2018. január 28., vasárnap

Évközi 4. vasárnap


 
Hirdetések
 
A héten elsőpéntek.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz pénteken. A szentmise keretében gyertyát szentelünk.
Kérjük a kedves testvérek segítségét a budakalászi templomban a pénteki szentmisét követő takarításhoz és a  karácsonyfák lebontásához.
Szombaton Szt. Balázs ünnepe lesz, ezért jövő hétvégén a szentmisék után balázsáldásban részesítjük a híveket.
Tavaszváró jótékonysági koncert lesz febr. 3-án (szombaton) 18:00 –kor a kalászi templomban a Szt. István alapítvány szervezésében. Részletek a plakátokon!
Jövő vasárnap elsővasárnap. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
 
Keresztelő
Február 4-én Hajósi Frida Veronika részesül a keresztség szentségében.
 
Temetés
Január 29-én búcsúzunk Borsos Ottóné testvérünktől a katolikus temetőben.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
Szombat Szentistvántelep 18 + Lóránt
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + szülőkért, hozzátartozók
Budakalász 18 + Jóska, szülei, fia, testvérei
Hétfő Budakalász 18 + szülők és nagyszülők
Kedd Szentistvántelep 18 + Mária édesanya
Szerda Budakalász 7  szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 18 élő és elhunyt családtagok
Szombat Szentistvántelep 18 83 év kegyelméért
Vasárnap
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 szabad
Budakalász 18 + déd és nagyszülőkért
A héten Bosco Szt. Jánosnak valamint Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
 


Babits Mihály: Balázsolás

 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
    Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
    s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
    Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
    aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
    oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,
    s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
    életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák
    lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
    nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
    segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
    hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
    magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
    Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
    hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!
    ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
    mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
    és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
    zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
    kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
    kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan oly megadón
    hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
    Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
    kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér izét,
    a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
    csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
    okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall
    még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
    olyan nagy dolog a halál. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése