2017. augusztus 5., szombat

18 évközi vasármap


 

 

18. évközi vasárnap
HÍRLEVÉL
SZENT  KERESZT  FELMAGASZTALÁSA  és    SZENTISTVÁNTELEPI  PLÉBÁNIA
Hivatali  idő  Budakalászon:  H.  K.:  9-11,  P.:  15-17  
Tel.:  26/340-327  (rögzítős),  06/20-8280639;  E-mail:  budakalasziplebania@gmail.com
A  Hírlevél  a  plébánia  Web  oldalán  megtalálható
Augusztus 6


Hirdetések
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Szeretném tolmácsolni Józsi atya köszönetét: Köszönöm mindenkinek az imádságát és részvételét, aki eljött a búcsúmisére. Nagyon szép ünnepe volt az Egyházközségnek. Nem féltem a Kalásziakat, ha van bennetek ekkora összetartás, akkor az evangélium örömhíre tovább fog növekedni lelketekben.
Szent István alapítvány ösztöndíj papírjait az újságos asztalon megtaláljuk.
 
Esküvő Augusztus 12-én fogad örök hűséget Nyakas Ferenc és Oravecz Kamilla.
Temetés Dávid Jánosné Margit testvérünk temetése pénteken lesz a Katolikus temetőben.
 


 
  
Szombat Szentistvántelep 19.00 Anitáért és Gáborért, hogy erősödjenek a hitben
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 élő és Családért
       Budakalász 19 óra Mária és Zsolt 35. évf.
Hétfő  Budakalász elmarad
Kedd  Szentistvántelep  elmarad
Szerda  Budakalász  elmarad
Csütörtök  Szentistvántelep  elmarad
Péntek     
    Budakalász  19  óra hálából 45 házassági évfordulón
Szombat Szentistvántelep  19.00 +Hermina és László szülőkért, nagyszülőkért és László fiúkért
Vasárnap:
       Budakalász  8 főpásztor szándékára
       Szentistvántelep  10+Ilona
       Budakalász  19  óra  +Gáti Lajos és feleségéért, Ilonkáért, és fiukért Béláért
  
 
 
A héten Domonkos, Edith Stein, Szent Lőrinc diakónus és Szent Klára ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
 

 Kelemen László

 

1987-ben születtem Zuglóban. Két bátyám van. Nagy öröm, és erősítés számomra, hogy az idősebbik bátyám pap. A Mátyás templomban kereszteltek meg, majd 1995-ben plébániánkon, a zuglói Páduai Szent Antal templomban (népiesen a Bosnyák téren) voltam elsőáldozó. Általános iskolámat a Patrona Hungariae Elemi Iskolában végeztem. 2000-ben kezdtem el tanulmányaimat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban. 2002-ben ismertem meg a szalézi rendet, ami akkor nagyon megfogott, s onnantól fogva hozzájuk jártam. Így 2005-ben náluk bérmálkoztam.

Életem egyik legemlékezetesebb eseménye volt, mikor 2001 tavaszán, egyik péntek délután úgy döntöttem, hogy elmegyek a templomba, és részt veszek egy keresztúton. Elmentem, és nagyon-nagy béke, öröm töltött el. Akkor éreztem azt, hogy jobban kéne foglalkozni a vallással. Szeretetet kaptam, Jézus valamit tett értem, és erre kéne valamit válaszolnom.  Így lettem ministráns. A ministrálás elkezdésével egy hatalmas kincsre csodálkoztam rá, a közös szolgálat örömére. Rájöttem arra, hogy igazán közösségben lenni jó kereszténynek, s ez ösztönzött arra, hogy rendszeresen járjak hétköznapi szentmisékre is. Nehezen, de végül megtaláltam az Isten irántam való szeretetére a válaszomat: érettségi után jelentkeztem egyházmegyénkbe papnak.

A felkészülési éveket az esztergomi szemináriumban töltöttem. A diakónusi gyakorlat után, melyet a Felsővízivárosi Szt. Anna plébánián töltöttem, Bíboros atya 2012. június 16-án szentelt pappá.

Az elmúlt öt évben káplánként a Szentendrei Keresztelő Szt. János Plébánián illetve a Városmajori Jézus Szíve Plébánián szolgáltam.

Jelmondatom a 122. zsoltárból választottam: „Örvendeztem, mikor azt mondták nekem: fölmegyünk az Úr házába”. Örülök, hogy Isten papjának hívott, és annak is, hogy ide Budakalászra kerültem szolgálni. Bízom benne, hogy ez az öröm mindig megmarad bennem, és ebből tudok másoknak is adni.

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése