2017. május 6., szombat

Húsvét 4. vasárnapja


Húsvét 4. vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Május 7.


Hirdetések
Anyák napja van. Isten éltesse az édesanyákat.
Május hónapban minden este Égi Édesanyánkat Máriát köszöntjük
½6-kor Budakalászon, Telepen az esti szentmisék előtt.
Jópásztor vasárnapján –hivatások vasárnapja van. Szeretettel köszöntjük Szivák Tamást, aki hivatásáról fog tanúságot tenni.
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A temető kerítésének szerkezete elkészült. A héten folytatják a konténertároló és a földmunkákat.
A hátsó perselyben a temetőkerítésre kérünk adományokat.
Nagypapa nagymama klub lesz kedden május 9-én ½ 5-től Telepen.
Május 14-én a 10-es mise után misztériumjáték bábelőadás lesz a telepi templomban.
Május 14-án 1/2 5-kor öröm utat járunk a Kálváriáról a Budakalászi templomba.
Május 21-én este 19 órakor a hangművelő szalonzenekar tart női vonalak koncertet a Kalászi templomban.
Elsőáldozás Budakalászon Május 21-én reggel 8-kor Szentistvántelepen május 28-án 10 órakor lesz.
Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait:
Farkas Majk Mátét aki nagypénteken született és
Stefler Pannát, aki Húsvétkedden született
Keresztelés
Malárik Noémi Gréta és Bábel Regina keresztelése május 7-én ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Soltész Csenge Kincső keresztelése május 14-én ¾ 9-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés
Hajnal Imre temetése május 9-én 12-kor lesz a katolikus temetőben.
Németországból kaptuk a hírt, hogy Kohlberger Jánosné Kurtz Anna március 7-én elhunyt. Temetése április 7-én volt Oberweissach-ban.
 Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Lorántért
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Antalért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Szászi Mihályért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18  Hálábó Jézus és Mária szíve tiszteletére
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Imre gyászmise
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra szabad
csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Lórántért
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +szülőkért és testvérért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +Szülőkért és nagyszülőkért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona és Emilia
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Deutsch szülőkért
 
Élő Rózsafüzér zarándoklatot május 13-án, szombaton lesz. Budakalászról Máriaremetére zarándokolunk. Táv 21 km.  Találkozunk:reggel 06.55-kor, Lenfonó HÉV-megállóban. 19 órakor szentmise lesz Máriaremetén. Rövidebb távra is lehet vállalkozni.
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 
Május 20-án plébániai nap lesz Szentistvántelepen.
A héten Szent Néreusz és Achilleusz vértanúk és Pongrác, Szervác és Bonifác napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa Ne legyünk merevek, imádkozzunk a merev emberekért, hogy növekedjenek a szelídségben

Az Egyházban ma is vannak emberek, akik a merevséget felhasználva takargatják bűneiket – fogalmazott Ferenc pápa a Szent Márta-házban tartott reggeli szentmiséjén május 5-én.

Az Apostolok cselekedeteiből (ApCsel 9,1–20) származó első olvasmányt kommentálva a pápa Szent Pál alakjáról szólt, aki hajthatatlan üldözőből az evangélium szelíd és türelmes hirdetőjévé vált.
Saul neve első alkalommal István megkövezésekor jelenik meg. Saul egy merev, idealista fiatalember volt, aki meg volt győződve a törvény merevségéről. Merev volt, de becsületes – tette hozzá a pápa. Jézus azonban elítélte a mereveket, akik nem voltak becsületesek. Ők a kettős életet élő merevek: szépnek és becsületesnek mutatkoznak, de amikor senki sem látja őket, csúnya dolgokat művelnek. Saul azonban becsületes volt, hitt. Amikor ezt mondom, arra a sok fiatalra gondolok, akik ma a merevség kísértésébe esnek az Egyházban – jegyezte meg a pápa. Vannak köztük, akik becsületesek és jók, imádkoznunk kell, hogy az Úr segítse őket növekedni a szelídség útján.
Mások a merevséget használják fel gyarlóságaik, bűneik, személyiségzavaraik leplezésére és a mások fölé kerekedésre. Ferenc pápa megállapította, hogy Saul ebben a merevségben nőtt fel és nem képes tolerálni azt, ami számára eretnekség, ezért elkezdi üldözni a keresztényeket. De legalább a gyermekeket életben hagyta – tette hozzá keserűen a szentatya. Ma már ez sincs így. Saul tehát Damaszkuszba indul, hogy elfogja a keresztényeket és fogolyként Jeruzsálembe vigye őket. Az út során azonban találkozik egy emberrel, aki a szelídség nyelvén szól: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”
A merev fiatalemberből merev, de becsületes felnőtt lett, majd gyermekké vált és hagyta, hogy az Úr vezesse oda, ahová hívta. Az Úr szelídségének ereje. Saulból tehát Pál lesz, aki a végsőkig hirdeti az Urat és szenved érte. Így van ez! Ez a férfi saját tapasztalatából prédikált másoknak, egyik oldalról a másikra került: üldözötté vált, akinek sok problémája volt az Egyházban is, el kellett szenvednie, hogy saját keresztényei is vitatkoztak egymással. Azonban ő, aki korábban a törvény buzgóságával üldözte az Urat, azt mondja a keresztényeknek: „Ugyanúgy, ahogy eltávolodtatok az Úrtól, vétkeztetek testben és lélekben, és minden egyéb módon, épp úgy most legyetek tökéletesek, dicsőítsétek meg Istent tagjaitokban!”
Létezik párbeszéd az önteltség, a merevség és a szelídség között – mondta a pápa. Létezik párbeszéd egy becsületes ember és Jézus között, aki kedvesen szól hozzá. Ezzel aztán elkezdődik ennek az embernek a története, akit fiatalemberként megismertünk István megkövezésekor és aki majd úgy végzi, hogy elárulják. Egyesek számára Szent Pál élete kudarc, ahogy Jézusé is.
Ez a keresztény útja: előrehaladni azon a nyomon, amelyet Jézus hagyott a prédikációi, szenvedése, keresztje és feltámadása által. Kérjük ma Sault különösen a merevek érdekében, akik jelen vannak az egyházban; azokért a merev és becsületes emberekért, akik lelkesek, de tévednek. Kérjük továbbá az álszent merevekért, akik kettős életet élnek, akiknek Jézus azt mondta: Tegyétek meg azt, amit mondanak, de azt ne, amit cselekszenek. Imádkozzunk ma a merev emberekért! – kérte péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése