2017. november 5., vasárnap

Évközi 31. vasárnap


 
Hirdetések
 
Ma elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
A szentistvántelepi templomkert őszi takarításához kérjük a testvérek segítségét, mely jövő szombaton, november 11-én lesz 9-től.  Eszközöket kérjük, hozzunk magunkkal.
Ma a reggeli szentmiséken avattuk fel az új ministránsokat. Isten éltesse őket!
 
Keresztelő
November 5-én Győri Gergő részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 közéletünk tisztulásáért
Vasárnap
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 Fehér szülőkért és testvérekért
Budakalász 18 Markuj család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 + Scherer György
Kedd Szentistvántelep 18 + Gizella és Aladár
Szerda
Budakalász 7 + édesanya
Csütörtök
Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 18 hálából
Szombat 18 Szentistvántelep szabad
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Pár János és neje Anna
Budakalász 18 + Szabó Ferenc
A héten a Lateráni bazilika felszentelésére, Nagy Szt. Leó pápára és Tours-i Szt. Mártonra emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Szt. Márton ünnepére

 

Egy hideg téli napon Márton találkozott egy koldussal, aki Amiens kapujánál üldögélt. A koldusnak semmi meleg holmija sem volt, amivel didergő tagjait befedhette volna, és Márton is csak katonaköpönyegét viselte. A szegény koldus segítséget kért az arra járóktól, de egyik a másik után csak elment mellette. Márton abban a pillanatban megértette, hogy neki kell segítenie. De mit tegyen? Hiszen a köpenyén kívül semmi sem volt nála. Erre fogta a kardját, amelyet jó katonaként magánál hordott, kettévágta a köpenyt, a felét odaadta a koldusnak, a másikat meg saját magán húzta össze. A körülötte állók kinevették, mert furcsán nézett ki a fél köpenyben. De mások szégyenkeztek is, mert tehettek volna valamit, mégsem segítettek.

A következő éjszakán Mártonnak álma volt: Krisztust látta, amint azt a fél köpenyt viselte, amely a fagyoskodó koldusnak jutott.

Az Úr pedig azt mondta: „Márton adta rám ezt a köpenyt, pedig még meg sincs keresztelve.” Márton felismerte, hogy Isten kegyelme működött általa, s azután meg is keresztelkedett.

 

Minden nap találkozunk valakivel. Gyakran alig vesszük észre az embereket. Máskor azonban többet látunk bennük. Egy pillantás a szívünkig hatol, valahogy megmarad bennünk egy szó, egy mozdulat részvétet kelt. A találkozások olykor megváltoztatják az életet. Krisztus keresztezi a mi utunkat is, rejtőzködőn, a mindennapok világában, azokban az emberekben, akikkel együtt élünk.

 

Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Éber figyelemmel, nyitott szívvel, a jóra kész akarattal áldottad meg őt. Beteljesült benne Jézus szava:

„Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.”

 

Istenünk, Te úgy akartad, hogy az emberekben találjunk meg téged, reményükben és örömükben, félelmeikben és aggodalmaikban. Segíts, hogy soha el ne felejtsük: minden ember a Te gyermeked, sőt testvéred és nővéred.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése