2018. március 25., vasárnap

Virágvasárnap


 
Hirdetések
 
Köszönjük a szentföldi keresztények megsegítésére felajánlott adományokat. Budakalászon 78825 Ft-ot, Szentistvántelepen 78035 Ft-ot továbbítottunk a célra.
A hátsó perselyben templomunk húsvéti virágdíszítésére gyűjtünk.
A betegek kenetét szolgáltatjuk ki a délelőtti szentmiséken április 8-án, vasárnap. Kérem, jelentkezzünk rá a sekrestyében.
 
Keresztelő
Április 1-én Juhász Benjamin részesül a keresztség szentségében.
 
Temetés
Március 27-én búcsúzunk Markuj Győzőné Mária testvérünktől a katolikus temetőben.
 
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
 
Szombat Szentistvántelep 18:00 + Vargyas szülőkért és testvérért, Rácz és Székely szülőkért és testvérért
Vasárnap (Virágvasárnap)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Zelei és Riczkó család élő és elhunyt tagjaiért
Budakalász 18 gyermekekért és hozzátartozóikért
Hétfő Budakalász 18 + édesanya
Kedd Szentistvántelep 18  szabad
Szerda Budakalász 7 szabad
Nagycsütörtök - hívekért
Nagypéntek
Nagyszombat - hívekért
Vasárnap (Húsvét)
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10
Budakalász 18 + szülőkért és testvérért
Húsvéthétfő
Budakalász 8 + Antal Istvánért (10. évf.)
Szentistvántelep 10 szabad
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

 

Nagyhét rendje plébániánkon

 

Virágvasárnap:

Ünnepi szentmise barkaszenteléssel és bevonulással a délelőtti szentmiséken lesz. Este 6 órakor gitáros lesz a szentmise. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve szeretettel hívunk mindenkit arra, hogy töltsön egy órát az Úr lábainál, megpihenve nála a szentmisét követően, mely alatt gyónási lehetőség is lesz.

 

Nagycsütörtök:

Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére oltárfosztással:

16:30 Budakalász (utána virrasztás 22:00-ig, gyónási lehetőség: 21:30-22:00)

17:45: gyerekeknek nagycsütörtöki ima (előzetes jelentkezés alapján)

19:00 Szentistvántelep (utána virrasztás: 21:00-ig, alatta gyónási lehetőség)

 

Nagypéntek:

Szigorú böjti nap, megemlékezés Jézus haláláról:

10:00 keresztút gyerekeknek (előzetes jelentkezés alapján)

15:00 Keresztút a kalászi templomtól a Kálváriára (jó idő esetén!)

16:30 Budakalász (szentsír őrzés 22:00-ig, gyónási lehetőség: 21:30-22:00)

19:00 Szentistvántelep

 

Húsvét vigiliája (szombat):

Ünnepi szentmise tűzszenteléssel, végén feltámadási körmenettel

10:00 szentsír látogatás gyerekeknek (előzetes jelentkezés alapján)

16:30 Budakalász

19:00 Szentistvántelep

 

Húsvét:

5:45 hajnalvárás a Kálvárián

Vasárnapi miserend, a délelőtti misék után ételszentelés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése