2017. július 1., szombat

13. évközi vasárnap


Hirdetések
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Köszönjük a Karitász javára felajánlott adományokat. A felajánlott adományokból 800 adag ételt tudunk kiosztani.
Mai nap Péter fillérek gyűjtés van. A Szentmisén felajánlott adományokat a Vatikán javára továbbítjuk.
Felolvasásra várunk jelentkezőket a Kalászi templomban. A hátul kitett lapon lehet jelentkezni.
Keresztelés Július 2-án 11-kor keresztelem Jordanov Mátét a Szentistvántelepi templomban.
Házasság Koroknai Anna és dr. Domonkos Andor esküvője július1-én ½ 4-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés Csiki Zoltánné Etel testvérünk temetésejúlius 6-án 11 órakor lesz a Katolikus temetőben.        Gyászmisét a temetés után mutatunk be elhunyt testvérünk lelkiüdvéért.
Stofira Gyuláné Margit testvérünk temetése július 7-én pénteken 11 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Bakonyi Istvánné Ilona testvérünk temetése a múlt pénteken volt.
 
Bíboros atya augusztus 1-el új plébánost nevezett ki Budakalászra és Szentistvántelepre Kelemen László személyében. Kálmán Józsefet a Külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánia ellátásával bízta meg. Kérem a hívek imáját, hogy a helyezést és az új helyen a szolgálatomat Isten akarata szerint tudjam ellátni.
 
Napközis Cserkész-ovit szervezünk július 24-28 között a Szentistvántelepi hittantermek és templomkertben 3-7 év közötti gyerekeknek. Ételről, játékról, elfoglaltságról, vezetőkről gondoskodunk. A költség 13.000Ft gyermekenként. Jelentkezni Csondor Péternél vagy a bozotkopo@gmail.com-on
A mai nap Sarlós Boldogasszony ünnepe, a héten Szent Tamás apostol, Portugáliai Szent Erzsébet, Zaccaria Szent Antal és Goretti Szent Mária szűz  ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 19.00 +Pálért és szülőkért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Magdolnáért
       Budakalász 19 óra +Mirk István halálának 10. évf.
Hétfő Budakalász 19 óra +Csillag Rezsőné Ilona gyászmise
Kedd Szentistvántelep 19 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +Édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Péntek Budakalász 19 óra Hálából
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +nagyszülőkért és dédszülőkért
       Budakalász 19 óra +Oláh Tiborért és Annabelláért
 
Budakalászi Szent Ferenc Karitász Csoport július három vasárnapján tanszergyűjtést szervez az ősszel iskolát kezdő, valamint az általános iskolába járó, rászoruló alsós diákok részére. Ezúton kérjük a kedves Híveket a jótékony adakozásra!
Új, és még jó állapotú iskolatáskát, tolltartót, illetve egyéb alsós tanszereket (színes ceruzák és filctollak, zsírkréták, füzetek stb.) gyűjtünk, vagy ezek vásárlására fordítandó pénzadományokat kérünk.
Kérjük a tárgyi adományokat a templomokban kitett "TANSZERGYŰJTÉS" feliratú dobozokba, a pénz adományokat pedig a "KARITÁSZ" feliratú perselyekbe szíveskedjenek elhelyezni! A beérkezett tanszereket augusztus első hétvégéjén vehetik majd át az érintettek szüleikkel. Adományaikat előre is hálásan köszönjük!


Ferenc pápa Váljunk kicsinnyé, hogy meghalljuk az Úr hangját

Az Úr kiválasztott bennünket, és velünk jár az élet útján. Fiát adta, Fia életét adta értünk, mert szeret minket – fogalmazott homíliájában a pápa a Szent Márta-házban Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 23-án bemutatott reggeli szentmisén.

Homíliája elején a Szentatya utalt a napi első olvasmányra (MTörv 7,6–11), Mózes szavaira: Isten kiválasztott bennünket, hogy különleges népe legyünk a Föld népei között. Istent azért dicsőítjük, mert Jézus szívében nekünk adta a kegyelmet, hogy örömmel ünnepeljük üdvösségünk nagy misztériumait, irántunk érzett szeretetét, vagyis hitünket – mondta Ferenc pápa. A pápa két szót emelt ki az olvasmányokból: „kiválasztani” és „kicsiség”.

Nem mi választottuk őt, hanem Isten tette magát foglyunkká. Életünkhöz kötötte magát, amitől nem tud elválni. Kemény döntés! Hűséges marad döntéséhez. Szeretetből választott ki bennünket, ez a mi identitásunk. Mondhatnánk: „Én választottam ezt a vallást”, „én választottam…”. Nem, nem te választottad! Ő választott téged, hívott, és magához kötött. Ez a mi hitünk. Ha nem hisszük ezt, nem értjük meg, mi Krisztus üzenete, mi az evangélium – nyomatékosította a pápa.

A „kicsiség” szó kapcsán emlékeztetett, hogy Mózes pontosan megfogalmazza: az Úr kiválasztotta Izrael népét, mert a legkisebb minden nép között. Beleszeretett a kicsiségünkbe, ezért választott ki bennünket. Ő a kicsinyeket választja, nem a nagyokat. Nekik nyilatkoztatja ki magát. Elrejtette ezeket a dolgokat a bölcsek, a törvénytudók elől, és a kicsinyeknek fedte fel. Ha meg akarunk érteni valamit Jézus misztériumából, kicsivé kell válnunk. Fel kell ismerni, hogy semmik vagyunk. Isten nemcsak kiválasztja a kicsinyeket és kinyilatkoztatja magát nekik, hanem hívja is őket: „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,25–30) Titeket, akik a legkisebbek vagytok a szenvedés és a fáradtság miatt… A nagyokat talán nem hívja? – tette fel a kérdést a Szentatya, aki ezt a választ adta: az Úr szíve nyitva áll, de hangját a nagyok nem képesek meghallani, mert el vannak telve önmagukkal. Ahhoz, hogy meghalljuk az Úr hangját, kicsinyekké kell lennünk!

Így érkezünk el Jézus Szíve misztériumához, ami nem pusztán egy képecske a jámbor, ájtatos hívők számára, mint egyesek mondják – folytatta gondolatmenetét a pápa. – Krisztus átszúrt szíve a kinyilatkoztatás szíve, hitünk szíve, mert ő kicsinnyé lett, ezt az utat választotta: azt, hogy megalázza önmagát és megsemmisüljön, egészen a kereszthalálig. Ez a kicsiség melletti döntés, hogy Isten dicsősége megtestesülhessen. A katona lándzsájától átszúrt Krisztus testéből vér és víz folyt. Ez Krisztus misztériuma. Ma egy szívet ünneplünk, amely szeret, kiválaszt és hűséges, amely hozzánk köti magát, kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, hívja őket, és ő maga is kicsivé válik.

Higgyünk Istenben, Jézusban! Jézus Isten? Igen. Ez a misztérium. Ez a megtestesülés, ez Isten dicsősége. Hűség a választásban, az elköteleződésben, a kicsiségben: kicsivé válni, megsemmisülni. Jézus Krisztus misztériumából kell kiindulnunk, aki hűségével üdvözített minket – fogalmazott Ferenc pápa. Péntek reggeli homíliája végén azért imádkozott, hogy az Úr adja meg a kegyelmet, hogy Jézus Krisztus szívében ünnepelhessük az üdvösség és a megváltás nagy műveit.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése