2017. augusztus 26., szombat

Évközi 21. vasárnap


 
Hirdetések
 
Szeptember 1-től (péntek) az esti misék 6-kor kezdődnek.
A héten elsőpéntek lesz, idős beteg testvéreinket a szokott időben fogom felkeresni.
Jövő vasárnap elsővasárnap. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
Szeretettel hívom a kedves testvéreket jövő vasárnap Józsi atyával közösen bemutatott délelőtti szentmisékre, mely keretében lesz a beiktatásom.
 
Esküvő
Szeptember 2-án fogad örök hűséget Bíró Viktor és Lakatos Petronella valamint Lazanyi Gábor és Kovács Rita.
Temetés
Gerstenkorn Béláné Róza  testvérünk temetése pénteken lesz a katolikus temetőben.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
Szombat Szentistvántelep 19 + Baranyai László barátunkért
Vasárnap           
 Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Francz Rudolfné (sz.: Schröder Mária )
Budakalász 19 + Háág családért. + Sóhegyi családért, + Ferenc testvér lelki üdvéért
Hétfő Budakalász 19 + Károlyi Lajos
Kedd
Szentistvántelep 19 Hálából 10. házassági évfordulón
Szerda Budakalász 7 egy család szándékára
Csütörtök Szentistvántelep 19 + Ficzere Mária
Péntek Budakalász 18 szabad
Szombat Szentistvántelep 18 szabad
Vasárnap
Budakalász 8 Híveinkért
Szentistvántelep 10 szabad
Budakalász 18 Tolnai családért
A héten Szent Ágostont, Keresztelő Szt. János vértanúságát, valamint székesegyházunk felszentelését ünnepeljük.
 Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
 
 
Ferenc pápa: Olyan Atyánk van. Aki együtt sír velünk és vár ránk!
 


Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
 
              Meghallgattuk Isten szavát a Jelenések könyvéből. Így szól: „Íme, újjáteremtek mindent” (Jel 21,5). A keresztény remény egy olyan Istenbe vetett hiten alapszik, aki mindig újdonságot teremt az ember életében, újdonságot teremt a történelemben, újdonságot teremt világmindenségben. A mi Istenünk az az Isten, aki újdonságot teremt, mert ő a meglepetések Istene.
Nem keresztényhez illő magatartás lógó orral járni – ahogy a malacok teszik: mindig így mennek [mutatja] – anélkül, hogy tekintetünket a látóhatárra emelnénk. Mintha egész életutunk véget érne itt a földön, alig néhány méter megtétele után; mintha életünknek nem lenne semmi célja vagy kikötője, és csak örökös bolyongásra lennénk kényszerítve, megannyi fáradozásunknak pedig semmi értelme sem lenne! Ez nem keresztény magatartás!
              A Szentírás utolsó lapjai a hívő ember útjának végső horizontját mutatják meg nekünk: a mennyben lévő, a mennyei Jeruzsálemet. Ezt mindenekelőtt hatalmas sátornak képzeli el a szent író, ahová Isten befogadja majd az összes embert, hogy végérvényesen vele együtt lakjanak (Jel 21,3). Erre irányul a mi reményünk. És mit csinál Isten, amikor végre vele leszünk? Végtelen gyengéd szeretetet tanúsít irántunk, mint egy apa, aki sokat fáradozott és szenvedett gyermekeit fogadja. János így jövendöl a Jelenések könyvében: „Íme, Isten sátra az emberek között! […] [Ő] letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a korábbi dolgok elmúltak. […] Íme, újjáteremtek mindent” (Jel 21,3–5). Az újdonság Istene!
              Ne elvont módon próbáljatok elmélkedni ezen a szentírási szakaszon, hanem miután elolvastátok a napi híreket, miután megnéztétek a híradót vagy az újságok címoldalát. Ezek rengeteg tragédiáról tudósítanak, lesújtó híreket közölnek, minket pedig az a veszély fenyeget, hogy mindezekhez hozzászokunk. Köszöntöttem most néhány embert, akik Barcelonából jöttek, mennyi fájdalmas hír érkezik onnan! Aztán köszöntöttem néhány embert Kongóból, mennyi fájdalmas hír érkezik onnan is! És mennyi más helyről érkeznek szomorú hírek! Most csak két országot említettem, olyanokét, akik itt vannak… Gondoljatok csak a háború félelmei között élő gyermekek arcára, a síró anyákra, számtalan fiatal összetört álmára, a rettenetes utazás előtt álló menekültekre, akikkel sokszorosan visszaélnek… Sajnos, ez is az élet! Időnként azt is szívesen mondanánk, hogy főként ez az élet. Meglehet. (folytatjuk)

Részlet: aug. 23-án az általános kihallgatáson elhangzott beszédből

Forrás: Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése