én azért hordom a keresztet, hogy lássák, keresztény vagyok.” Ez rendben van, de ne úgy hordjuk, mintha csak egy csapatjelvényről lenne szó, hanem annak emlékére, aki bűnné lett – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Megint mások díszként viselik, drágakövekkel kirakott kereszteket hordanak, hogy mutogassák magukat. Isten azt mondta Mózesnek: aki rátekint a kígyóra, meggyógyul. Jézus azt mondja ellenségeinek: „Ha majd felemelitek [a kereszten] az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok.” Aki nem így tekint a keresztre, hittel, az meghal saját bűneiben, és nem részesül az üdvösségben.

Az Egyház ma a kereszt misztériumának párbeszédét kínálja föl nekünk, az értünk szeretetből bűnné lett Istennel (vö. 2Kor 5,21). Valamennyien elmondhatjuk, hogy értünk tette ezt, szeretetből. Gondoljuk tehát végig, mi hogyan hordjuk a keresztet. Mint egy emléket? Amikor keresztet vetünk, tudatosan tesszük-e? Hogyan viselem én a keresztet? Csak úgy, mint egy vallási csoporthoz való tartozás jelképét? Hogyan hordom én a keresztet? Mint egy díszt? Mint egy ékszert, tele drágakövekkel, aranyból…? Megtanultam a vállamon vinni, ahol fáj? Ma mindannyian tekintsünk a feszületre, nézzünk erre az Istenre, aki bűnné lett, hogy mi ne haljunk meg bűneinkben, és válaszoljunk ezekre a kérdésekre!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése