2017. június 17., szombat

Úrnapja


Úrnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Június 18.


Hirdetések
Ma van Úrnapja. Egyházmegye körlevelet küldött az Eucharisztikus kongresszussal meghirdetésére. Köszönjük az ünnep megrendezésében kapott segítséget.
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Köszönjük a temető kerítésére felajánlott adományokat a pesrselybe Budakalászon 27 400Ft Szentistvántelepen 34 265Ft gyűlt össze. Köszönjük a Budakalászi rózsafűzértársulat 200 000Ft-os felajánlását.
Karitász egytálétel akcióját folytatva adományokat kérünk a hátsó perselybe gyermekek és rászorulók nyári étkeztetésére. Igényfelmérés alapján nyáron 40 családnak szeretnénk segíteni 800 adag étellel. Eddig 500 adagnyi ára jött össze.
Felolvasásra várunk jelentkezőket a Kalászi templomban. A hátul kitett lapon lehet jelentkezni.
Keresztelés Múlt héten vasárnap kereszteltük Hegyi Zsombort a telepi templomban.
Június 25-én ½ 12-kor keresztelem Éderer Hannát, Rudas Ábelt és Rudas Abigélt a Kalászi templomban.
Házasság Marton Mirjám és Lür Zoltán június 24-én köt házasságot a Kalászi templomban. Az esküvőt Zalán atya tartja.
Szomorú szívvel jelezzük, hogy dr. Kiss György érseki tanácsos, nyugalmazott plébános életének 88 papságának 63. évében június 15-én elhunyt. Temetése június 22-én csütörtökön 15 órakor lesz Szent Péter és Pál templomba földi maradványait a Kálvárián  helyezik örök nyugalomra.
Temetés Jámbori Gyuláné Mária testvérünk temetése június 22-én 10 órakor lesz Szentistvántelepen. Elhunyt testvérünkért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Szabó Ottó testvérünk temetése 23-án lesz a Katolikus temetőben.


Szombat Szentistvántelep 19.00 +Füredi Sándorért évf.
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szélpál Mihályért
       Budakalász 19 óra +Mirk Ágnesért
Hétfő Budakalász 19 óra élő gyermekekért és hozzátartozókért
Kedd Szentistvántelep 19 óra egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra élő gyermekekért
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Péntek Budakalász 19 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 19.00 +Lajos atyáért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vilmos és Anna
       Budakalász 19 óra Szülők, testvérek és rokonok
 
Gólyahír Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait: Szokolay Dórát, aki május 16-án született és  Szolnoki Ágostont, Göbl Anna második kisfiát, aki június 3-án született.
Szent Imre néven hittanos napközis tábort szervezünk július 24-28-ig. Várjuk a 1-6 osztályos diákokat, reggel 8-tól délután 4-óráig. Költsége 900Ft/nap étkezéssel. Jelentkezési határidő június 19-ig.
A héten Szent Romuald apát, Gonzága Szent Alajos, Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János, Morus Szent Tamás és Keresztelő Szent János ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
A Budakalász északi oldalára tervezett elkerülő út ügyében lakossági szervezésű családos "piknik-fórum" lesz június 22-én csütörtökön 18 órától, találkozó a Zrínyi u. - Martinovics u. sarkon.


Ferenc pápa A jó pap nem hiszi azt, hogy körülötte forog a világ

A jó pásztor tudja, mikor kell elbúcsúznia, mert tudja, hogy nem ő áll a középpontban; szabad ember, aki kompromisszumok nélkül szolgál, és nem sajátítja ki a rábízott nyájat – hangzott el a pápa homíliájában a Szent Márta-ház kápolnájában május 30-án reggel bemutatott szentmisén.

Az Apostolok cselekedeteiből való mai szentlecke (ApCsel 20,17–27) Szent Pál búcsújáról szól. Elköszön híveitől. Egy „püspök búcsúja”, mondhatnánk. Pál búcsút vesz az efezusi egyháztól, amelyet ő alapított. Most el kell mennie. Minden papnak búcsút kell vennie egyszer. Eljön a pillanat, amikor az Úr azt mondja: „menj máshová”, „menj ide”, „menj oda”, „gyere hozzám”. Azt a pásztort, aki nem tanul meg elbúcsúzni, nem jó kötelék fűzi a nyájhoz, olyan kapocs, amelyet nem tisztított meg Jézus keresztje – fogalmazott a szentatya. Pál tehát egybehívja az efezusi egyház presbitereit, és ebben a presbiteri tanácsban köszön el.

Ferenc pápa kiemelte az apostol viselkedésének három jellemzőjét. Először is: soha nem hátrál meg. Nem dicsekszik – azt mondja, hogy ő a legnagyobb bűnös; ezzel tisztában van, és ki is mondja –, hanem egyszerűen csak elmondja a történteket. Nagy megnyugvás a pásztornak a búcsú pillanatában, hogy szolgálatára visszatekintve látja: soha nem kötött kompromisszumot. Tudja, hogy nem kompromisszumokkal vezette egyházközségét, nem hátrált meg. Ehhez bátorság kell – állapította meg a szentatya.

A másik jellemvonás, amit a pápa kiemelt Szent Pál viselkedésében: a Szentléleknek való engedelmesség. Pál azt mondja, hogy Jeruzsálembe megy a Szentlélek indítására anélkül, hogy tudná, mi vár rá. Engedelmeskedik a Léleknek. A lelkipásztor tudja, hogy úton van. Amíg egyházközségét vezette, viselkedését a kompromisszumok elkerülése jellemezte; most pedig a Szentlélek azt kéri tőle, hogy induljon útnak anélkül, hogy tudná, mi vár rá. És ő megy tovább, mert nincs saját tulajdona, nem sajátította ki illetéktelenül a nyájat. Szolgált. „Most tehát Isten azt akarja, hogy tovább menjek? Elindulok, anélkül hogy tudnám, mi vár rám. Csak annyit tudok – a Lélek ennyit hozott tudomásomra –, hogy városról városra bilincs és megpróbáltatás vár rám.” Ennyit tudott Pál – magyarázta a szentatya; majd így folytatta elmélkedését: „Nem megyek nyugdíjba. Elmegyek máshová, hogy ott más egyházközségeket szolgáljak. Mindig nyitva a szívem Isten hangja előtt. Itt hagyom ezt, aztán majd meglátom, mit kér tőlem az Úr. A kompromisszumok nélkül szolgáló pásztor most úton lévő pásztor.”

Harmadik pontként a pápa kifejtette, miért nem sajátította ki Pál a nyájat: „Nem becsülöm sokra életemet.” Tudja, hogy nem körülötte forog a világ, nem ő áll a történelem középpontjában. Nem ő a középpont. Ő szolga. Szent Pál kompromisszumok nélküli szabadsággal búcsúzik, és útnak indul. Így vesz búcsút egy pásztor – hangsúlyozta a szentatya.

Fohásszal zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa, hozzáfűzve: e szép példát látva imádkozzunk pásztorainkért, a plébánosokért, a püspökökért, a pápáért, hogy életük kompromisszumok nélküli legyen – mindig úton. Ne érezzék magukat a történelem középpontjában, és tanulják meg, hogyan kell búcsúzni. Imádkozzunk pásztorainkért!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése