2017. július 8., szombat

14. évközi vasárnap


14. évközi vasárnap
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Július 9.


Hirdetések
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Köszönjük a Péter fillérek gyűjtésre felajánlott adományokat Budakalászon 66 755 Ft-ot, Szentistvántelepen 68 840Ft-ot továbbítottunk a Vatikán javára.
Jövő héten, ministránstábor miatt a hétköznapi misék elmaradnak.
Felolvasásra várunk jelentkezőket a Kalászi templomban. A hátul kitett lapon lehet jelentkezni.
 
Bíboros atya augusztus 1-el új plébánost nevezett ki Budakalászra és Szentistvántelepre Kelemen László személyében. Kálmán Józsefet a Külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánia ellátásával bízta meg. Kérem a hívek imáját, hogy a helyezést és az új helyen a szolgálatomat Isten akarata szerint tudjam ellátni.
 
Napközis Cserkész-ovit szervezünk július 24-28 között a Szentistvántelepi hittantermek és templomkertben 3-7 év közötti gyerekeknek. Ételről, játékról, elfoglaltságról, vezetőkről gondoskodunk. A költség 13.000Ft gyermekenként. Jelentkezni Csondor Péternél vagy a bozotkopo@gmail.com-on
 
A héten Szent Benedek, Szent Henrik, Szent Kamill és Szent Bonaventura ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 19.00 +Pálért és szülőkért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Magdolnáért
       Budakalász 19 óra +Mirk István halálának 10. évf.
Hétfő Budakalász 19 óra elmarad
Kedd Szentistvántelep 19 óra elmarad
Szerda Budakalász 7 óra elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra elmarad
Péntek Budakalász 19 óra elmarad
Szombat Szentistvántelep 19.00 élő Lazanyi Krisztáért és Faigel Gyuláért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 +nagyszülőkért és dédszülőkért
       Budakalász 19 óra +Oláh Tiborért és Annabelláért
 
Budakalászi Szent Ferenc Karitász Csoport július három vasárnapján tanszergyűjtést szervez az általános iskolába járó, rászoruló diákok részére.
Kérjük a tárgyi adományokat a templomokban kitett "TANSZERGYŰJTÉS" feliratú dobozokba, a pénz adományokat pedig a "KARITÁSZ" feliratú perselyekbe szíveskedjenek elhelyezni! A beérkezett tanszereket augusztus első hétvégéjén vehetik majd át az érintettek szüleikkel. Adományaikat előre is hálásan köszönjük!


Nincs vége Varga László atya beszéde püspökké való kinevezésekor. Elhangzott 2017. április 16-án az esti szentmisében.

Mivel ez az utolsó vasárnap, amikor együtt vagyunk ebben a templomban (mert a jövő héten elkezdjük felújítani a Szent Imre-templomot, utána már csak az evangélikus templomban vagy a Székesegyházban találkozunk), ezért úgy döntöttem, hogy ma elköszönök a közösségtől. Nem búcsúzok, csak elköszönök.

Az evangéliumban ez az ige ütötte meg a fülemet: „Mi pedig azt reméltük, hogy…”. Mindenki folytathatja. Azt reméltük, hogy „Laci atya innét megy nyugdíjba”. Azt reméltük, hogy „Laci atya itt fog megöregedni”. Sőt, Laci atya is ezt remélte. Én is abban bíztam, hogy ez egy nyugdíjas hely, innét fogok nyugdíjba menni. De a történelem és az életem Ura másképpen döntött.

Az igazi remény nem az, hogy mindig úgy maradnak a dolgok, ahogyan nekünk az jó, vagy azt hisszük, hogy az a legjobb.  Az igazi remény a mennyek országa. Ha nem tudtalak oda csábítani benneteket, akkor nem végeztem jól a munkámat. Ha nem tudtam felébreszteni a szívetekben az Isten országa utáni vágyat, akkor nem végeztem el a küldetésemet. De talán sikerült a szívetekbe belopni az igét: „Ugye lángolt a szívünk…” – állítólag én vagyok a „gyújtogató plébános” – és talán sokaknak a szívében sikerült lángot gyújtani. De nem én voltam, aki fellobbantotta a tüzet, hanem a Szentlélek.

A Szentlélek marad, meg a Ferenc atya is marad.  Ezt azért hangsúlyozom, mert néhány dolgot mondanék így elköszönőben.

Először is. Új plébánosotok lesz. Még akkor is ő lesz a plébános, ha eddig ő a káplán volt. Nagyon kérek mindenkit, hogy ne szomorítsátok őt azzal, hogy azt mondjátok: „Laci atya nem így csinálta”. Ha szerettek és őt is szeretitek, akkor ilyet soha ne mondjatok, mert ő nem a Laci atya. Amikor Somogysámsonba, első plébánosi helyemre kerültem, egészen más plébánosi működést kezdtem el, mint amilyet az elődeim csináltak. Még öt év múlva is azt hallgattam, hogy a „Ferenc atya nem így csinálta”. (Salgó Ferenc atyát sokan ismerik, mert a Jézus szíve templomban volt káplán.) Olyankor mindig bemutatkoztam: Laci atya vagyok. Egészen más. Ezt el kell fogadni.

Nagyon kérlek benneteket, engedjétek meg, hogy szabadon végezhesse a szolgálatát. Neki nem kötelessége azt csinálni, amit én csináltam. Ha folytatja azt, amit jónak lát, akkor örülök neki, de ha másképpen akarja folytatni a szolgálatot, akkor azon is Isten áldása lesz. Legyetek nyitottak Isten ajándékaira, amit rajta keresztül akar adni nektek. Segítsétek őt! Ahogyan engem szerettetek, legalább annyira, sőt jobban szeressétek őt, és legalább annyira vagy még jobban bízzatok benne, mint ahogyan bennem bíztatok. Ha ezt megteszitek, akkor – szerintem – nagyon szép évek következnek.

Az elmúlt közel huszonnégy év alatt eddig jutottunk, mi így együtt. Mármint én veletek, ti meg velem. De nincs vége. Én tudom, hogy mennyi mindent kellene még kihozni ebből a közösségből. Még nagyon sok minden megújulásra vár, még sok mindent nem végeztünk el. A Szentlélek rajta keresztül fogja folytatni veletek, csak segítsétek őt ebben a szolgálatban.

Szeretnék köszönetet mondani minden ajándékért, amit tőletek kaptam. Nem tudom felsorolni. Minden plébánián vezetni kell a História Domust (a Ház történetét). Nekem annyit kellett volna írnom, hogy nem győztem volna. Amikor elindult a Szent Imre Híradó, úgy döntöttem, hogy a példányait bekötjük (ha jól emlékszem, már három kötetnyi anyag van). Abban megírtuk, leírtuk, dokumentáltuk fényképekkel is, hogy mennyi mindent végzett el a Szentlélek bennetek és közöttünk. Azt mind-mind köszönöm.

Hálásan köszönöm a szereteteteket – megtartott. Köszönöm a bizalmatokat – lendített és éltetett. Köszönöm az elvárásaitokat, mert magasra tettétek a lécet. Én is, így közösen emelgettük. Ez nekem növekedést ajándékozott, mert mindig fel kellett nőnöm a kihíváshoz és a feladathoz.

Rengeteg bűnt követtem el a huszonnégy év alatt ellenetek. Ezért szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni.  Személy szerint – remélem – megtettem akkor, amikor elkövettem, de lehet, hogy sokaknak adósa maradtam ebben. Ha bárkit megsebeztem vagy bárkivel szemben bűnt követtem el, bocsássatok meg nekem.

Két dolgot emelnék még ki, amiért imádkozni is fogok, s nagyon kérlek, hogy szívleljétek meg.

Ne oszoljatok pártokra! .... Folytassátok a szentségimádást.

Köszönök mindent! Aztán viszont láttok engem, s én is titeket.   Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése