2017. május 20., szombat

Húsvét 6. vasárnapja


Húsvét 6. vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Május 21.


Hirdetések
Nagy szeretettel köszöntjük az elsőáldozókat Budakalászon:
Berta András                      Berkes Boldizsár Csók Virág Mária
Czink Napsugár                 Gregus Míra Anna             Hornung Villő     
Kozák Kinga                      Kozák Amadea                   Mészáros Botond
Nagy Boglárka                   Lihi Benedek                      Okányi Csenge    
Rajnai Alex                        Soltész Viktória                 Szabó Gréta
Széplaki T. Áron Temesi-Farkas Tünde Winkler Mátyás
Május hónapban minden este égi Édesanyánkat Máriát köszöntjük
½6-kor Budakalászon, Telepen az esti szentmisék előtt.
Május 21-én este 19 órakor a hangművelő szalonzenekar tart női vonalak koncertet a Kalászi templomban.
Június 1-től az esti misék 7 órakor kezdődnek.
Elsőáldozás Szentistvántelepen május 28-án 10 órakor lesz.
Karitász egy tál étel akcióját folytatva adományokat kér a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. A Nagyböjtben felajánlott adományokból 250 adag ételt tudtunk kiosztani.
Június 11-én vasárnap ½ 11-kor szabadtéri szentmise lesz a Faluház udvarában. (aznap nem lesz Telepen mise).
Keresztelés
Balogh Ketrin Sarolta és Szabó Milán Ottó keresztelése május 20-án ½ 1-kor lesz a Kalászi templomban.
Szlivka Domonkos keresztelése május 21-én 11 órakor lesz a Telepi templomban.
Kazaki-Krsják Tamás és Lohoczki-Krsják Dávid keresztelése május 21-én ½ 12-kor lesz a Kalászi Templomban.
Monspart Dániel keresztelése május 27-én ½ 5-kor lesz a Kalászi templomban.
Dienes Róza keresztelése május 28-án ½ 4-kor lesz aKalászi templomban ezt a Keresztelést Lukovits Milán atya tartja.
Házasság Május 20-án 16 órakor fogad örök hűséget Ludányi Zsófia és Sebestyén János a Kalászi templomban. Az esküvőt Lengyel Donát OFM celebrálja.
Május 26-án 17 órakor mondják ki az igent egymás életére Ágoston Dániel és Narancsik Andrea


Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 +János és Mária szülőkért, gyermekeikért Lászlóért és Ferencért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +szülők és testvérért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Schmidt Sebestyénért és nejéért Fridáért
Hétfő Budakalász 17.30 litánia 18 +Reich Lajos 1évf
Kedd Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 litánia 18 óra +szülők és nagynéni
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 litánia 18 óra +Villányi László 2. évf.
Péntek Budakalász 17.30 litánia, 18 óra +szülők és nagyszülőkért
Szombat Szentistvántelep 17.30 litánia 18.00 szabad
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +idős Tősér József és neje Margitért
       Budakalász 17.30 litánia 18 óra +Schmidt Máriáért
 
Szent Imre Tábor Plébániai hittanos napközis tábort szervezünk július 18-22-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig. Szórólapot az újságos asztalnál találunk.
Június 3-án  a Csiksomlyói misével egyidőben mise lesz Pilisszántón. A misét bemutatja Fazakas Gusztáv tiszaszigeti atya. Gyalogos zarándoklatot szervezünk aznap ¾ 6-os gyülekezéssel a Kálváriától Pilisszántóra.
A héten Szent Rita, Szűz Mária a keresztények segítsége, Tiszteletre méltó Szent Béda, Néri Szent Fülöp és Cantebury Szent Ágoston püspök ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa Jézus szeretete nem ismer határokat

A keresztények küldetése az, hogy örömet adjanak az embereknek – hangsúlyozta homíliájában a pápa a Szent Márta-ház kápolnájában május 18-án, csütörtökön reggel bemutatott szentmisén.

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket” (Jn 15,9–11). Ferenc pápa Jézusnak abból a megállapításából indult ki homíliájában, hogy az ő szeretete végtelen. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy maradjunk meg szeretetében, mert az az Atya szeretete, és arra szólít, hogy tartsuk meg parancsolatait. Természetesen a tízparancsolat az alap, de követni kell mindazt, amit Jézus tanított nekünk, ezek a mindennapi élet parancsolatai, amelyek a keresztény ember életmódját jelentik. Hosszú a parancsolatok listája, amit Jézus elénk tár, de a lényege csupán egyvalami: az Atya szeretete Jézus iránt és irántunk.

Sokféle szeretet létezik – állapította meg a pápa –, ilyen a pénz szeretete, a hiúság, a páváskodás szeretete, a büszkeség, a hatalom szeretete, amikor sok igazságtalanságot is elkövetünk, hogy még nagyobb hatalmunk legyen… Ezek azonban másfajta szeretetet jelentenek, nem Jézus és az Atya szeretetét. Ő azt kéri tőlünk, hogy maradjunk meg szeretetében, ami az Atya szeretete. Gondoljunk azokra a másféle szeretettípusokra, amelyek eltávolítanak minket Jézus szeretetétől. Ott van aztán a szeretet mértéke is: aki félig szeret, az nem szeret. Más dolog kedvelni, és más szeretni – figyelmeztetett a szentatya. Szeretni több, mint kedvelni. Mi tehát a szeretet mértéke? A szeretet mértéke az, ha határtalanul szeretünk. Ha betartjuk a parancsolatokat, amiket Jézus szabott nekünk, akkor megmaradunk Jézus szeretetében, ami egyenlő az Atya szeretetével. Határtalanul. Enélkül a szeretet langyos vagy érdekvezérelt.

„Uram, de miért emlékeztetsz minket ezekre a dolgokra?” – kérdezhetjük. „Azért, hogy az én örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök teljes legyen.” Ha az Atya szeretete jön Jézushoz, Jézus a szeretet útját tanítja nekünk, mely a nyitott szív, a határtalan szeretet és a többi, másféle szeretet mellőzése. Az Úr iránti nagy szeretet az, ha megmaradunk ebben a szeretetben, és örömet érzünk. A szeretet és az öröm ajándék, melyet kérnünk kell az Úrtól – buzdított Ferenc pápa.

Ezzel kapcsolatban egy rövid történetet mondott el: egy papot kineveztek püspökké. Elment idős édesapjához, hogy elújságolja a hírt. Az idős férfi már nyugdíjas volt, egyszerű, alázatos ember, aki egész életében munkásként dolgozott, nem járt egyetemre, de egy egész élet bölcsességét gyűjtötte össze. Csupán két dolgot tanácsolt a fiának: „Engedelmeskedj, és adj örömet az embereknek.” Ez az ember megértette, hogy engedelmeskedni kell az Atya szeretetének, nem törődve más szeretettel, engedelmeskedni kell ennek az ajándéknak, aztán pedig örömet kell adni az embereknek – magyarázta a szentatya. Majd így folytatta tanítását: Mi, keresztények, világi hívők, papok, szerzetesek, püspökök örömet kell hogy adjunk az embereknek. Hogy miért? A szeretet útja miatt, minden érdek nélkül, csak a szeretet útja miatt. A mi keresztény küldetésünk az, hogy örömet adjunk az embereknek.

Homíliája végén Ferenc pápa így fohászkodott: „Ahogyan a mai liturgiában imádkoztuk, az Úr őrizze meg ezt az ajándékot, hogy megmaradjunk Jézus szeretetében, és örömet adhassunk az embereknek!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése